Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2004, vol. 38, br. 2, str. 7-24
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Povodom dvestote godišnjice Prvog srpskog ustanka
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Prvi srpski ustanak podignut je 2/14. februara 1804, ali su procesi koji su doveli do oružanog ustanka započeli u vreme 1788-1791. godine. Započet kao borba protiv dahijskog terora, ubrzo je postao borba za potpuno oslobođenje od turske vlasti. Ustanak je istovremeno značio i borbu protiv turskog feudalnog sistema, te prema tome ima karakter buržoaske revolucije, koja će biti konačno završena 1830. godine. U vreme trajanja Prvog srpskog ustanka 1804-1813. bila je u Srbiji izgrađena organizacija državne vlasti centralni državni organi, lokalna uprava, sudovi. Donošeni su različiti pravni propisi, a i ustavni akti, 1808. i 1811. godine. U ustanku su učestvovali Srbi iz raznih krajeva Turske carevine. Naročito su intenzivne bile veze između Srba iz Turske i Srba iz Habzburške monarhije, koji su dali ustanku veliki doprinos, materijalnom i drugom pomoći, a naročito, kao obrazovani ljudi, u izgradnji državnih i drugih institucija.

Ključne reči

prvi srpski ustanak; Kočina krajina; janičari; Svištovski mir; čitluci; ukidanje feudalnih odnosa; revolucija; centralni organi državne vlasti; vrhovni vožd; skupština; Boža Grujović; prirodno pravo; Praviteljstvujušči sovjet; Zakon prote Mateje Nenadovića; Karađo

