Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [10]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2004, br. 5, str. 53-70
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
Dva toka srpskog arhitektonskog ar-nuvoa - internacionalni i nacionalni
Afilijacija nije data

Sažetak

Članak ne sadrži sažetak.

Reference

*** (1928) Projekti studenata arhitekture. Beograd: Klub studenata arhitekture, 1-2
Adamović, M. (1986) Učešće Srbije na Svetskoj izložbi u Rimu 1911. godine. Sveske DIUS, Beograd, 16, 39-41
Allwood, J. (1977) The great exhibitions. London
Blagojević, L. (2003) Modernism in Serbia: The elusive margins of Belgrade architecture 1919-1941. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press
Božić, J. (2001) Svjedoci istorije. Banja Luka
Bremec, B. (1979) Kuća Mihaila Petrovića - Alasa. u: Kosančićev venac, Beograd, str. 102-104
Deanović, A. (1983) Meštrovićevi prostori. Čovjek i prostor, Zagreb, 12, 23-27
Duranci, B. (1985) Mađarska varijanta secesije u Vojvodini. Zbornik Narodnog muzeja, Beograd, XII-2, 61-71
Dušković, V. (1995) Srbija na Svetskoj izložbi u Parizu 1990. Beograd: Etnografski muzej
Đurđević, M., Kadijević, A. (1991-1992) Simetrija u novijoj srpskoj arhitekturi. Zbornik za likovne umetnosti Matice Srpske, br. 27-28, str. 1-14
Đurić-Zamolo, D. (1992) Robni magazin Bencuma Bulija. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, Beograd, 6, 219-220 (Jevreji - graditelji Beograda do 1941)
Đurić-Zamolo, D. (1988) Hoteli i kafane XIX veka u Beogradu. Beograd: Muzej grada Beograda
Đurić-Zamolo, D. (1981) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Đurić-Zamolo, D. (1980) Beograd 1898-1914 - iz arhive Građevinskog odbora. Beograd, iz Arhive Građevinskog odbora
Folgić-Korjak, A. (1985) Secesija u Čačku. Zbornik Narodnog muzeja, Beograd, XII-2, 24-26
Gordić, G. (1966) Arhitektonsko nasleđe grada Beograda I - katalog arhitektonskih objekata na području Beograda 1690-1914. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture SR Srbije, Beograd
Gordić, M. (1996) Zgrada Ministarstva prosvete. Beograd: Vukova zadužbina
Howard, J. (1996) Art Nouveau: International and national styles in Europe. Manchester
Ignjatović, A. (2003) Dragiša Brašovan - rađanje arhitekte u kontekstu arhitekture Srednje Evrope 1900-1918. Beograd: Arhitektonski fakultet, magistarski rad
Ivančević, S. (1997) Kompleks Ministarstva prosvete - mogućnost revitalizacije. Nasleđe, br. 1, str. 111-120
Jakovljević, Z. (1992) Fasadna skulptura u Beogradu - problemi zaštite. Glasnik Društva konzervatora Srbije / GDKS, 16, 178-182
Janc, Z. (1977) Secesija u periodici Srbije početkom XX veka. ZLUMS, Novi Sad, 13, 339-343
Jovanović, M. (1994) Kriterijumi srpske crkvene umetnosti. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, Novi Sad, 15, 11-15
Jovanović, M. (1983) Srpska likovna umetnost i Rusija krajem XIX i početkom XX veka. Saopštenja RZZZSK, Beograd, XV, 119-128
Jovanović, M. (2001) Francuski arhitekt Eksper i 'Ar Deko' u Beogradu. Nasleđe, br. 3, str. 67-84
Jovanović, M. (1987) Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba. Beograd: Društvo istoričara umetnosti Srbije
Jovanović, S. (1998) Urbanizam i arhitektura prve polovine XX veka u Vojvodini. DaNS, Novi Sad, 20-21, 18
Jovanović, Z.M. (1991) Aleksandar Deroko. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Julian, P. (1974) The triumph of art nouveau. u: Paris Exhibition 1900, London, 96-105
Kadijević, A. (1998) Arhitektura i urbanizam u Srbiji od 1854. do 1904. godine. u: Podgorac T.I. [ur.] Nauka i tehnika u Srbiji druge polovine XIX veka, Kragujevac, str. 263-283
Kadijević, A. (1997) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - sredina XIX - sredina XX veka. Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A. (1990) Elementi ekspresionizma u srpskoj arhitekturi između dva svetska rata. Moment, Beograd, br. 17, str. 90-100
Kadijević, A. (1994) Shvatanje konstrukcije u novijoj srpskoj arhitekturi. Univerzitetska misao, Priština, 2, 16-17
