Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2009, vol. 58, br. 4, str. 561-578
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/02/2010
Spremnost učenika redovne škole da prihvate decu s teškoćama u razvoju
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresa: rstuden@rcub.bg.ac.rs, idjeric@rcub.bg.ac.rs, jstanisic@rcub.bg.ac.rs

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149001: Obrazovanje za društvo znanja

Sažetak

Razvijanje pozitivnih stavova učenika prema deci s teškoćama u razvoju značajan je preduslov uspešnog funkcionisanja ove dece u redovnoj školi. U radu su predstavljeni rezultati istraživanja čiji je osnovni cilj bio da se ispita spremnost učenika osnovne škola da prihvate decu s teškoćama u razvoju. U istraživanju je učestvovao 471 učenik petog razreda iz deset osnovnih škola sa teritorije Srbije. Cilj je realizovan kroz: (a) ispitivanje stavova učenika prema zajedničkom školovanju s decom s teškoćama u razvoju, mogućnostima druženja i pružanja pomoći toj deci, kao i kroz ispitivanje odnosa koji učenici zauzimaju prema vršnjacima s teškoćama u razvoju, (b) ispitivanje učenika o prihvatanju dece s teškoćama u razvoju, zavisno od uključenosti/neuključenosti u projekte inkluzivnog obrazovanja, i (v) ispitivanje mišljenja nastavnika o spremnosti ostalih učenika da prihvate decu s teškoćama u razvoju. Analiza rezultata ukazuje na postojanje spremnosti učenika da prihvate decu s teškoćama u razvoju. Pozitivniji lični odnos prema vršnjacima s teškoćama imali su oni učenici čije su škole bile uključene u projekte inkluzivnog obrazovanja. To implicira neophodnost uključivanja škola u slične projekte i omogućavanje neposrednog kontakta između jedne i druge grupe učenika.

Ključne reči

deca s teškoćama u razvoju; spremnost učenika da prihvate decu s teškoćama u razvoju; osnovna škola

