Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
Kultura
2010, br. 126-2, str. 135-148
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/04/2011
Karnevalski karakter jugoslovenskog novog talasa na primeru festivala 'Pozdrav iz Zagreba' i 'Pozdrav iz Beograda'
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

Sažetak

U radu se analizira period novotalasne kulture, i to oni događaji i odlike koje ukazuju na specifičan karnevalski karakter jugoslovenskog novog talasa. Metodološki, rad se oslanja na Bahtinova tumačenja pojmova karnevala, praznika i groteske. Bahtinova sistematizacija karnevalske književnosti i njenih karakteristika, poslužila je da se deklarativno praktično primeni na neke od fenomena kojima je jugoslovenski novi talas predstavljen javnosti, a naročito na festivale 'Pozdrav iz Zagreba' i 'Pozdrav iz Beograda'. Ovi festivali će promovisati kako umetnosti koje će biti pozicionirane u samo središ te novog talasa tako i njegove osnovne karakteristike. Sve to omogućava sadržajniji uvid u epohu novog talasa i mogućnost sistematizacije do sada teorijski neobrađenog materijala.

Ključne reči

Reference

Albahari, D., ur. (1983) Drugom stranom. u: Alamanah novog talasa u SFRJ, Beograd
Anders, G. (1985) Zastarelost čoveka. Beograd: Nolit
Bahtin, M.M. (2000) Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Zepter Book World
Bahtin, M.M. (1978) Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i Renesanse. Beograd: Nolit
Breht, B. (1979) Dijalektika u teatru. Beograd: Nolit
Epštejn, M. (1998) Postmodernizam. Beograd: Zepter book world
Gajović, A. (1994) Sedamdesete i osamdesete - pop i rok događanja. u: Peković R., Šutić R. [ur.] Dom omladine Beograda 1964/1994, Beograd, str. 143-153
Marić, M. (1987) Očajne osamdesete. u: Deca komunizma, Beograd
Oraić-Tolić, D. (1990) Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Pinter, H. (2005) The Nobel lecture: Art, truth and politics. Route, www.route-online.com
Todorović, D. (1994) Zabava (i za čitaoca). u: Peković R., Šutić R. [ur.] Dom omladine Beograda 1964/1994, Beograd