Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 33  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
2010, br. 58, str. 137-152
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/04/2011
Teorijski okvir programirane nastave geografije
nema

Sažetak

Razvoj nauke, tehnike i tehnologije u drugoj polovini XX veka izazvao je krizu obrazovanja. U pedagoškoj teoriji i vaspitno-obrazovnoj praksi u ovom periodu otkrivene su brojne zakonitosti i uvedene inovacije. Radi se o aktivnim oblicima nastave, odnosno učenja. Posmatrano iz ugla nastavnika, to su oblici nastave, a gledano iz ugla učenika, tj. aktivnosti koje on izvodi, to su oblici učenja. Jedna od tih inovacija je i programirana nastava. Pod programiranom nastavom se podrazumeva sistem nastavnog rada gde se nastavno gradivo na poseban način logički struktuira i daje učenicima u manjim delovima koje oni usvajaju samostalno, postupno, idući korak po korak sopstvenim tempom i proveravajući stepen usvojenosti tih sadržaja pomoću stalne povratne informacije.

Ključne reči

Reference

Bakovljev, M. (1972) Teorijske osnove programirane nastave. Beograd: Duga
Branković, D., Ilić, M., Milijević, S., Suzič, N., Gutović, V. (1999) Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke osnove vaspitno-obrazovnog rada. Banja Luka: Društvo pedagoga Republike Srpske
Branković, D., Ilić, M. (2003) Osnove pedagogije. Banja Luka: Comesgrafika
Đorđević, J.Đ. (1981) Savremena nastava - organizacija i oblici rada. Beograd: Naučna knjiga
Mandić, D., Vilotijević, M. (2004) Praćenje primjene inovacija u školi. Srpsko Sarajevo: Filozofski fakultet
Milijević, S. (1999) Inoviranje nastave prirode i društva. Banja Luka: Glas srpski
Mužić, V. (1981) Programirana nastava. Zagreb: Školska knjiga
Ratkaj, I. (2001) Mogućnosti primene programirane nastave u nastavi geografije. Globus, 32(26): 95-106
Rudić, V.B. (1998) Metodika nastave geografije. Beograd: Naučna knjiga
Suzić, N. (2001) Sociologija obrazovanja. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
Šimleša, P. (1973) Pedagogija. Zagreb: Pedagoško-književni zbor / PKZ
Tomić, R., Osmić, I. (2006) Didaktika. Tuzla: Denfas
Trnavac, N., Đorđević, J. (1998) Pedagogija. Beograd: Naučna knjiga
Vilotijević, M.V. (2000) Didaktika. Beograd: Učiteljski fakultet, 1, 2 i 3
Živković, L., Jovanović, S. (2006) Realizacija oblika i metoda rada upotrebom kompjutera u nastavi geografije. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 54, str. 249-260