Kadijević, A. (1996) Momir Korunović. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Kadijević, A. (1996) Beogradski opus arhitekte Milana Minića - 1889-1961. Godišnjak grada Beograda, br. 43, str. 123-152
Kojić, B.Đ. (1979) Društveni uslovi razvitka arhitektonske struke u Beogradu - 1920-1940. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, posebna izdanja DXVI, knj. 81
Kojić, B.Đ. (1979) Stari građevinski zakon za grad Beograd. u: Kojić B. [ur.] Društveni uslovi razvitka arhitektonske struke u Beogradu 1920-1940. god, Beograd, str. 11-13
Kulić, B., Cvijin-Martinović, K. (1988) Art nouveau style in Yugoslavia. u: Art Nouveau: Jugendstil Architecture in Europe, Bonn, str. 218-220
Lazić, G. (1991-1992) Arhitekta Milan Antonović, 1868-1929. ZLUMS, Novi Sad, 27-28, 23-24
Lazić, G. (1995) Istorija i arhitektura objekata na trgu Svetog Đorđa u Užicu. Užički zbornik, Užice, 24, str. 171-172
Manević, Z. (1990) Romantična arhitektura - Korunović, Mitrović, Đokić. Beograd: Filozofski fakultet
Manević, Z. (1972) Novija srpska arhitektura. u: Srpska arhitektura 1900-1970, Beograd: Muzej savremene umetnosti, str. 13-17
Manević, Z. (1997) Art deco and national tendencies in Serbian architecture. Spatium, Belgrade, 1, 34-38
Manević, Z. (1979) Jučerašnje graditeljstvo I. Urbanizam Beograda, 53-54, Prilog 9, XXIV
Manević, Z., ur. (1999) Leksikon srpskih arhitekata XIX i XX veka. Beograd: Klub arhitekata
Manević, Z. (2002) Istorija srpske arhitekture novijeg doba. u: Manević Zoran [ur.] Leksikon srpskih neimara, Beograd
Manević, Z. (1962) Pioniri moderne arhitekture Beograda. Arhitektura urbanizam, Beograd, 16, 46-49
Manević, Z. (1980) Romantičarske tendencije. IT novine, Organ Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije, Beograd, 14. 01., str.18
Manević, Z. (1986) Srpska arhitektura XX veka. u: Umjetnost na tlu Jugoslavije - arhitektura XX vijeka, Beograd-Zagreb-Mostar, str. 20-22
Marković, T. (1996) Arhitektonsko nasleđe grada Šapca. Šabac: Narodni muzej
Martinović-Cvijin, K. (1985) Uticaj mađarske secesije na vojvođansku arhitekturu. Zbornik Narodnog muzeja, Beograd, XII-2, 33-44
Medaković, D. (1984) Secesija - stil oko 1900. u: Svedočenja, Beograd, str. 48-50
Mijović, P. (1985) O nekim ikonološkim pitanjima Meštrovićevog mauzoleja na Lovćenu. Glasnik Odjeljenja umjetnosti CANU, Titograd, 6, 96-97
Milašinović-Marić, D. (1995) Byzantium in Belgrade. Arhitektura i urbanizam, Beograd, 2, 85-88
Milašinović-Marić, D. (2002) Vodič kroz modernu arhitekturu Beograda. Beograd: Društvo arhitekata Beograda
Miletić-Abramović, L. (2002) Kopitareva gradina - istorijat urbanizacije, početni period izgradnje - klasicizam i secesija. Arhitektura i urbanizam, br. 9, str. 55-61
Miletić-Abramović, L. (2002) Arhitektura rezidencija i vila Beograda 1830-2000. Beograd
Miletić-Abramović, L. (2002) Kopitareva gradina II - kuća i bašta Jovana Cvijića na Kopitarevoj gradini. Arhitektura i urbanizam, br. 10, str. 61-65
Milošević, P.V. (1997) Arhitektura u Kraljevini Jugoslaviji - Sarajevo 1918-1941. Srbinje
Milovanović, M. (1995) Neimari Vračara - Milan Antonović. Vračarski glasnik, Beograd, 13, 27
Mitrović, A.P. (1994) Evropeizacija i/ili modernizacija - deset teza. Godišnjak za društvenu istoriju, 2, 143-145
Mitrović, G. (1998) Zgrada hotela Moskva. u: Milić Mileta [ur.] Spomeničko nasleđe Srbije: nepokretna kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja, Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Mitrović, G. (2001) Architectural heritage in the spas of Serbia. MNHMEIO (Monument and Environment), Thessaloniki, 10, 194-195
Mitrović, G. (1994) Prilog poznavanju stilskih odlika graditeljskog nasleđa Vrnjačke Banje. Glasnik DKS, Beograd, 18, 178-180
Mitrović, V. (2002) Tabaković Milan. u: Manević Zoran [ur.] Leksikon srpskih neimara, Beograd
Mitrović, V. (2000) Daka Popović. DaNS, Novi Sad, 30, str. 36
Nedić, S.V. (1997) Prilog proučavanju kuće sveštenika Mihaila M. Popovića u Kursulinoj ulici br. 35. Nasleđe, br. 1, str. 61-68
Nedić, S.V. (1997) Građevinsko zakonodavstvo Beograda krajem XIX i početkom XX veka. Godišnjak grada Beograda, br. 44, str. 115-123
