Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
2008, vol. 6, br. 1, str. 51-64
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/12/2008
doi: 10.2298/FUACE0801051K
Oblikovne karakteristike moderne u Nišu
Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Sažetak

Arhitektonsko oblikovanje u Modernističkom pokretu počiva, ili bolje reći proizilazi iz funkcije, odnosno iz masa objekta, čijom se kompozicijom postiže volumetrija koja čini osnovnu karakteristiku objekta. Može se reći da ova pojednostavljena definicija arhitektonskog oblikovanja u Niškoj Moderni je samo donekle tačna, jer su i mnogi drugi faktori uticali na oblikovanje i stvaranje Niške Moderne. U samom uvodu je rečeno da su sve do 30-tih godina prošlog veka preovlađujući stilovi i pravci u srpskoj Moderni, pa samim tim i u Nišu, bili klasicistički pseudo stilovi, nacionalna romantičarska arhitektura zasnovana na srpsko vizantijskom stilu, kao i folklorna - narodna arhitektura. Mnogi autori koji su predvodili pravac Moderne u Srbiji i u Nišu vrlo često su na početku karijere projektovali u nekom od navedenih stilova ili ih kombinovali, tako da su se i uticaji tih stilova i pravaca dugo osećali u njihovom projektantskom opusu. Često su i želje investitora bile od velikog uticaja da se ponekad doda neki element na fasadi kako bi ona bila 'lepša i bogatija', tako da većina objekata Moderne u Srbiji i u Nišu predstavlja neku vrstu kompromisa proizašlog iz te borbe između starih stilova, želja investitora i htenja i težnji arhitekata ka nečem novom.

Ključne reči

moderne; Niš Moderne; forming

Reference

*** (1970) Enciklopedija moderne arhitekture. Beograd: Građevinska knjiga
*** (1995) Enciklopedija Niša - tom 1. Niš: Gradina
Andrejević, B. (1996) Spomenici Niša - zaštićena kulturna dobra od izuzetnog i od velikog značaja. Niš: Prosveta
Bayer, H., Gropius, W., Gropius, I. (1975) Bauhaus 1919-1928. London: Martin Stark & Warburg Limited England
Blagojević, L. (2003) Modernism in Serbia: The elusive margins of Belgrade architecture 1919-1941. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press
Dobrović, N. Suvremena arhitektura I. Baranja: Štamparija mašinske radionice Kneževo
Dobrović, N. (1971) Savremena arhitektura. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Frempton, K. (2004) Moderna arhitektura - kritička istorija. Beograd: Orion art
Hičkok, H.R., Džonson, P. (1996) Internacionalni stil. Beograd: Građevinska knjiga, str. 199
Keković, A., Čemerikić, Z. (2006) Moderna Niša 1920-1940. Društvo arhitekata Niša
Keković, A.Đ., Čemerikić, Z. (2001) Moderna u Niškoj Banji - vile i hoteli. Arhitektura i urbanizam, 8, str. 61-71, IUAUS, Beograd-Niš
Martinović, U. (1974) Moderna Beograda - arhitektura Srbije između dva rata. Beograd: Naučna knjiga
Medvedev, M. Planoteka Aleksandra Medvedev
Simonović, D.Č., Ćirić, J. (1995) Enciklopedija Niša. Niš: Gradina
Sokolović, Lj., Dimitrijević, V. (2003) Stari Niš. Niš: Udruženje građana Stari Niš
Toševa, S. (1998) Arhitekta Branislav Kojić. Beograd: Građevinska knjiga