Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Specijalna edukacija i rehabilitacija
2012, vol. 11, br. 2, str. 267-284
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/07/2012
doi: 10.5937/specedreh1202267M
Nove konceptualizacije razvoja i vaspitanja
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresa: graphos@sbb.rs

Projekat

Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)

Sažetak

U ovom radu izvršena je teorijsko-konceptualna analiza dva komplementarna procesa humane ontogeneze: razvoja i vaspitanja. Na osnovu kritičkog pregleda vodećih nativističkihi i empirističkih teorija u razvojnoj psihologiji i pedagogiji, ukazuje se na osnovne pristupe o ulozi socijalne sredine na psihički razvoj deteta. Nova antropologija deteta i detinjstva izvedena je iz klasičnih postavki kulturno-istorijske teorije L. S. Vigotskog, uz pokušaj dobijanja odgovora na pitanje zašto je vaspitanje biološki nužno. U zaključnom delu, dokazuje se teza po kojoj nove konceptualiizacije razvoja i vaspitanja poništavaju disciplinarne podele između psihologije i pedagogije, jer se ovi procesi sagledavaju kao dve linije jedinstvenog procesa humane ontogeneze.

Ključne reči

razvoj; vaspitanje; dete kao animal educandum

Reference

Farquhar, S.E. (2007) Assessing the evidence on childcare/early childhood effects. New Zealand: ChildForum
Freire, P. (2007) Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum
Gesell, A. (1924/1977) The first five year of Life. New York: Buccaneer Books
Hausfather, S. (2001) Where's the content?, The role of content in constructivist teacher education. Educational Horizonts, (80): 15-19
Hess, H.E. (1970) Ethology and developmental psychology. u: Mussen P.H. [ur.] Manual of child psychology, New York: Wiley and Sons inc
Ivić, I.D. (1993) Theories of mental development and the problem of educational outcomes. Paris: OECD
Ivić, I.D., i dr. (1997) Aktivno učenje i nastava. Beograd: Institut za psihologiju
Kennewell, S. (2001) Interactive whiteboards - yet another solution looking for a problem to solve?. Information Technology in Teacher Education, 39, 3-6
Matejić, Đ.Z. (2010) Uvod u razvojnu psihologiju. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, CIDD
Matejić-Đuričić, Z.Ž. (1976) Prilog naučnom zasnivanju pojma razvoja. Psihologija, br. 1-2
Piaget, J. (1963) To understand is to invent: The future of education. Harmondsworth: Penguin Books Ltd
Santrock, W. (2004) A Topical Approach To Life-Span Development. New York: McGraw-Hill
Satterly, D. (1987) Piaget and Education. u: Gregory R.L. [ur.] The Oxford Companion to the Mind, Oxford: Oxford University Press
Smith, H.J., Higgins, S., Wall, K., Miller, J. (2005) Interactive whiteboards: Boon or bandwagon? A critical review of the literature. University of Newcastle Upon Tyne
Šmit, V.H.O. (1991) Razvoj deteta - biološki, kulturološki i vaspitni okvir proučavanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
van der Veer, R., Valsiner, J. (1991) Understanding Vygotsky. A quest for synthesis. Oxford: Basil Blackwell
Vygotskij, L.S. (1984) Sobranie sočinenij. Moskva: 'Pedagogika'
Vygotsky, L.S. (1978) Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Watson, J.B. (1928) Psychological Care of Infant and Child. New York: W. W. Norton & Company