Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Pravo - teorija i praksa
1995, vol. 12, br. 5-6, str. 34-56
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Stopedeset godina Građanskog zakonika za Kneževinu Srbiju - osvrti Valtazara Bogisića na ovu kodifikaciju i još neka pitanja
Pravni fakultet u Podgorici

Sažetak

U radu prof. dr Milana Čizmovića: Stopedeset godina građanskog zakonika za Knjaževinu Srbiju tretira se odnos OIZ-a prema SGZ-u čija se 150 godišnjica proslavlja u ovom za nas značajnom, ali teškom vremenu. Takođe se iznose shvatanja V. Bogisića prema ovom velikom kodifikatorskom radu i njegovom značaju za istorijsko-pravnu nauku.

Reference

*** (1893) Položaj porodice i nasledstva u pravnom sistemu. Beograd
Bartoš, M. (1935) Osnovi privatnog prava. Beograd: Trud
Bogišić, V. (1884) O obliku zvanom inokoština u seoskoj porodici Srba i Hrvata / De la forme, dite inokocna de la famille rurale ches les Serbes et Croates. Pariz
Bogišić, V. (1893) O značaju pravnih običaja. Beograd, str. 23
Bogišić, V. (1971) Postanak i pokušaj prerade Građanskog zakonika Kneževine Srbije. Beograd
Bogišić, V. (1874) Zbornik sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU
Bogišić, V. (1927) O inokoštini u seoskoj porodici. u: Pravni članci i rasprave, Beograd, str. 166-178
Bogišić, V. (1874) Pravni običaji u južnih Slovena. Zagreb
Bogišić, V. (1888) K. Vojnoviću - pismo iz Pariza od 17. maja. Biblioteka Cavtat
Čizmović, M., Stanojević, P. (1993) Razvoj procesnih prava u staroj Crnoj Gori i Srbiji. Priština: Jedinstvo
Đorđević, A. (1893/1902) Sistem privatnoga (građanskoga) prava Kraljevine Srbije - u vezi s međunarodnim privatnim pravom. Beograd, knj. I-II
Gavrilović, M. (1908-1912) Miloš Obrenović - 1827-1835. Beograd: Nova štamparija Davidović, I-III
Jovanović, S. (1990) Ustavobranitelji i njihova vlada - druga vlada Miloša i Mihaila. Beograd: BIGZ
Jovanović, S. (1990) Političke i pravne rasprave - I-III. Beograd: BIGZ
Karadžić-Stefanović, Vuk (1988) Istorijski spisi. Beograd: Prosveta
Konstantinović, M. (1933) Jugoslovenski građanski zakonik - Austrijski ili crnogorski zakonik?. Pravni zbornik, Podgorica, br. 2-3, str. 75-60
Krstić, N. (1868) Predgovor. u: Protokol šabačkog magistrata od 1808-1812, broj II, prema: Bogišić: Metod i sistem kodifikacije prava u Crnoj Gori, Beograd, 1967, str. 78
Maksimović, S. (1871/1876) Zbirka sudskih rješenja i članaka o pravu. Beograd, knj. II, broj 20
Marković, L. (1912-1930) Građansko pravo. Beograd: Slavija, knj. I-III
Nikčević, T., ur. (1967) Metod i sistem kodifikacije prava u Crnoj Gori. Beograd: SANU
Šeroglić, P. (1845) Pregled Zakonika Građanskog za Knjažestvo Srbiju, 25. marta 1844 obnarodovanog. Bačka vila, Novi Sad, 4, str. 114