Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2001, vol. 43, br. 2, str. 229-240
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Pouzdanost testa za procenu osnovne manipulacije službenim pištoljem CZ 99
aPolicijska akademija
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi pouzdanost predloženog testa za procenu osnovne manipulacije službenim pištoljem CZ 99 u situaciji preventivnog korišĆenja i/ili upotrebe. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 110 studenata II godine Policijske akademije metodom test - retest, sa pauzom izmeĐu merenja od 3 dana. Zadatak se sastojao u sledećem: ispitanik stoji dva metra udaljen od markera postavljenog u visini grudi u paralelnom stavu u uniformi sa pištoljem u futroli i rezervnim okvirom; na znak merioca poteže pištolj, repetira ga, zauzima dijagonalni stav i dvoručno pištolj nanosi ka cilju; povlači obarač, zatim izbacuje okvir, vadi rezervni okvir i stavlja u pištolj; navlaku pištolja vraća u prednji položaj, ponovo zauzima dijagonalni stav i povlači obarač dva puta. Vreme se meri od znaka za početak izvođenja testa do drugog zvuka udarače. Rezultati ANOVE linearne regresije su pokazali da je predmet oba merenja statistički značajno isti na nivou F = 23.02 i p > 0.000, a prilagođeni koeficijent determinacije (Adj. R2) ukazuje da se testovima izmerilo 18% zajedničkog varijabiliteta. Ha osnovu dobijenih rezultata je zaključeno da je test pouzdan i da se može koristiti u narednim istraživanjima.

Ključne reči

Reference

*** (1999) Program stručnog usavršavanja ovlašćenih radnika Resora javne bezbednosti MUP Republike Srbije za 2000. godinu. Beograd: MUP R Srbije
Couture, R., Singh, M., Lee, W., Chahal, P., Wankel, L., Oseen, M., Wheeler, G. (1999) Can mental training help to improve shooting accuracy?. Policing An International Journal of Police Strategies & Management, 22(4): 696
Džeferdanović, S., Rakočević, J. (1987) Škola brzog gađanja revolverom - automatskim pištoljem. 13. maj, Beograd, br. 1, 2, 3
Đolević, V. (1993) Primenjena statistika. Beograd: Naučna knjiga
Marion, N. (1998) Police academy training: Are we teaching recruits what they need to know?. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 21(1), 55-79
Mcloughlin, C. (1988) The Weaver system: Techniques for handgun combat. International Defense Review, 3, 267-270
Milošević, M., Zulić, M. (1988) Uticaj nekih dimenzija snage na efikasnost gađanja iz pištolja. 13. maj, 41(2), str. 89-92
Milošević, M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova / VŠUP
Mononen, K., Viitasalo, J., Mononen, H., Norvapalo, K. (1997) Influence of running target shooting training on shooting score and rifle oscillation among novice shooters. u: Fourth IOC World Congress on Sport Sciences - Congress Proceedings, 'Training and Care of Athletes: Current Concepts and Technologies', 22-25 October, Principality of Monaco, str. 16
Mononen, N., Mononen, K., Norvapalo, K., Viitasalo, J. (1997) Timing characteristics in running target shooting. u: Fourth IOC World Congress on Sport Sciences - Congress Proceedings, Training and Care of Athletes: Current Concepts and Technologies', 22-25 October, Principality of Monaco, str. 63
Norvapalo, K., Era, P., Mononen, H., Mononen, K., Salonen, M., Viitasalo (1997) Effects of running target shooting training on posture control in novice shooters. u: Fourth IOC World Congress on Sport Sciences - Congress Proceedings, 'Training and Care of Athletes: Current Concepts and Technologies', 22-25 October, Principality of Monaco, str. 65
Perić, D.B. (1994) Operacionalizacija istraživanja u fizičkoj kulturi. Beograd, izdanje autora
Perić, D.B. (1996) Statističke aplikacije u istraživanjima fizičke kulture. Beograd: Fine GRAF
Vodopivec, V., i dr. (1977) Sportsko streljaštvo. Beograd: VIZ 'Narodna knjiga'