Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 17  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2005, vol. 54, br. 2-3, str. 228-242
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2007
Dinamičnost nastave kao sredstvo i kao cilj
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Sažetak

Možemo se zapitati, da li je čovekovo teško prilagođavanje promenama, uopšte preneto u nastavu ili je ono u nastavi i naučeno? Dinamiku nastave moramo prilagoditi dinamici života, tj. kretanje nastavnog procesa intenzivirati iz dana u dan. Savremeni didaktičari problem dinamičnosti nastave direktno povezuju s psihološkom aktivnošću učenika. U ovome radu biće reči o tome kolike su i kakve naše mogućnosti da poznavanjem prirode nastave, ciljeva koje treba da ostvarimo i nastavnog sadržaja učinimo nastavu bliskom realnom životu, ispunimo je unutrašnjom napetošću i pokretom.

Ključne reči

dinamičnost nastave; nastavni sadržaj; didaktički mediji; nastavna forma; nastavne metode i oblici rada; vrste nastave

Reference

Buj, M. (1983) Odgojno-obrazovni rad u parovima. Zagreb: Školska knjiga
Havelka, N.N. (1980) Psihološke osnove grupnog rada u vaspitanju i obrazovanju - od grupe do kolektiva. Beograd: Naučna knjiga
Ivić, I.D., Pešikan, A.Ž., Janković-Antić, S.V., Kijevčanin, S. (1997) Aktivno učenje - priručnik za primenu aktivnih metoda nastave/učenja. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Poljak, V. (1967) Dinamičnost nastave. Zagreb: Školska knjiga
Suzić, N., Stojaković, P., Ilić, M., Branković, D., Milijević, S., Krneta, D., Stanojlović, S., Đaković, P., Banjac, M., Grbić, Ž. (1999) Interaktivno učenje. Banja Luka
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga, tom I, II i III
Vitak, A. (1970) Moderan grupni rad. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zindović-Vukadinović, G.R. (1994) Vizuelni jezik medija. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI