Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 17  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2003, vol. 52, br. 2-3, str. 206-221
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Uvažavanje jezičkih osobenosti učenika u obrazovanju
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 1429: Vaspitanje i obrazovanje za izazove demokratskog društva

Sažetak

Kada je reč o školskom uspehu, pažnja stručnjaka nedovoljno je usmerena ka jeziku, iako u osnovi školskog uspeha neophodno leži govorna komunikacija kao sredstvo prenosa poruke od nastavnika ka učeniku i od učenika ka nastavniku. Polazeći od pretpostavke da stepen govorljivosti učenika, kao i nastavnikova procena stepena govorljivosti učenika uslovljava uspeh u nastavnom procesu, nastojali smo da ispitamo: (a)jezičke osobenosti ćutljivih, prosečno govorljivih i izrazito govorljivih učenika prilikom prepričavanja, (b) konzistentnost/ne-konzistentnost nastavnikovih početnih uverenja o stepenu govorljivosti učenika, (v) povezanost nastavnikovih očekivanja i školskog uspeha učenika. Uzorak (N=52) je nameran, podeljen na tri grupe ispitanika: izrazito govorljivi, prosečno govorljivi i izrazito ćutljivi. Podelu na grupe izvršio je nastavnik, prema svojim kriterijumima. Ispitivanje je sprovedeno u toku školske 2000/2001. i 2001/2002. godine. Ukazujemo na potrebu unapređivanja vaspitno-obrazovnog procesa kroz individualizaciju tog procesa. Neophodno je usmeriti pažnju nastavnika na značaj uvažavanja različitosti u vaspitno-obrazovnom procesu, za dobrobit učenika.

Ključne reči

jezički razvoj; stepen govorljivosti; prepričavanje, nastavnikova očekivanja; školski uspeh; individualizacija nastave

Reference

Bakovljev, M. (1998) Uzroci nedovoljnog doprinosa škole razvoju kulture govora. u: Vasić Smiljka, Kisić Uglješa i Danilović Mirčeta [ur.] Jezik i kultura govora u obrazovanju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 103-108
Bloom, B.S. (1981) All our children learning. New York, itd: McGraw-Hill
Flanders, N.A. (1963) Teacher influence in the classroom. u: Bellack A.A. [ur.] Theory and research in teaching, New York: Bureau of Publications Columbia University
Flanders, N.A. (1970) Analyzing teacher behavior. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Gašić-Pavišić, S.Ž. (1987) Uticaj nastavnikovih očekivanja na učenikovo postizanje uspeha. u: Nastava u suvremenoj školi, Zagreb: Institut za pedagogijske znanosti, str. 266-272
Gidens, E. (1998) Sociologija. Podgorica: CID
Havelka, N.N. (1980) Psihološke osnove grupnog rada u vaspitanju i obrazovanju - od grupe do kolektiva. Beograd: Naučna knjiga
Hrkalović, R. (1982) Osobenosti pisanog rečnika introvertnih i ekstravertnih učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Kristal, D. (1995) Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit
Krnjajić, S.B. (1995) Nastavnikova očekivanja i školski uspeh učenika. u: Krnjajić Stevan [ur.] Saznavanje i nastava, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 195-216
Krnjajić, S.B. (2002) Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Milošević, N. (2002) Nastavnikova očekivanja i uvažavanje jezičkih osobenosti učenika. u: Uvažavanje različitosti i obrazovanje - pedagoška istraživanja i školska praksa, naučni skup, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Milošević, N.M. (2001) Prepričavanje kao sredstvo za podsticanje kulture govora u školi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 33, str. 362-376
Milošević, N.M. (2001) Dva jezička koda - porodični i školski. u: Ka novoj školi - pedagoška istraživanja i školska praksa, naučni skup, knjiga rezimea, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Milošević, N.M. (2002) Uticaj saradnje porodice i škole na socijalno ponašanje i školsko postignuće učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 34, str. 193-212
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Timotijević, B. (1994) Čitanka sa osnovnim pojmovima o jeziku za 1. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Trudgill, P. (1979) Sociolinguistics: An introduction. Hazell Watson and Viney
Vasić, S. (1971) Razvitak artikulacije kod dece na uzrastu od tri do devet godina. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Vasić, S. (1977) Govor u razredu. Beograd: Prosveta