Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2013, vol. 47, br. 2, str. 25-37
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/12/2013
doi: 10.5937/zrpfns47-4417
Ruski projekti državnog uređenja ustaničke Srbije, prvi deo - takozvana 'Paulučijeva konvencija'
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

U radu se raspravlja o ruskim pokušajima ustavnog uređenja Srbije za vreme Prvog ustanka (1804-1813). Pošto odnosi između Karađorđa i najistaknutijih starešina nisu bili regulisani nikakvim pravnim aktom, sukobi su bili česti. Da bi to pitanje rešili, ruski predstavnici u Srbiji su u dva navrata pokušavali da donesu neke dokumente kojima bi se organizacija vlasti stavila u, kakve-takve, pravne okvire. Prvi pokušaj načinio je 1807. markiz Pauluči, a drugi Konstantin Rodofinikin, ruski predstavnik u Srbiji od 1807. do 1809. Cilj ruskih projekata bio je i da dovedu Srbiju u potpunu političku i vojnu zavisnost od Rusije, što je Karađorđu vrlo brzo postalo jasno, te stoga nijedan od ta dva projekta nije zaživeo. U prvom delu ovoga rada autor piše o nastanku takozvane 'Paulučijeve konvencije', dajući osnovne podatke o samom markizu Paulučiju, okolnostima pod kojima je takozvana konvencija nastala, kao i prevod samog teksta konvencije. Potom se iznose različita mišljenja ruskih, sovjetskih i srpskih istoričara o karakteru ovog dokumenta.

Ključne reči

Prvi ustanak; Karađorđe; Sovjet; Paulučijeva konvencija; ruski car; sporazum

Reference

*** (1980) Pervoe serbskoe vosstanie 1804-1813 gg. i Rossija. Moskva, kn. pervaja 1804-1807
*** (1864) Voennj sbornik, № 7, 30-31
*** (1879) Ranke: Serbien und die Türkei im 19 Jahrhudert (Srbija i Turska u 19. veku). Hamburg
*** (1961) Vnešnjaja politika Rossii XIX i načala XX veka. Moskva, tom IV
*** Memoari Prote Mateje. 189
Bogišič, V. (1872) Razbor sočinenija N.A. Popova. u: Rosija i Serbija, Sanktpeterburg, str. 105
Bromleja, Ju.B., Dostjan, I.S., Karaceva, V.G., Nikitina, S.A. (1963) Istorija Jugoslavii. Moskva, tom I
Dubrovin', N. (1863) Serbskij vopros' v' carsmvovanie imneramora Aleksandra I. Moskva: Russkij vesmnik, 115
Gagić, J. (1980) Dnevnik moj u Serbii 1804. u: Perović Radoslav [ur.] Prilozi za istoriju Prvog srpskog ustanka, Beograd: Slovo ljubve, str. 83
Gavrilović, M. (1926) Iz nove srpske istorije. u: Iz nove srpske istorije, Beograd, 203
Janković, D. (1983) Rusija i državno uređenje ustaničke Srbije. u: Jugoslovenske zemlje i Rusija za vreme Prvog srpskog ustanka 1804-1813, naučni skup, 18. do 26. novembra 1980, Zbornik radova, Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Odeljenje istorijskih nauka, knj. XVII, knj. 4, 250-253
Janković, D. (1984) Srpska država Prvog ustanka. Beograd: Nolit
Karadžić-Stefanović, Vuk (1898) Građa za srpsku istoriju našega vremena i životi najznatnijih poglavica onoga vremena. Beograd, 113-114
Miler, A.F. (1947) Mustafa paša Bajraktar. Moskva, 149
Milićević, M.Đ. (1888) Pomenik znamenitih ljudi u srpskog naroda novijega doba. Beograd: Srpska kraljevska štamparija, knj. II, 582-583
Nenadović, K.N. (1884) Život i dela Karađorđa i njegovi vojvoda i junaka II. Beč, 288-290
Nenadović Mateja, prota (1867) Memoari. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Nikitina, S.A. (1977) O tak' nazyvaemoj konvencii Paulučči - Kara-Georgii. Balcanica, VIII: 238
Novaković, S. Srpska revolucija prevod sa nemačkog na srpski 1892. godine
Perović, R., ur. (1977) Prvi srpski ustanak - akta i pisma na srpskom jeziku, 1804-1808. Beograd: Narodna knjiga, knj. I, str. 399 i 403
Petrov, A. (1885) Vojna Rossii s Turciej 1806-1812 gg. S. Peterburg, tomI
Pogodin, A.L. (1909) Istorija Serbii. SPb
Popov, N. (1870) Srbija i Rusija od Kočine krajine do sv. Andrejske skupštine. Beograd, knj. II
Ranke, L. (1829) Die serbiscbe Revolution. Hamburg
Savić Velibor, Berko (1998) Karađorđe - Dokumenti I, 1804-1809. Gornji Milanovac: Dečije novine, str. 274-280
Vukićević, M. (1912) Karađorđe, knjiga druga. Beograd, 529-543 (reprint 1981)