Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 33  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2000, vol. 49, br. 1-2, str. 196-206
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Kooperativno-interaktivno učenje u problemskoj nastavi
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH

Sažetak

Kooperativno-interaktivno učenje u problemskoj nastavi predstavlja jednu od pedagoških inovacija koja nije dovoljno teorijski osmišljena, eksperimentalno provjerena i praktično primjenjivana. Pored empirijski dokazanih vrijednosti problemske nastave (razvijanje misaonih operacija), ovaj oblik učenja u nastavi doprinosi razvijanju i drugih osobina ličnosti (interpersonalni odnosi, povjerenje u vlastite snage i sposobnosti i dr.). Naša saznanja pokazuju da su dometi ovog oblika učenja veliki i da ono ima značajne perspektive. Dometi i perspektive kooperativno-interaktivnog učenja determinisani su nivoima učenja u problemskoj nastavi, načinima projektovanja, organizacijom, neposrednim nastavnim postupcima, kao i postupcima praćenja procesa učenja i vrednovanjem njegovih ishoda.

Ključne reči

problemska nastava; učenje putem rješavanjem problema; problemska situacija; kooperativno-interaktivno učenje; interpersonalni odnosi

Reference

Banović, A. (1991) Struktura nastavnog časa po sistemu problemske nastave književnosti. Naša škola, Sarajevo, br. 1-2, str. 32-38
Barnes, D. (1976) From communication to curriculum. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Benner, D. (1995) Studien zur Didaktik und Schultheorie. Weinheim-Munchen: Juventa Verlag
Bosanac, M., Mandić, O., Petković, S. (1977) Rječnik sociologije i socijalne psihologije. Zagreb: Informator
Branković, D. (1999) Pedagoške teorije - naučne osnove i razvojni tokovi. Banja Luka: Univerzitet
Branković, D. (1999) Interaktivno učenje u problemskoj nastavi. u: Suzić N. [ur.] Interaktivno učenje, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete Republike Srpske
Djui, D. (1934) Pedagogika i demokratija - uvod u filozofiju vaspitanja. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Đorđević, J.Đ. (1981) Savremena nastava - organizacija i oblici rada. Beograd: Naučna knjiga
Filipović, N.S. (1977) Didaktika. Sarajevo: Svjetlost
Ilić, M. (1992) Nastava različitih nivoa složenosti. Banja Luka
Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E.J. (1993) Circles of learning: Cooperation in the classroom. Edina, Minnesota: International Book Company
Krkljuš, S. (1977) Rešavanje problema u eksperimentalnim uslovima i problemska nastava. Pedagoška stvarnost, br. 6, str. 461-470
Kvaščev, R. (1969) Razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja kod učenika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lenzen, D. (1997) Pädagogische Grundbegriffe. u: Rowoholts Enzyklopedie
Milijević, S. (1994) Inoviranje nastave prirode i društva. Banja Luka: Glas srpski
Ničković, R. (1971) Učenje putem rešavanja problema u nastavi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Sharan, S., Sharan, Y. (1976) Small group teaching. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications
Stevanović, B. (1967) Pedagoška psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stevanović, M. (1986) Efekat interpretacije književnih tekstova primenom učenja putem rešavanja problema. Pedagogija, br. 4, str. 492-499
Suzić, N. (1995) Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi. Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka 'Petar Kočić'
Šević, H. (1983) Struktura nastavnog časa po sistemu problemske nastave. Naša škola, Sarajevo, br. 5-6, str. 370-387
Ševkušić-Mandić, S.G. (1994) Efekti kooperativnog učenja na prosocijalno ponašanje učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 26, str. 149-165
Ševkušić-Mandić, S.G. (1993) Kooperativno učenje u razredu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 25, str. 73-86
Ševkušić-Mandić, S.G. (1995) Teorijske osnove i perspektive kooperativnog učenja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 27, str. 138-157
Teodosić, R. (1970) Problemska nastava. Nastava i vaspitanje, br. 3, str. 258-269
Teodosijević, M., Inđić, B. (1987) Neka iskustva uvođenja učenika putem rešavanja problema u četvrtom razredu osnovne škole. Nastava i vaspitanje, br. 1-2, str. 15-19
Vukasović, A. (1974) Rješavanje problema kao odgojni zadatak. Pedagoški rad, Zagreb, br. 7-8, str. 302-317