Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 6 od 23  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2007, vol. 46, br. 1, str. 21-22
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/12/2007
Islahana - Turska gradska bolnica ili ne?
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
bKlinički centar Niš, Centar za radiologiju

Sažetak

Nakon oslobađanja Niša od Turaka zatečene su tri zdravstvene ustanove: dve vojne bolnice (kraj Ćele Kule i na leskovačkom drumu), i Islahana, na mestu gde se danas nalazi Gimnazija "Stevan Sremac". Islahanu je osnovao Midhat-paša. Ona je imala, kroz vreme, različite uloge: vaspitnu, zanatsku i bolničku. Malo je verovatno da je služila srpskom življu.

Ključne reči

Islahana; osnivač Midhat-paša; vaspitni dom; zanatski dom; bolnički dom

Reference

Andrejević, B. (1995) Midhat-paša. u: Enciklopedija Niša - istorija, Niš: Gradina, str. 155
Bogdanović, J. (1937) Sanitet i bolnice u Nišu od oslobođenja do danas. Niški novi list, 236, str. 7-8
Kanic, F. (1985) Srbija, zemlja i stanovništvo - od rimskog doba do kraja XIX veka. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, knj. 2
Milojević, V. (1996) Okružna bolnica. u: Enciklopedija Niša (zdravstvo dečja zaštita, socijalna zaštita), Niš: Gradina
Milojević, V. (1984) Zdravstvena služba i zaštita od 1878. do 1941. godine. u: Istorija Niša od oslobođenja 1878 do 1941. godine, Niš: Gradina-Prosveta
Milošević, R. (1988) Sto deset godina Vojne bolnice u Nišu. u: 110- godina Vojne bolnice u Nišu (1878-1988), Niš: Vojna bolnica, str.15-20
Pavlović, B. (1988) Stalna vojna bolnica u Nišu (1878-1988). u: 110-godina Vojne bolnice u Nišu (1878-1988), Niš: Vojna bolnica, str. 29-60
Petković, R.M. (1972) Prva niška gimnazija 1878-1968. Niš, str. 123
Petrov, N. (1996) Vojna bolnica. u: Enciklopedija Niša - zdravstvo dečja zaštita, socijalna zaštita, Niš: Gradina, str. 23-6
Stanojević, V., ur. (1992) Istorija srpskog vojnog saniteta - naše ratno sanitetsko iskustvo. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Živić, R.S. (1997) Velikani niške medicine. Niš: Prosveta
Živić, R.V., Klinički centar (2002) Knjiga o bolnici. Niš: Prosveta