Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju
2014, br. 5, str. 437-451
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 26/05/2015
doi: 10.5937/gufv1405437M
Problemska nastava i efikasnost ostvarivanja programskih zadataka o jednačinama
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

Sažetak

U radu su predstavljeni rezultati eksperimentalne provere uticaja problemske nastave na efikasnost ostvarivanja programskih zadataka o jednačinama u II i III razredu osnovne škole. U vezi sa tim, ispitano je i postojanje razlike u stepenu ostvarenosti programskih zadataka o jednačinama primenom problemske nastave s obzirom na obrazovni uzrast učenika. U sagledavanju efikasnosti pošlo se od taksonomskog modela operacionalizacije cilja i zadataka nastave matematike. Uzorkom je obuhvaćeno 97 učenika II i III razreda osnovne škole, a dobijeni rezultati ukazuju na pozitivan uticaj problemske nastave na stepen ostvarenosti programskih zadataka o jednačinama na svakom od ispitanih obrazovnih uzrasta. Međutim, nije pronađena statistički značajna razlika u uspehu učenika različitih obrazovnih uzrasta. Dobijeni rezultati značajni su s aspekta inoviranja i menjanja organizacije nastavnog procesa u cilju poboljšanja kvaliteta nastave, angažovanja učenika i povećanja svesne aktivnosti i misaone aktivizacije u nastavi matematike.

Ključne reči

problemska nastava; efikasnost; programski zadaci početne nastave matematike; jednačine; taksonomija

Reference

Bogdanović, S., Malinović-Jovanović, N. (2009) Taksonomski model i stepen ostvarenosti zadataka nastave matematike u III razredu osnovne škole. Pedagogija, br. 4, 618-632
Đorđević, J. (1981) Savremena nastava, organizacija i oblici. Beograd: Naučna knjiga
Malinović-Jovanović, N., Malinović, T. (2013) Metodika osavremenjene nastave matematike. Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju
Malinović-Jovanović, N. (2012) Problemska nastava u funkciji ostvarivanja ciljeva i zadataka početne nastave matematike. u: Vulović N. [ur.] Metodički aspekti nastave matematike II, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka, 53-66
Malinović-Jovanović, N.T. (2012) Povezanost postignuća učenika u okviru sadržajnog i kognitivnih domena u III razredu osnovne škole. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, br. 3, str. 247-264
Milijević, S. (2003) Interaktivna nastava matematike. Banja Luka: Društvo pedagoga Republike Srpske
Ničković, R. (1971) Učenje putem rešavanja problema u nastavi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Teodosić, R., ur. (1967) Pedagoški rečnik. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI, tom I i II
Vilotijević, M. (2008) Didaktika. Beograd: Školska knjiga
Vučić, L.R. (1979) Kriterijski testovi. Psihologija, br. 3-4