Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 33  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2008, vol. 21, br. 1, str. 51-60
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 23/03/2009
Mogućnosti i efekti inoviranja nastave prirode i društva zadacima različitih nivoa složenosti
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina

Sažetak

Pokušaji i načini da se nastava inovira i poboljšaju njeni vaspitno-obrazovni ciljevi sve su raznovrsniji i brojniji. Nastava prirode i društva, zbog svoje specifičnosti i interdisciplinarnosti, pogodna je za primenu različitih inovativnih modela. Jedna od mogućnosti kojom se učenici misaono angažuju, nastava intenzivira, a slabosti tradicionalne predmetno-časovne nastave prevazilaze, jeste primena zadataka različitih nivoa složenosti. U radu je predstavljen deo obimnijeg istraživanja koje je pokazalo da se individualizacijom nastave prirode i društva zadacima različitih nivoa složenosti postignuća učenika, kada su u pitanju kvalitet i trajnost znanja, poboljšavaju, a učenici pri tom razvijaju veoma pozitivno mišljenje o takvoj nastavi i značajnu motivaciju za dalji rad i učenje. Posebna pažnja posvećena je prednostima, ali i problemima, nedoumicama i ograničenjima na koja smo tokom primene ovog inovativnog modela nailazili.

Ključne reči

zadaci različitih nivoa složenosti; obrazovna postignuća; nivoi znanja; individualizacija nastave

Reference

Đorđević, J.Đ. (1981) Savremena nastava - organizacija i oblici rada. Beograd: Naučna knjiga
Đukić, M.V. (1995) Didaktički činioci individualizovane nastave. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za pedagogiju
Đurić, Đ.M. (1995) Psihološke osnove individualizacije nastave. Norma, vol. 1, br. 1, str. 42-52
Ilić, M. (1984) Učenje i nastava različitih nivoa težine - prilog teorijskom zasnivanju i eksperimentalnom provjeravanju nastave i učenja različitih nivoa težine. Sarajevo: Svjetlost
Jovanović-Ilić, M. (1972) Pripremanje modela individualizovane nastave. Nastava i vaspitanje, br. 4, str. 361-370
Kirbi, R., Redford, D. (1976) Individualne razlike. Beograd: Nolit
Lazarević, Ž., Banđur, V., Stanimirović, B. (1997) Metodika nastave Prirode i društva. Jagodina: Učiteljski fakultet
Mumimović, H. (1984) Individualizacija nastave i učenja matematike na tri nivoa napredovanja učenika. Naša škola, br. 1-2
Trešnjak, D. (1989) Individualizovana nastava kao vrsta učenja u savremenoj osnovnoj školi. Beograd: Arhimedes