Reference

Allan, J. (1994) Integration in the United Kingdom. u: Riddell S., S. Brown [ur.] Special Educational Needs Policy in the 1990s, London: Routledge, 155-174
Arsenović-Pavlović, M., Radovanović, V., Jolić, Z. (2006) Stavovi i mišljenja nastavnika razredne nastave o inkluziji i o promenama u školi - Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd: Institut za psihologiju, saopštenje
Avramidis, E., Bayliss, P., Burden, R. (2000) Student teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school. Teaching and Teacher Education, 16(3): 277
Avramidis, E., Norwich, B. (2002) Teachers attitudes toward integration/inclusion: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, vol. 17, br. 2
Bećirović, S. (2003) Determinante inkluzivne edukacije. u: Pašalić-Kreso A. [ur.] Inkluzija u školstvu Bosne i Hercegovine, Sarajevo: Filozofski fakultet - Odsjek za pedagogiju, 108-126
Bryan, T. (1974) Peer popularity of LD children. Journal of Learning Disabilities, br. 7, 31-35
Bunch, G., Valeo, A. (2004) Student attitudes toward peers with disabilities in inclusive and special education schools. Disability & Society, No. 19, 61-76
Došen, Lj., Gačić-Bradić, D. (2005) Vrtić po meri deteta - priručnik za primenu inkluzivnog modela rada u predškolskim ustanovama. Beograd: Save the Children
Đerić, I., Studen, R. (2008) Roditelji i nastavnici kao izvor formiranja stereotipa. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 40, br. 1, str. 137-151
Evans, I.M., Salisbury, S.L., Palombaro, M.M., Berryman, J., Hollywood, T.M. (1992) Peer interactions and social acceptance of elementary-age children with severe disabilities in an inclusive school. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, br. 17, 205-212
Garrett, M., Crump, D. (1980) Peer acceptance, teacher preference, and self-appraisal of social status among LD students. Learning Disability Quarterly, br. 3, 42-48
Gašić-Pavišić, S.Ž. (2002) Vršnjačko socijalno ponašanje dece sa smetnjama u razvoju. Nastava i vaspitanje, vol. 51, br. 5, str. 452-470
Guralnick, M. (1986) The peer relations of young handicapped children. u: Strain P.S., Guralnick N.J. i Walker H.M. [ur.] Children's social behavior, New York-San Diego, itd: Academic Press, str. 93-143
Hanak, N., Dragojević, N. (2002) Socijalni stavovi prema osobama ometenim u razvoju. Istraživanja u defektologiji, br. 1, str. 13-22
Hastings, R.P., Oaksford, S. (2003) Student Teachers' Attitudes Towards the Inclusion of Children with Special Needs. Educational Psychology, 23(1): 87
Hendrickson, J.M., Shokoohi-Yekta, M., Hamre-Nietupski, S., Gable, R.A. (1996) Middle and high school students' perceptions on being friends with peers with severe disabilities. Exceptional children, br. 63, 19-28
Hrnjica, S., Dimčović, N.A., Bala, J., Novak, J., Popović, D., Radoman, V.J. (1991) Ometeno dete - uvod u psihologiju ometenih u razvoju. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hrnjica, S. (1997) Dete sa razvojnim smetnjama u osnovnoj školi - deca sa posebnim potrebama. Beograd: Učiteljski fakultet
Hrnjica, S., Sretenov, D. (2003) Deca sa razvojnim teškoćama u redovnim osnovnim školama u Srbiji - trenutno stanje i stavovski preduslovi za potencijalnu inkluziju. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta, Studija
Hunt, P., Farron-Davis, F., Beckstead, S., Curtis, D., Goetz, L. (1994) Evaluating the effects of placement of students with severe disabilities in general education versus special classes. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, vol. 19, 200-214
Jablan, B., Hanak, N. (2005) Iskustvo kao faktor promene stavova dece sa vidom prema slepoj deci - prilog ideji inkluzivnog obrazovanja. Istraživanja u defektologiji, br. 7, str. 15-28
Organisation for Economic Cooperation and Development (1995) Integration students with special needs into mainstream schools
Pejović, L. (1989) Uticaj stava nastavnika nižih razreda osnovnih škola prema deci sa teškoćama u razvoju i njihovoj integraciji u redovnu školu na prilagođenost te dece u redovnoj školi. Beograd: Filozofski fakultet
Perlmutter, V., Crocker, J., Cordray, D., Garstecki, D. (1983) Sociometric status and related personality characteristics of mainstreamed LD adolescents. Learning Disability Quarterly, br. 6, 20-30
Sekulić-Majurec, A. (1988) Djeca s teškoćama u razvoju u vrtiću i školi. Zagreb: Školska knjiga
Sheare, J.V. (1978) The impact of resource programs upon the self-concept and peer acceptance of learning disabled children. Psychology in the schools, No. 15, 406-412
Soodak, L.C., Podell, D.M., Lehman, L.R. (1998) Teacher, student, and school attributes as predictors of teachers' responses to inclusion. Journal of Special Education, No. 31, 480-497
Sretenov, D. (2009) Škola po meri deteta 2 - priručnik za rad sa učenicima redovne škole ometenim u razvoju. Beograd: Save the Children UK, u štampi
Stainback, S., Stainback, W. (1989) Practical organization strategies. u: Stainback S., W.Stainback & M.Forest [ur.] Educating all students in the mainstream of regular education, Baltimore MD: Paul H. Brookes, str. 71-87
Stančić, V., Mejovšek, M. (1982) Stavovi nastavnika redovnih škola prema odgojno-obrazovnoj integraciji djece sa smetnjama u razvoju. Zagreb: Fakultet za defektologiju
Stanimirović, D. (1986) Stavovi ljudi sa vidom prema slepima. Psihologija, vol. 19, br. 3-4, str. 104-119
Staub, D., Peck, S.A. (1995) What are the outcomes for nondisabled students?. Educational Leadership, 36-40
Suzić, H. (2008) Inkluzija u očima nastavnika. Vaspitanje i obrazovanje, br. 1, 13-31
Veljković, V. (2003) Praćenje efekata inkluzije u školskoj praksi u BiH. u: Pašalić-Kreso A. [ur.] Inkluzija u školstvu Bosne i Hercegovine, Sarajevo: Filozofski fakultet - Odsjek za pedagogiju, 318-322
Vujačić, M. (2005) Inkluzivno obrazovanje - teorijske osnove i praktična realizacija. Nastava i vaspitanje, vol. 54, br. 4-5, str. 483-497