Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2011, vol. 8, br. 17, str. 245-266
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 31/05/2011
Standardizovanje komentara u srpskoj štampi - analiza sadržaja i forme komentara u listovima 'Javnost', 'Glas javnosti' i 'Oslobođenje'
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: tanjakg@fi lfak.ni.ac.rs

Sažetak

Cilj ovog rada jeste da analizom sadržaja i forme komentara u listovima JAVNOST, GLAS JAVNOSTI i OSLOBOĐENjE, utvrdi da li zadovoljavaju zahtevanu formu komentara kao oblika novinarskog izražavanja. Pokazano je da komentari u obrađenim listovima imaju elemente faktografskih oblika novinarskog izražavanja, kao i elemente analitike. Svetozar Marković napravio je pomak i postavio standarde u dotadašnjoj praksi pisanja novinskih komentara. U takozvanom uvodničkom stupcu, Marković je vrlo vešto pravio spoj između redakcijskog komentara - uvodnika, kolumne (lični stav autora), polemike i analitičkog komentara. Ako u savremenoj teoriji novinarstva važi pravilo da svaki pravi komentar ima elemente ovih podvrsta, kao i da komentarisanje znači javno angažovanje, zauzimanje stava, iznošenje ocene o jednom događaju, a pre toga analitičko istraživanje, zaključujemo na osnovu analize sadržaja i forme Markovićevih komentara da zadovoljavaju zahtevanu formu ovog oblika novinarskog izražavanja. Zato Svetozara Markovića možemo nazvati utemeljivačem pravila i standarda pisanja komentara u srpskoj štampi.

Ključne reči

komentar; uvodni; kolumna; novinarski oblici izražavanja; štampa

Reference

Aranautović, A. (1912) Štamparije u Srbiji u XIX veku. Beograd: Državna štamparija
Bjelica, M. (1985) Velike bitke za slobodu štampe. Podgorica: Univerzitetska riječ
Bjelica, M., Jevtović, Z. (2006) Istorija novinarstva. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Bjelica, M. (1975) Politička štampa u Srbiji - 1834-1872. Beograd: Jugoslovenski institut za novinarstvo
Jovanović, S. (1920) Svetozar Marković. Beograd
Lukač, S. (1969) Teorija i tehnika novinarstva. Beograd: FPN, skripta FPN
Marković, S. (1965) O našem zakonu o pečatnji. Beograd: Narodna knjiga, Sabrani spisi
Slavković, D. (1979) Teorija i praksa novinarstva - žanrovi. Beograd: Savremena administracija
Spasić, Ž. (1975) Vek uspona Kragujevca. Kragujevac: Svetlost
Šumarević, S. (1936) Štampa u Srba do 1839. godine. Beograd
Todorović, N. (2002) Interpretativno-istraživačko novinarstvo. Beograd: Čigoja štampa
Todorović, N. (1998) Savremeno novinarstvo. Beograd: Čigoja štampa
Vulić, T.M. (2007) Kragujevačka štampa u XIX veku sadržinsko-žanrovske odlike. Kragujevac: Narodna biblioteka 'Vuk Karadžić'