Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
2009, vol. 7, br. 2, str. 155-159
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/03/2010
doi: 10.2298/FUACE0902155C
Novi globalni ekourbarhitektonski pristup u planiranju
Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

e-adresa: nikola.cekic@gaf.ni.ac.rs

Sažetak

U ovom radu akcentovana su pitanja drugačijeg urbanističkog, arhitektonskog, ekološkog, de facto, organskog pristupa u planiranju rurbanih aglomeracija pri čemu je remodelovanje postojećih fizičkih struktura nezaobilazno. Sve sa ciljem da se izgrade adekvatne, urbanitetno normalnije zajednice u kojima će ljudi svakodnevno biti aktivni, donositi nekonfliktne odluke za nedeformisanu urbanizaciju i održivije stanje gradograditeljskog duha, za generalnu, osmišljeniju popravku rurbanih matrica. U pitanju je zalaganje za stvaranje novog, obnovljenog urbaniteta u drugačijim društvenoistorijskim- privrednim okolnistima koje isključuju profiterske, nemoralne, primitivne slabosti planera, sebičnih investitora i graditelja.

Ključne reči

globalno ekourbarhitektonsko; planiranje; značajne socijalne promene

Reference

Bogdanović, B. (1994) Grad i smrt. Beograd: Beogradski krug
Doksijadis, K. (1982) Čovek i grad. Beograd: Nolit
Frempton, K. (2004) Moderna arhitektura - kritička istorija. Beograd: Orion art
Lazarević-Vaništa, E. (2003) Obnova gradova u novom milenijumu. Beograd: Classic map studio
Pušić, L.M. (1995) Čitanje grada - između duha i materije. , 396
Radović, R. (2005) Novi VRT i stari kavez - pitomi grad pred nama. Novi Sad: Stylos
Radović, R. (1998) Savremena arhitektura - između stalnosti i promena ideja i oblika. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Vujović, S.Đ. (1982) Grad i društvo - marksistička misao o gradu. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije