Article metrics

  • citations in SCindeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:10
  • full-text downloads in 30 days:0
article: 1 from 1  
Back back to result list
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2011, iss. 13, pp. 313-324
article language: Serbian
document type: Review Paper
published on: 20/03/2012
Karakteristike i uloga igre kod dece sa smetnjama u razvoju
(The title is not available in English)
aUniversity of Kragujevac, Teacher Training Faculty, Užice
bUniversity of Belgrade, Faculty for Special Education and Rehabilitation

Abstract

(not available in English)
Igranje je antropološka potreba kojom dete zadovoljava potrebu za aktivnošću, ispoljavanjem emocija i ostvarenjem određenih socijalnih uloga. I pored toga što su deca sa smetnjama u razvoju u ostvarivanju navedenih potreba u znatno nepovoljnijem položaju od svojih vršnjaka tipičnog razvoja, upravo je dečja igra oblast u kojoj je moguće ostvariti kompenzatorne programe i podstaći razvoj u celini. Sa decom sa smetnjama u razvoju predškolskog uzrasta, neophodno je sve samostalne, usmerene i kombinovane aktivnosti izvoditi upravo putem igara u okviru kojih su ona maksimalno angažovana, a njihova čula aktivna u opažanju koje treba organizovati i verbalizovati. I decu sa razvojnim smetnjama i njihove roditelje neophodno je ohrabrivati da se uključuju u što raznovrsnije oblike stimulativnih igara: istraživačke, energetske, igre za razvoj veština, socijalne igre, imaginativne igre, problemske igre. U ovom radu bavimo se karakteristikama ovih igara i mogućnostima njihove adaptacije u procesu vaspitanja dece sa smetnjama u razvoju.

Keywords

detskie igry; deti s nedostatkami v razvitii; doškol'nyj vozrast

References

Allen, D., Davies, D. (2007) Challenging behaviour and psychiatric disorder in intellectual disability. Current Opinion in Psychiatry, 20(5): 450
Beger, A. (1975) Problematika ispitivanja motorike dece ometene u psihofizičkom razvoju. Defektologija, Zagreb, vol. 11, br. 1, str. 62-68
Celeste, M. (2007) Social skills intervention for a child who is blind. Journal of Visual Impairment and Blindness, vol. 101, br. 3, 521-533
Chapman, E.K., Stone, J.M. (1988) The visually handicapped child in your classroom. London: Artillery House
Hartman, E., Houwen, S., Scherder, E., Visscher, C. (2010) On the relationship between motor performance and executive functioning in children with intellectual disabilities. Journal of intellectual disability research / JIDR, 54(5): 468-77
Herlok, E.B. (1970) Razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hrnjica, S. (1997) Deca sa posebnim potrebama. in: Dete sa razvojnim smetnjama u osnovnoj školi, Beograd: Učiteljski fakultet
Jablan, B.Dj. (2010) Čitanje i pisanje brajevog pisma. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jablan, B.Đ. (2007) Motorne i taktilne funkcije kod slepe dece. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Janson, U. (1999) Interaction and quality in inclusive pre-school social play between blind and sighted children: Inclusive pre-school and quality, a normative standpoint. in: CIDREE: Interaction and Quality, Dundee: Scotish CCC
Jefree, D.M. (1977) Let me play. Norwich: Fletcher
Kojić, R. (1999) Motorički prostor učenika sa posebnim potrebama kao osnova nastave fizičkog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 141-146
Kopas-Vukašinović, E. (2006) Uloga igre u razvoju dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 174-189
Kovačević, T., Isaković, L., Dimić, N.D. (2010) Deficitarnost u znakovnom jeziku i govornom izrazu kod gluve i nagluve dece predškolskog uzrasta. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 23-38
Krel, A. (2005) Tradicionalne takmičarske dečje igre kao instrument socijalizacije dece u Tovariševu. Glasnik Etnografskog instituta SANU, br. 53, str. 349-363
Nikolić, S., Ilanković, V., Ilić-Stošović, D. (2005) Motoričke sposobnosti učenika sa mentalnom retardacijom. Beogradska defektološka škola, br. 3, str. 149-161
Radulović, K. (1982) Uticaj psihomotorne organizovanosti lako mentalno retardirane dece na prilagođenost i uspeh u školi. Beograd: Defektološki fakultet, Doktorska disertacija
Rapaić, D.I., Đorđević, S. (2004) Fizičke sposobnosti mentalno retardiranih učenika i njihov značaj za određivanje programa fizičkog vaspitanja. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, br. 12, str. 50-61
Roe, J. (2008) Social inclusion: Meeting the socio-emotional needs of children with vision needs. British Journal of visual impairment, May (26), 147-158
Šefer, J. (2003) Istraživački pristup i kreativnost u nastavi podrazumevaju otvorenost za različitosti. in: Šefer, Maksić, Joksimović [ed.] Uvažavanje različitosti i obrazovanje, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 114-119
Teodorović, B., Levandovski, D., Pintarić-Mlinar, Lj., Kiš-Glavaš, L. (1997) Stimulacija perceptivnih i motoričkih sposobnosti. Zagreb: Fakultet za defektologiju
Troster, H., Brambring, M. (1994) The play behaviour and play materials of blind and sighted infants and preschoolers. Journal of visual impairment and blindness, 88 (5), 421-432
Vigotski, L.S. (1971) Igra i njena uloga u psihičkom razvitku deteta. Predškolsko dete, Beograd, br. 1, 48-61