Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2012, br. 61, str. 439-455
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 22/03/2013
Sloboda štampe u Srbiji u XIX veku
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

Projekat

Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak

Od osnivanja prve štamparije u Kneževini Srbiji moguće je pratiti aktivnosti srpske vlasti usmerene ka pravnom uređenju izdavačke delatnosti. U prvim propisima koji su se ticali štampe, sloboda izražavanja, neraskidivo povezana sa slobodom štampe, bila je ograničavana. Sa razvitkom društva i jačanjem svesti o slobodi izražavanja kao jednom od temelja demokratije i preduslova za uživanje drugih prava i sloboda, dolazi do prvih garancija njenog postojanja. Autorka u radu posmatra i tumači pravne propise kojima se uređuje štampa, naročito odredbe kojima se putem cenzure i drugih preventivnih mera upravne vlasti ograničava sloboda štampe, kao i odredbe kojima se reguliše odgovornost za štamparske krivice. Takođe, ukazuje na društvene i političke odnose koji su uticali na ovakvo normiranje i inostrane zakone čiji se uticaj prepoznaje u srpskim propisima o štampi.

Ključne reči

Reference

*** (1876) Izmene i dopune u Zakonu o pečatnji (štampi) od 23. oktobra 1870 godine. Zbornik zakona i uredaba izdanih u Knjažestvu Srbiji, Beograd, XXVIII, str. 38, 39, 487
*** (1879) Protokoli Narodne skupštine držane u Nišu 1878-9. godine. Beograd
*** (1845) Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza, izdani u Knjažestvu Srbskom od aprila 1840. god. do konca 1844. Beograd
*** (1881) Stenografske beleške o sednicama Narodne skupštine koja je držana u Beogradu 1880. i 1881. god. Beograd: Državna štamparija
*** (1882) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdanih od 5 septembra 1881. do 28. jula 1882. Beograd, XXXVII
*** (1870) Zbornik zakona i uredaba zemaljski. Beograd, XXIII
Bjelica, M. (1975) Politička štampa u Srbiji - 1834-1872. Beograd: Jugoslovenski institut za novinarstvo
Castillo, A. (2009) Banned books: Censorship in eighteenth-century England. Norderstedt
Delbecke, B. (2009) Constitutional ideals, national identity, and the limits of the law. u: Facing the Limits of the Law, Berlin-Heidelberg
Frank, S. (1927) Osnovi prava o štampi. Zagreb: Jugoslovenska štampa
Jovanović, S. (1990) Druga Vlada Miloša i Mihaila. Beograd
Jovanović, S. (1990) Ustavobranitelji i njihova vlada. Beograd
Jovanović, S. (1990) Vlada Milana Obrenovića. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Jovičić, M. (1999) Leksikon srpske ustavnosti - 1804-1918. Beograd: 'Filip Višnjić'
Kokkola, M.J., ur. (2006) The worlds first freedom of information act: Anders Chydenius legacy today, editor
Ljušić, R., i dr. (2005) Vlade Srbije 1805-2005. Beograd
Marković, R. (2009) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Matić, D. (1851) Javno pravo Knjaževstva Srbije. Beograd
Mill, J.S. (2007) O slobodi. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Milovanović, G. (1901) O slobodnoj štampi uopšte - sa pogledom na današnji zakon o štampi i njen razvoj u Srbiji i drugim državama. Beograd: Nova Trgovačka Štamparija
Pavlović, M. (2005) Srpska pravna istorija. Kragujevac
Perović, L. (1997) Nikola Pašić u Narodnoj skupštini. Beograd: Službeni list SRJ, I
Petrović, M. (1897) Finansije i ustanove obnovljene Srbije do 1842. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, I, 827
Prodanović, J.M. (1947) Istorija političkih stranaka i struja u Srbiji. Beograd: Prosveta
Radenić, A. (1964) Svetoandrejska skupština. Beograd
Radenić, A. (1973) Iz istorije Srbije i Vojvodine - 1834-1914. Novi Sad: Matica srpska
Ranđelović, N., Todorović-Krstić, M. (2009) Odabrani izvori iz ustavnopravne istorije južnoslovenskih naroda. Beograd
Skerlić, J. (1911) Istorijski pregled srpske štampe - 1791-1911. Beograd: Srpsko novinarsko udruženje
Stanovčić, V. (2011) Deklaracije o pravima i slobodama u Američkoj i Francuskoj revoluciji. u: Temelji moderne demokratije, Beograd, 341-343
Stojanović, D.M. (1990) Prava građana u ustavima Srbije. u: Ustavni razvitak Srbije u XIX i početnom XX veka, Beograd, str. 167, 171-172
Vukmirović, D., Vučićević, A., Nedeljković, G., Aralica, V. (2008) Dva veka razvoja Srbije - statistički pregled. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
Živanović, T. (1913) Krivični (Kazneni) Zakonik i Zakonik o postupku sudskom u krivičnim delima Kraljevine Srbije - s kratkim objašnjenjem (s obzirom na odluke Kasacionog suda). Beograd: 'G. Kon'