Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2015, vol. 28, br. 4, str. 93-101
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/02/2016
doi: 10.5937/inovacije1504093M
Nehronološko čitanje zbirke pesama avanture Kraljevića Marka
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: visnja.micic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

U radu se razmatraju postupci aktualizacije epskog lika Marka Kraljevića u zbirci Avanture Kraljevića Marka Branka Stevanovića. Cilj rada je da se rasvetli intertekstualna veza ovih pesama sa epskom poezijom i legendama o Marku, ali i da se predvide mogući tokovi njihove recepcije, zavisno od čitalačkog iskustva pretpostavljenog čitaoca. Polazi se od pretpostavke da je zbirka namenjena najmlađoj publici, koja nije sklona tumačenju intertekstualnih dijaloga i koja nije dovoljno upoznata sa našom epskom tradicijom. Razotkriva se moguća funkcija intertekstualnih dodira na kojima počiva umetnički tekst u specifičnom, nehronološkom čitanju o Marku Kraljeviću.

Ključne reči

Reference

Čeliković, B. (2004) Neko beše Kraljeviću Marko. Čačak: Legenda
Deretić, J. (1995) Zagonetka Marka Kraljevića - o prirodi istoričnosti u srpskoj narodnoj epici. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Đurić, V.M. (1955) Srpskohrvatska narodna epika. Sarajevo: Narodna prosvjeta
Eko, U. (2003) Šest šetnji kroz narativnu šumu - pojmovnik. Beograd: Narodna knjiga
Karadžić-Stefanović, Vuk (1833) Narodne srpske pjesme - knjiga četvrta, u kojoj su različne junačke pjesme. Beč: Štamparija Jermenskoga manastira
Karadžić-Stefanović, Vuk (1867) Život i običaji naroda srpskoga. Beč: u nakladi Ane udove V.S. Karadžića
Lešić, Z. (1981) Fenomenološki pristup književnom delu. Moderna tumačenja književnosti. Sarajevo: Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 135-164
Oraić-Tolić, D. (1990) Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Panić, T. (2011) Vaspitni i zabavni Kraljević Marko - Branko Stevanović - avanture Kraljevića Marka. Detinjstvo: časopis o književnosti za decu, 3/4, 121-124
Stevanović, B. (2011) Avanture Kraljevića Marka. Beograd: Čekić
Vilki, K. (2013) Povezanost tekstova: intertekstualnost. Tumačenje književnosti za decu. Beograd: Učiteljski fakultet, 205-216
Zlatković, I., Lukić, M. (2005) Antologija narodnih pesama o Marku Kraljeviću. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva