Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Kultura
2011, br. 131, str. 123-133
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 04/10/2011
doi: 10.5937/kultura1131123T
Branko i vila - vizuelna kultura i kult nacionalnog heroja
Zavičajni muzej, Jagodina

Sažetak

U radu se na primeru kompozicije Branko i vila, koja je tokom poslednje četvrtine 19. veka stekla veliku popularnost, ukazuje na ulogu koju su umetnost i vizuelna kultura imale u okviru izgradnje, održavanja i širenja kulta nacionalnih heroja. Likovnim predstavama, koje postaju specifičan vid govora, vizuelizovane su određene idejne poruke koje su potom mogle da se plasiraju širom nacije. U ovom procesu, važna je bila i uloga medija masovne komunikacije, pre svega fotografije, koja je omogućila tehničku reprodukciju umetničkog dela, ali i uspešno rasejavanje onih idejnih poruka koje je trebalo plasirati najširoj javnosti.

Ključne reči

patriotska ikona; nacionalni heroj; fotografija; nacionalni identitet

Reference

Borozan, I. (2006) Kultura smrti u srpskoj građanskoj kulturi 19. i prvim decenijama 20. veka. u: Stolić A., Makuljević N. [ur.] Privatni život kod Srba u devetnaestom veku - od kraja osamnaestog veka do početka Prvog svetskog rata, Beograd, 889-984
Debeljković, B. (1977) Stara srpska fotografija. Beograd: Muzej primenjene umetnosti
Janc, Z. (1968) Ilustrator Milivoj Mauković. Zbornik Muzeja primenjene umetnosti, Beograd, 12, 131, Sl. 9
Kraut, V. (1972) Petar Aničić. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 8, 451, 455, Sl. 1
Makuljević, N. (2006) Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku. Beograd
Makuljević, N. (2004) Vizuelna kultura nacionalizma i konstituisanje privatnog identiteta. Godišnjak za društvenu istoriju, vol. 11, br. 2-3, str. 47-63
Mišić, S. (2009) Kult Branka Radičevića u srpskoj vizuelnoj kulturi krajem 19. veka. Novi Sad
Perać, J. (2006) Sačuvano sećanje: Porodični album za fotografije Anastasa Jovanovića. Zbornik Muzeja primenjene umetnosti, Beograd, 2
Perać, J. (2009) Razglednice u Srbiji 1895-1914. Beograd: Muzej primenjene umetnosti
Popović-Vacki, S. (1882) Kosovka devojka. Srpske ilustrovane novine, Novi Sad, 19, 105
Timotijević, M.M. (2004) Guslar kao simbolična figura srpskog nacionalnog pevača. Zbornik radova Narodnog muzeja - Istorija umetnosti, vol. 17, br. 2, str. 253-283
Timotijević, M. (2001) Heroj pera kao putnik - tipološka geneza javnih nacionalnih spomenika i Valdecova skulptura Dositeja Obradovića. Nasleđe, br. 3, str. 39-56
Timotijević, M.M. (2000-2001) Heroizacija pesnika Vojislava J. Ilića i podizanje spomenika na Kalemegdanu. Godišnjak grada Beograda, br. 47-48, str. 187-211
Timotijević, M.M. (2002-2003) Naučnik kao nacionalni heroj i podizanje spomenika Josifu Pančiću. Godišnjak grada Beograda, br. 49-50, str. 211-244
Todić, M. (2008) Fotografija - original ili kopija. u: Zbornik radova sa stručnih skupova sekcije istoričara Muzejskog društva Srbije, Kragujevac - Beograd - Kraljevo, sveska 6
Todić, M. (1993) Istorija srpske fotografije, 1839-1940. Beograd, itd: Prosveta
Todić, M. (2006) Konstrukcija identiteta u porodičnom foto-albumu. u: Stolić A., Makuljević N. [ur.] Privatni život Srba u devetnaestom veku, Beograd, 535-543
Vrbaški, M. (2004) Spomenici srbski i popularizacija nacionalne istorije kroz serijska grafička izdanja 19. veka. Zbornik radova Narodnog muzeja - Istorija umetnosti, vol. 17, br. 2, str. 287-301