Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2016, br. 17, str. 125-138
jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživački članak
objavljeno: 05/11/2016
doi: 10.5937/nasledje1617125P
Creative Commons License 4.0
Tri nerealizovana projekta u Bulevaru kralja Aleksandra - iz petogodišnjeg plana razvoja Beograda 1947-1951
Beograd

e-adresa: pavlovic.marina@yahoo.com

Sažetak

Arhitektura socrealizma u Beogradu i Srbiji dugo je bila zanemarena tema stručnih i naučnih studija. Današnja vremenska distanca omogućava da se kritički pristupi dubljem istoriografskom proučavanju ovog perioda. Iako je izgradnja Novog Beograda već izvesno vreme tema koja zaokuplja mnoge istraživače, graditeljske težnje, planovi i projekti iz istog razdoblja u starom jezgru Beograda uglavnom su zanemareni. Rad ima za cilj rasvetljavanje toka projektovanja i analizu tri nerealizovana dela iz prvog Petogodišnjeg plana razvoja Beograda 1947-1951. godine, duž Bulevara kralja Aleksandra: Doma Centralnog komiteta Narodne omladine Jugoslavije, Umetničkog muzeja i Koncertne dvorane. Namera je da se prikazom tri studije slučaja doprinese formiranju osnove za vrednovanje arhitektonskog stvaralaštva socrealizma u Srbiji, koje je bilo ideološki nametnuto a potom i ukinuto u izuzetno kratkom periodu, ostavljajući za sobom vrlo mali broj realizovanih ostvarenja i usled toga brojna oprečna tumačenja.

Ključne reči

socrealizam; Tašmajdan; Bulevar kralja Aleksandra; Umetnički muzej; Dom Centralnog komiteta Narodne omladine Jugoslavije; Koncertna dvorana; Nikola Dobrović; Đorđe Ristić; Miladin Prljević; Branko Bon

Reference

*** (1947) Naredba o prijavi i podeli projektantskih zadataka. Naše građevinarstvo, Beograd, 3-4, 209
*** (1950) Petogodišnji plan razvitka grada Beograda u godinama 1947-1951. Beograd
Bogavac, T. (1974) Urbanistički razvoj Beograda od 1944. do danas. u: Čubrilović V. [ur.] Istorija Beograda, Beograd: Prosveta, 670-684, tom 3
Dobrović, N. (1950) Urbanizam kroz vekove. Beograd: Naučna knjiga
Ibrajter-Gazibara, B. (2006) Arhitektura zgrade Tehničkog fakulteta u Beogradu. Nasleđe, br. 7, str. 69-85
Kadijević, A. (2008) O socrealizmu u beogradskoj arhitekturi i njegovim oprečnim tumačenjima. Nasleđe, br. 9, str. 75-88
Kadijević, A. (2005) Estetika arhitekture akademizma (XIX-XX vek). Beograd: Građevinska knjiga
Krstić, B. (2015) U jugoslovenskoj arhitekturi nije bilo socrealizma. http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/u_jugoslovenskoj_ arhitekturi_nije_bilo_socrealizma.26.html?news_id=298373 [2.3.2016]
Krunić, J. (1951) O izražajnosti naše arhitekture. Tehnika (Beograd), 236-240; 8
Kulić, V. (2002) Izgradnja Beograda u periodu socijalizma 1945-2000. u: Konvenc-Vujić Anamarija [ur.] 50 beogradskih arhitekata rođenih posle 1945, Beograd: Akademska misao, str. 15-27
Manević, Z. (1970) Od socrealizma do autorske arhitekture. Tehnika, Beograd, 3, 62-65
Manević, Z., ur. (1999) Leksikon srpskih arhitekata XIX i XX veka. Beograd: Klub arhitekata
Mano-Zisi, Đ. (1964-1965) Stodvadeset godina postojanja i dvadeset posleratnih godina Narodnog muzeja u Beogradu. Godišnjak grada Beograda, knj.XI-XII, str. 346-347
Marković, P.J. (1996) Beograd između Istoka i Zapada. 1948-1965. Beograd: Službeni list SRJ
Marković, R.I. (2013) Arhitekta Miladin Prljević, katalog izložbe. Užice: Istorijski arhiv
Mihajlov, S. (2013) Zgrada Novog dvora. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Milatović, M., Šambon, A. (1980) Generalni urbanistički plan Beograda. Godišnjak grada Beograda, Beograd, knj. XXVII, MGB, str. 221-238
Mišić, B. (2011) Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu: Istorija građenja. Od Predsedništva vlade FNRJ do Palate Srbija. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mišić, B. (2007) Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu. Nasleđe, br. 8, str. 129-150
Pavlović,, St, D. (1952) Adaptacija zgrade Državne investicione banke za potrebe Narodnog muzeja u Beogradu. Muzeji (Beograd), 99-115; 6
Pavlović, M. (2014) Život i delo arhitekte Nikole Nestorovića 1868-1957. Beograd: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Petričić, B. (1949) O konkursu za zgradu koncertne dvorane u Beogradu. Tehnika (Beograd), 193-197; 5-6
Planić (1948) Problematika naše sadašnje arhitekture. Tehnika (Beograd), 292-296; 10-12
Popović, V., Jevremović, N. (1994) Narodni muzej u Beogradu - 1844-1994. Beograd: Narodni muzej
Prosen, M. (2007) O socrealizmu u arhitekturi i njegovoj pojavi u Srbiji. Nasleđe, br. 8, str. 95-118
Sedlar, S. (1947) Naš veliki arhitektonski konkurs. Tehnika (Beograd), 17-18; 1
Simonov, G.A. (1948) Iz bratskog Sovjetskog Saveza - najznačajniji zadaci sovjetskih arhitekata. Naše graditeljstvo, Beograd, 10-11, 723-730
Somborski, M. (1951) Problemi urbanističkog planiranja Beograda. Arhitektura (Zagreb), 5-10; 1
Stojanović, B. (1955) O arhitektonsko urbanističkim projektnim organizacijama Beograda. Godišnjak Muzeja grada Beograda (Beograd), II, 476-480
Stojanović, B. (1947) O arhitekturi nove Jugoslavije. Tehnika (Beograd), 39-41; 2
Stojanović, B. (1948) O arhitekturi nove Jugoslavije. Književne novine (Beograd), 1-2; 26
Stojanović, B. (1947-1948) O socijalističkoj arhitekturi - predavanje arh. B. Stojanovića održano u Ruskom domu 22. X 1947. godine. Arhitektura, br. 4-6, str. 14
Subotić, I. (2009) Od Muzeja savremene umetnosti do Muzeja kneza Pavla. u: Cvjetićanin T. [ur.] Muzej kneza Pavla, Beograd: Narodni muzej
Vuksanović-Macura, Z. (2015) San o gradu: Međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-1922. Beograd: Orion Art