Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-1, str. 173-189
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/05/2016
doi: 10.5937/zrffp46-10806
Creative Commons License 4.0
Skica za srpsku političku tradiciju u delu Slobodana Jovanovića
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bnema

e-adresa: jovan.bazic@pr.ac.rs, ljmoravski@gmail.com

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

U ovom radu se izlažu razmatranja iz istraživanja o srpskoj političkoj tradiciji u delu Slobodana Jovanovića. Njegovo delo je obimno i raznovrsno, ali u suštini ono se odnosi na celinu političkog života u Srbiji u drugoj polovini XIX i u prvoj polovini XX veka. U njemu je posebna pažnja posvećena razvoju političkih ideja i institucija, srpskim vladarima i njihovim naravima, kao i srpskog nacionalnog karaktera. Iz tog konteksta, pronalaženi su elementi koji bi se mogli pouzdano uklopiti u jednu moguću skicu za srpsku političku tradiciju koja bi odgovarala Jovanovićevom multidisciplinarnom pristupu i razumevanju političkih ideja, događaja i političkih procesa u Srbiji. U funkciji ovog rada, najpre je ukazano na osnovne elemente srpske političke tradicije o kojima u literaturi postoji saglasnost, pri čemu je naročito ukazano na njene izvore (srpska srednjovekovna država i crkva, kosovski mit, epska poezija, vizantijski, osmanlijski i evropski uticaji) i osnovna obeležja (slobodarstvo, rodoljublje, pravdoljublje, jednakost, nesloga, autoritarnost, nasilje i represija). Nakon toga, su izložena zapažanja o elementima srpske političke tradicije sadržanim u delu Slobodana Jovanovića. Posebna pažnja je posvećena njegovim razmatranjima o srpskom nacionalnom karakteru, nacionalnoj ideologiji i srpskom kulturnom obrascu. Tako se došlo do jedne prilično jasne predstave o srpskoj političkoj tradiciji sadržanoj u delu Slobodana Jovanovića, a u širem kontekstu i političke kulture koja je u velikoj meri osobena srpskom narodu.

Ključne reči

srpska politička tradicija; Slobodan Jovanović; nacionalni identitet

Reference

Bazić, J. (2012) Savremene refleksije kosovskog mita. u: Jovanović Branko, Šuvaković Uroš [ur.] Kosovo i Metohija 1912-2012, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str. 85-102
Ćosić, D. (1992) Srpsko pitanje - demokratsko pitanje. Beograd: Politika
Jerotić, V. (2003) Srbija i Srbi. Beograd: Ars Libri
Karadžić-Stefanović, Vuk (1987) Istorijski spisi. Beograd: Prosveta
Marković, M. (2002) Srpski duhovni prostor. Beograd: Nova Evropa
Matić, M. (2000) O srpskom političkom obrascu. Beograd: Službeni list SRJ
Mihajlović, V. (1996) Slobodan Jovanović i građanska država. Beograd
Pavković, A. (1996) Politička teorija Slobodana Jovanovića. Beograd: Institut za političke studije
Rajs, R.A. (1998) Čujte Srbi!. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Simeunović, D. (2000) Novovekovne političke ideje u Srba. Beograd: Institut za političke studije
Šušnjić, Đ. (2008) Nedovršen razgovor. Beograd: Čigoja štampa