Nemanjić, M. (2001) Jedan vek srpske stvaralačke inteligencije - 1820-1920. Beograd: Idea
Nestorović, B. (1969) Nosioci arhitektonske misli u Srbiji 19. veka. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, Beograd, 2, 49-55
Nestorović, B. (1974) Pregled spomenika arhitekture u Srbiji XIX veka. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, br. 10, str. 141-179
Nestorović, B. (1974) Arhitektura Srbije u XIX veku. Beograd, rukopis, Arhiv SANU, Istorijska zbirka, br. 14.410, str. 502-587
Nešić, I. (2003) Palata Sotira Ilića u Leskovcu. Leskovački zbornik, br. 43, str. 187-203
Novaković, J. (2000) Evolucija secesijskog ornamenta. Opus Magnum, Beograd, 3-4, 6
Perović, M.R., ur. (1997) Istorija moderne arhitekture - antologija tekstova. Beograd: Idea, 1 - koreni modernizma, 400-407
Pešić-Maksimović, N. (2002) Stvaralaštvo arhitekata podstaknuto lucima sa moravske kuće. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, br. 34, str. 403-419
Popović, M. (1997) Heraldički simboli na beogradskim javnim zdanjima. Beograd: Beogradsko mašinsko-grafičko preduzeće / BmG, 60-83
Radovanović, D. (1986) Secesijske kovine na fasadama Beograda. ZLUMS, Novi Sad, 22, 283-313
Rajić, D. (1997) Arhitektonsko nasleđe Čačka. Čačak
Roter, M. (1998) Oblici višeporodičnog stanovanja krajem XIX i početkom XX veka u Beogradu. u: Unapređenje stanovanja, Beograd, str. 21-32
Roter-Blagojević, M. (1997) Osnovna tipologija građevina javnih namena izgrađenih u Beogradu od 1930. do 1900. godine. Arhitektura i urbanizam, 4, str. 62-68
Roter-Blagojević, M. (1996) Jednoporodične stambene zgrade 19. i početka 20. veka u Beogradu. Arhitektonika, Beograd, 10, 118-135
Roter-Blagojević, M. (1997) Nastava arhitekture na višim i visokoškolskim ustanovama u Beogradu tokom 19. i početkom 20. veka - uticaj stranih i domaćih graditelja -. Godišnjak grada Beograda, br. 44, str. 125-168
Sikimić, Đ. (1965) Fasadna skulptura u Beogradu. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada
Stojkov, B., Manević, Z., ur. (1995) Tradicija i savremeno srpsko crkveno graditeljstvo. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije / IAUS
Strajnić, K. (1919) Ivan Meštrović. Beograd
Šekarić, B. (1998) Beograd - zgrada Oficirske zadruge, zgrada Smederevske banke. u: Milić Mileta [ur.] Spomeničko nasleđe Srbije: nepokretna kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja, Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 112, 114
Šijaković, M. (1995) Secesija u velikobečkerečkoj štampi. Glasnik muzeja Banata, Pančevo, 6, 164-173
Škalamera, Ž. (1967) Secesija u arhitekturi Beograda 1900-1914. Zbornik za likovne umetnosti, Novi Sad, 3, 313-340
Škalamera, Ž. (1985) Secesija u srpskoj arhitekturi. Zbornik Narodnog muzeja, Beograd, XII-2, 7-13
Škalamera, Ž., Sekulić, J. (1964) Knez Mihailova ulica. Saopštenja ZZZSKGB, Beograd, 3, 34
Škalamera, Ž. (1969) Obnova 'srpskog stila' u arhitekturi. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, knj. 5, str. 191-239
Škalamera, Ž. (1970) Arhitekta Milan Tabaković 1860-1946. ZLUMS, Novi Sad, 6, 135-156
Šolaja, V.B., Magdić, A.S. (1994) Inženjeri u Knjaževstvu/Kraljevini Srbiji - od 1834. godine do završetka Prvog svetskog rata. Beograd
Toševa, S. (1999) Organizacija i rad arhitektonskog odeljenja Ministarstva građevina u periodu između dva svetska rata. Nasleđe, br. 2, str. 171-181
Trifunović, V. (1995) Arhitektura o Kragujevcu. Kragujevac: Direkcija za urbanizam i izgradnju Kragujevca
Valčić, D. (2002) Graditeljsko nasleđe Vlasotinca. Vlasotince: Vlasina
Vasić, P. (1985) Secesija u primenjenoj umetnosti u Srbiji. Zbornik Narodnog muzeja, Beograd, XII-2, 73-80
Vidović, Z. (1961) Meštrović i savremeni sukob skulptora s arhitektom - jedan estetički problem. Sarajevo
Vladić-Krstić, B. (1985) Tradicionalno ćilimarstvo u Srbiji. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Vojinović, M. (1997) Zgrada Sreskog načelstva u Nišu. Glasnik DKS, Beograd, 21, 169-172
Vujović, B.P. (1994) Beograd u prošlosti i sadašnjosti. Beograd: Draganić
Vulešević, S. (1998) Dragutin Inkiostri Medenjak, pionir jugoslovenskog dizajna. Beograd: Muzej primenjene umetnosti