Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2011, br. 20, str. 153-159
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Uticajni faktori kod višeporodičnog socijalnog stanovanja
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

Sažetak

Višeporodično stanovanje se brže razvija od sredine XVIII veka sa pojavom novog naprednog građanskog društvenog sloja. Pojava najamnog stana predstavlja prvi oblik socijalnog stana koji se radi za poznatog korisnika. U XIX veku se razvija tzv socijalna gradnja. Radnički stanovi se ne razlikuju puno od stanova socijalne izgradnje, naziv su dobili po stanovima koji su gradili vlasnici fabrika za radnike svojih fabrika. Društveno-kulturološki uslovi i tehničko tehnološki uslovi su obeležili i dali pečat izgradnji višeporodičnog stanovanja XX veka na prostorima bivše Jugoslvije, gde se grade brzo i efikasno stanovi za radničku klasu; važi parola 'stanovi za sve'. Krajem XX veka, nakon ratnih razaranja na prostorima bivše Jugoslavije, postoji potreba i grade se stambene celine i objekti za smeštaj izbeglih lica kao i za porodice postradale od bombardovanja 1999. god., kao jeftini socijalni stanovi koji se brzo grade od domaćih građevinskih materijala.

Ključne reči

Reference

Baylon, M. (1980) Stanovanje - Tema 2: Stanovanje u kolektivu (zajedništvu), 3: Najamni stan, 4: Individualna kuća - stan, 5: Neka pitanja stana u SFRJ uz teme 2-4. Beograd: Arhitektonski fakultet, sveska 50, poslediplomske studije
Jevtić-Novaković, K., Aleksić, Lj. (2006) Kaluđerica - četiri prizora posle legalizacije. u: Procedure i problematika izgradnje objekata, 31. Maj - 02. Jun 2006. god., Vrnjačka banja
Milenković, B. (2001) Uvod u arhitektonsku analizu I. Beograd: Građevinska knjiga, 96 str
Veništa-Lazarević, E. Socijalno stanovanje. Beograd: Arhitektonski fakultet, II deo, www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp