Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
Baština
2012, br. 33, str. 85-101
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 22/03/2013
Creative Commons License 4.0
'Dijalog sa ocem' ili 'Paradoksalni-izam' - modernizam i postmodernizam
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: becejski@ptt.rs

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Iz obimne estetičke i književnoteorijske literature o odnosu postmodernizma i modernizma autor izdvaja nekoliko pregleda koji nastoje da ovaj problem sagledaju objektivistički, prikazujući njihove i dobre i loše strane i sporne tačke teoretičara oko definicije, opsega i značenja ova dva pojma: da li je postmodernizam samo nastavak modernizma, ili je to nova kulturna i književna paradigma; da li je to periodizacijski pojam, koji u književnoj upotrebi treba da ima drugačiju terminološku oznaku - postmoderna, ili je to 'oblik diskursa' - kritičarski postupak. Cilj rada je eksplicitno izdvajanje najbitnijih razlika između postmodernizma i modernizma, koje bi u primenjenoj ravni mogle dati odgovor da li, tačnije koliko, konkretno delo ili književni opus jednog pisca pripada modernizmu, odnosno postmodernizmu. U tom kontekstu autor u narednom radu najavljuje analitički pristup Peščaniku Danila Kiša.

Ključne reči

modernizam; postmodernizam; 'velike naracije'; protivurečnost; koegzistencija; razlike; postistorizam; metajezik; samorefleksija; parodija

Reference

Barthes, R. (1971) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
Belsi, K. (2010) Poststrukturalizam - (sasvim kratak uvod). Beograd: Službeni glasnik
Bošković, D. (2004) Islednik, svedok, priča - istražni postupci u Peščaniku i Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša. Beograd: Plato
Damnjanov, S. (2012) Šta to beše srpska postmoderna?. Beograd: Službeni glasnik
Hačion, L. (1996) Poetika postmodernizma - istorija, teorija, fikcija. Novi Sad: Svetovi
Kiš, D. (2006) Homo poeticus. Beograd: Prosveta
Konstantinović, Z. (1992) Postmodernizam. u: [ur.] Rečnik književnih termina, Beograd: Institut za književnost i umetnost - Nolit, 628-630
Liotar, Ž. (1988) Postmoderno stanje. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo
Lusi, N. (1999) Postmodernistička teorija književnosti. Novi Sad: Svetovi
Milutinović, Z. (1992) Negativna i pozitivna poetika. Novi Sad: Matica srpska
Oraić-Tolić, D. (1990) Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Perniola, M. (2005) Estetika dvadesetog veka. Novi Sad: Svetovi
Popović, T. (2010) Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art
Vladiv-Glover, S. (2003) Postmodernizam od Kiša do danas. Beograd: Prosveta
Žunić, D. (1995) Moderna i postmoderna. u: Sociologija umetnosti, Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 357-373