Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2011, br. 13, str. 313-324
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 20/03/2012
Karakteristike i uloga igre kod dece sa smetnjama u razvoju
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Sažetak

Igranje je antropološka potreba kojom dete zadovoljava potrebu za aktivnošću, ispoljavanjem emocija i ostvarenjem određenih socijalnih uloga. I pored toga što su deca sa smetnjama u razvoju u ostvarivanju navedenih potreba u znatno nepovoljnijem položaju od svojih vršnjaka tipičnog razvoja, upravo je dečja igra oblast u kojoj je moguće ostvariti kompenzatorne programe i podstaći razvoj u celini. Sa decom sa smetnjama u razvoju predškolskog uzrasta, neophodno je sve samostalne, usmerene i kombinovane aktivnosti izvoditi upravo putem igara u okviru kojih su ona maksimalno angažovana, a njihova čula aktivna u opažanju koje treba organizovati i verbalizovati. I decu sa razvojnim smetnjama i njihove roditelje neophodno je ohrabrivati da se uključuju u što raznovrsnije oblike stimulativnih igara: istraživačke, energetske, igre za razvoj veština, socijalne igre, imaginativne igre, problemske igre. U ovom radu bavimo se karakteristikama ovih igara i mogućnostima njihove adaptacije u procesu vaspitanja dece sa smetnjama u razvoju.

Ključne reči

Reference

Allen, D., Davies, D. (2007) Challenging behaviour and psychiatric disorder in intellectual disability. Current Opinion in Psychiatry, 20(5): 450
Beger, A. (1975) Problematika ispitivanja motorike dece ometene u psihofizičkom razvoju. Defektologija, Zagreb, vol. 11, br. 1, str. 62-68
Celeste, M. (2007) Social skills intervention for a child who is blind. Journal of Visual Impairment and Blindness, vol. 101, br. 3, 521-533
Chapman, E.K., Stone, J.M. (1988) The visually handicapped child in your classroom. London: Artillery House
Hartman, E., Houwen, S., Scherder, E., Visscher, C. (2010) On the relationship between motor performance and executive functioning in children with intellectual disabilities. Journal of intellectual disability research / JIDR, 54(5): 468-77
Herlok, E.B. (1970) Razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hrnjica, S. (1997) Deca sa posebnim potrebama. u: Dete sa razvojnim smetnjama u osnovnoj školi, Beograd: Učiteljski fakultet
Jablan, B.Dj. (2010) Čitanje i pisanje brajevog pisma. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jablan, B.Đ. (2007) Motorne i taktilne funkcije kod slepe dece. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Janson, U. (1999) Interaction and quality in inclusive pre-school social play between blind and sighted children: Inclusive pre-school and quality, a normative standpoint. u: CIDREE: Interaction and Quality, Dundee: Scotish CCC
Jefree, D.M. (1977) Let me play. Norwich: Fletcher
Kojić, R. (1999) Motorički prostor učenika sa posebnim potrebama kao osnova nastave fizičkog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 141-146
Kopas-Vukašinović, E. (2006) Uloga igre u razvoju dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 174-189
Kovačević, T., Isaković, L., Dimić, N.D. (2010) Deficitarnost u znakovnom jeziku i govornom izrazu kod gluve i nagluve dece predškolskog uzrasta. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 23-38
Krel, A. (2005) Tradicionalne takmičarske dečje igre kao instrument socijalizacije dece u Tovariševu. Glasnik Etnografskog instituta SANU, br. 53, str. 349-363
Nikolić, S., Ilanković, V., Ilić-Stošović, D. (2005) Motoričke sposobnosti učenika sa mentalnom retardacijom. Beogradska defektološka škola, br. 3, str. 149-161
Radulović, K. (1982) Uticaj psihomotorne organizovanosti lako mentalno retardirane dece na prilagođenost i uspeh u školi. Beograd: Defektološki fakultet, Doktorska disertacija
Rapaić, D.I., Đorđević, S. (2004) Fizičke sposobnosti mentalno retardiranih učenika i njihov značaj za određivanje programa fizičkog vaspitanja. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, br. 12, str. 50-61
Roe, J. (2008) Social inclusion: Meeting the socio-emotional needs of children with vision needs. British Journal of visual impairment, May (26), 147-158
Šefer, J. (2003) Istraživački pristup i kreativnost u nastavi podrazumevaju otvorenost za različitosti. u: Šefer, Maksić, Joksimović [ur.] Uvažavanje različitosti i obrazovanje, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 114-119
Teodorović, B., Levandovski, D., Pintarić-Mlinar, Lj., Kiš-Glavaš, L. (1997) Stimulacija perceptivnih i motoričkih sposobnosti. Zagreb: Fakultet za defektologiju
Troster, H., Brambring, M. (1994) The play behaviour and play materials of blind and sighted infants and preschoolers. Journal of visual impairment and blindness, 88 (5), 421-432
Vigotski, L.S. (1971) Igra i njena uloga u psihičkom razvitku deteta. Predškolsko dete, Beograd, br. 1, 48-61