Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2015, br. 16, str. 57-64
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 14/12/2015
doi: 10.5937/nasledje1516057S
Antituberkulozni dispanzer u Mladenovcu arhitekte Milorada Pantovića
Beograd

e-adresa: markostojke@gmail.com

Sažetak

Proučavanje arhitekture zdravstvenih objekata zahteva, pored poznavanja istorijsko-arhitektonske materije, elementarno znanje o zdravstvenim okolnostima i eventualno prirodi određenih bolesti u periodu kada se posebni zdravstveni objekat gradi. Posebnu pojavu u istoriji arhitekture zdravstvenih ustanova predstavljaju antituberkulozni sanatorijumi i dispanzeri. Da bi njihovo projektovanje bilo moguće, arhitekta je morao odlično poznavati prirodu tuberkulozne bolesti, čije lečenje je umnogome diktiralo i arhitekturu samog lečilišta. Epidemija tuberkuloze svoj poslednji vrhunac doživljava početkom i sredinom dvadesetog veka, kada je širom Evrope izgrađen veliki broj antituberkuloznih sanatorijuma. Na našim prostorima, epoha izgradnje antituberkuloznih lečilišta započinje nakon Drugog svetskog rata, kada nemali broj arhitekata biva angažovan na njihovom projektovanju. U ovaj posleratni zdravstveno-preventivni zamah biva uključen i arhitekta Milorad Pantović, projektujući antituberkulozni dispanzer u Mladenovcu.

Ključne reči

tuberkuloza; sanatorijum; dispanzer; Milorad Pantović; Mladenovac

Reference

Barišić, M.Z. (2014) Opća bolnica u Splitu (1959-1969.) arhitektice Zoje Dumengjić. Prostor (Zagreb), 21; 22
Barišić, M.Z., Šerman, K., Uchytil, A. (2011) Paviljonski sklop dječijeg lječilišta tuberkuloze Strmac-Šumetlica u Slavoniji. Prostor (Zagreb), 76; 19
Bogunović, S.G. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX I XX veka. Beograd, t. II, 1036-1038
Borović-Dimić, J. (2014) Jedna kuća - jedna priča - graditeljsko nasleđe Vrnjačke Banje. Vrnjačka Banja: Zavičajni muzej - Zamak culture-Kulturni centar Vrnjačke Banje, 507
Gašić, R. (2012) Osnivanje Gradske bolnice u Beogradu 1935. Istorija 20. veka, vol. 30, br. 1, str. 63-76
Ignjatović, A. (2013) Usavršena priroda - Beogradski sajam (1953-1957). Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 41, str. 181-203
Kadijević, A. (2008) O socrealizmu u beogradskoj arhitekturi i njegovim oprečnim tumačenjima. Nasleđe, br. 9, str. 75-88
Krstić, B. (2014) Atinska povelja i misao arhitekata i urbanista FNRJ 1950-ih. Beograd, 132-138
Manević, Z., ur. Milorad Pantović - Velika nagrada arhitekture za 1982. godinu. Beograd: Savez arhitekata Srbije
Manević, Z., ur. (2008) Leksikon neimara. Beograd: Građevinska knjiga
Mišić, B. (2006) Beogradski sajam. Nasleđe, br. 7, str. 127-149
Pavlović, E., Pavlović, I. (2005) Stanko Kliska (1896-1969.), arhitekt bolnice u Sušaku. Acta Medico-Historica Adriatica, Vol. 3, No. 1: 114-115
Petranović, B. (1988) Kraljevina Jugoslavija 1914-1941. u: Istorija Jugoslavije 1918-1988, Beograd, knj. I
Petrović, L. (2008) Jugoslovensko društvo između dva svetska rata. Istorija 20. veka, vol. 26, br. 2, str. 23-44
Ruusuvuori, A. (1987) Alvar Aalto 1898-1976 - katalog izložbe. Beograd: Muzej savremene umetnosti, 60
Štraus, I. (1991) Arhitektura Jugoslavije, 1945-1990. Sarajevo: Svjetlost
Vukotić-Lazar, M. (2003) Stanko Kliska - 1896-1969. Arhitektura i urbanizam, br. 12-13, str. 122-127