Reference

*** (1966) Opisanije života Save Tekelije. Beograd, predgovor A. Foriškovića, 28
Arent, H. (1991) O revoluciji - odbrana javne slobode. Beograd: Filip Višnjić
Calvert, P. (1970) A study of revolution. Oxford
Čubrilović, V. (1939) Prvi srpski ustanak i bosanski Srbi. Beograd: Geca Kon
Ćorović, V. (1933) Istorija Jugoslavije. Beograd: Narodno delo, 415
Đetvaj, D.P. (1939) Razvoj međunarodnog ugovornog kapaciteta Srbije u XIX veku. Novi Sad, 378
Ekmečić, M. (2004) Evropski okviri i karakter Srpske revolucije 1804-1815. u: Popov Čedomir [ur.] Evropa i Srpska revolucija 1804-1815, Novi Sad: Platoneum, str. 58, 62, 69, 106
Ekmečić, M. (1999) O svetskim okvirima srpske revolucije 1804-1815 - ogledi iz istorije. Beograd, 26
Gavrilović, M., ur. (1904) Ispisi iz pariskih arhiva - građa za istoriju Srpskog ustanka. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, 66, 490
Gavrilović, S. (1974) Vojvodina i Srbija u vreme Prvog ustanka. Novi Sad: Institut za izučavanje istorije Vojvodine
Janković, D. (1978) Srpska država i nastajanje srpske nacije. u: Nastanak i razvitak srpske nacije: neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju nastanka i razvitka srpske nacije, Beograd: Marksistički centar CK SK Srbije, 49, 50, 106-107
Janković, D. (1984) Srpska država Prvog ustanka. Beograd: Nolit, 34, 35
Jovanović, S. (1938) Karađorđe i njegove vojvode. Glas - Srpska kraljevska akademija / Glas SKA, CLXXIX, drugi razred 91, 6-8
Karadžić-Stefanović, Vuk (1860) Praviteljstvujušči sovjet serbski za vremena Karađorđijeva ili otimanje ondašnjijeh velikaša oko vlasti. Beč, str. 2-5, 77-83
Karadžić-Stefanović, Vuk (1898) Građa za srpsku istoriju našega vremena i životi najznatnijih poglavica onoga vremena. Beograd, 113-114
Kostić, M. (1952) Nekoliko idejnih odraza francuske revolucije u našem društvu krajem 18. i početnom 19. veka. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 3, str. 6-19
Ljušić, R. (2001) Istorija srpske državnosti - Srbija i Crna Gora. Novi Sad, knjiga II: Srbija i Crna Gora, 57, 59
Marković, S. (1872) Srbija na Istoku. Novi Sad, 38
Milutinović, K. (1976) Ilirik - Dunavska konfederacija i istočna Švajcarska. Zbornik Matice srpske za istoriju, Novi Sad, 13, str.25
Nenadović Mateja, prota Memoari Mateja Nenadovića. u: Ćorović Vladimir [ur.] Celokupna dela, Beograd: Narodna prosveta, str. 109-110, 334-335
Novaković, S. (1914) Vaskrs države srpske - političko-istorijska studija o Prvom srpskom ustanku - 1804-1813. Beograd: S. B. Cvijanović
Novaković, S. (1906) Tursko carstvo pred Srpski ustanak 1790-1804. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Pantelić, D. (1921) Austrijski pokušaji za osvojenje Beograda 1787. i 1788. godine. Glas - Srpska kraljevska akademija / Glas SKA, XCVIII, drugi razred 57
Pantelić, D. (1949) Beogradski pašaluk pred Prvi srpski ustanak - 1794-1804. Beograd: Naučna knjiga, 44, 123-131, 139-140, 170, 268-277, 440
Perović, R., ur. (1977) Prvi srpski ustanak - akta i pisma na srpskom jeziku, 1804-1808. Beograd: Narodna knjiga
Petrović, R. (1920) Zakonik Prote Mateje Nenadovića. Glasnik Istorijskog društva u Novom Sadu, Sremski Karlovci / GIDNS
Popov, Č. (1992) Evropske građanske revolucije od XVIII do XX veka - pokušaj empirijskog uopštavanja. Novi Sad, 15, 19
Popov, Č. (1990) Evropa i srpska nacionalna revolucija u XIX veku. Istraživanja, br.13, 97
Popov, Č. (2004) Francuzi i srpska revolucija, 1804-1815. u: Popov Čedomir [ur.] Evropa i Srpska revolucija 1804-1815, Novi Sad: Platoneum, 323, 328, 331 i dalje
Popović, P.J. (1933) Francusko srpski odnosi za vreme Prvog ustanka - Napoleon i Karađorđe. Beograd, 148
Radonić, J. (1938) Mitropolit Stevan Stratimirović - slike iz istorije i književnosti. Beograd
Radović, R.V. (1940) Demokratsko prirodno pravo u političkoj i pravnoj filosofiji Bože Grujovića. Arhiv za pravne i društvene nauke, knjiga LVII, 40-48
Samardžić, R., Branković, Đ. (1986) Istorijske i političke osnove prvoga srpskog programa. u: Pisci srpske istorije, Beograd, itd: Prosveta, treća knjiga, str. 9-10, 24, 33-34
Sentić, M. (1955) Stanovništvo i populacioni gubici ustaničke Srbije - prilozi statističkom izučavanju prvog srpskog u stanka 1804-1813. Beograd: Zavod za statistiku NR Srbije, str. 22, 14. juni
Stojančević, V. (2004) Tok i istorijski rezultati Srpske revolucije 1814-1815. u: Popov Čedomir [ur.] Evropa i Srpska revolucija 1804-1815, Novi Sad: Platoneum, str. 13, 15, 20
Stojančević, V. (1981) Unutrašnje uređenje oslobođenje Srbije 1804-1813 godine. u: Istorija srpskog naroda, Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, knj. V-l, 65
Vendel, H. (1925) Borba Jugoslovena za slobodu i jedinstvo. Beograd: Narodna prosveta, 80-81
von Ranke, L. (1829) Die serbische Revolution: Aus serbischen Papieren und Mittheilungen. Leipzig
Vukićević, M.M. (1907) Karađorđe. Beograd, Knj. 1, str. 66, 70, 85, 219-223
Vukićević, M.M. (1893) Škole i školovanje za vreme Prvog ustanka, 1804-1813. Prosvetni glasnik Ministarstva prosvete i crkvenih poslova Kraljevine Srbije