Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Andragoške studije
1996, vol. 3, br. 1, str. 87-93
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Alternativno obrazovanje
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

Sažetak

Sve izraženije nezadovoljstvo Modernom, kao i sve jasnije poimanje destruktivne strane modernizma, doveli su u pitanje i savremeno obrazovanje. Sa stanovišta rekonstruktivnog postmodernizma postoji niz obeležja koja ukazuju na razliku između obrazovanja Moderne i obrazovanja koje se može nazvati alternativnim. Obeležja alternative ocrtavaju čoveka kao otvoreni sistem, a obeležja diktirana Modernom odnose se na čoveka-mašinu. Uvoženje alternativnih obeležja, kakva su subjektivnost, sloboda, istina, smisao, moglo bi da oslabi mehanističko ukalupljavanje tipično za obrazovanje Moderne. Samim tim, moglo bi i da razvije mogućnosti za dosezanje kulture ljudskih prava.

Ključne reči

alternativno obrazovanje; obrazovanje postmoderne; obrazovanje moderne; obrazovna obeležja

Reference

Griffin, R.D. (1990) Sacred interconnections. Albany, NY: State University of New York Press
Heler, A.F. (1985) Filozofija levog radikalizma. Beograd: Mladost
Kuhn, T.S. (1970) The structure of scientific revolutions. Chicago, itd: University of Chicago Press
Prigogine, I., Stengers, I. (1985) Order out of chaos. London: Flamingo
Reich, W. (1972) Character analysis. New York: Touchstone
Rifkin, J. (1986) Posustajanje budućnosti. Zagreb: Naprijed
Sloterdijk, P. (1987) Critique of cynical reason. Minneapolis, itd: University of Minnesota Press
Stambolović, V. (1996) Human rights and health within the dominant paradigm. Social Science and Medicine, vol. 42, br. 3, str. 301-303
Stambolović, V. (1991) Visokoškolski zapt. Beograd: Altera