Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Baština
2007, br. 22, str. 49-61
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 28/02/2008
Creative Commons License 4.0
Pravoslavlje kao intelektualna i egzistencijalna drama

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 148020: Duhovne pojave i stvaralaštvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji od XV do XX veka

Sažetak

Rad daje odgovor na osnovno pitanje šta je zajedničko i različito u umetničkom i istorijskom svetu Laze Lazarevića i Grigorija Božovića, dvojice realista, kod kojih pravoslavlje funkcioniše kao jedno od težišnih značenja kao intelektualna i egzistencijalna drama.

Ključne reči

Laza Lazarević; Grigorije Božović; poetika realizma; pravoslavlje; egzistencijalna drama; intelektualna drama

Reference

Bogdanović, V. (2004) Antička tragedija modernoga vremena. u: Jeftović Milenko [ur.] Grigorije Božović u međunarodnoj kritici, Leposavić - Priština: Institut za srpsku kulturu
Gligorić, V. (1956) Srpski realisti. Beograd: Prosveta
Grubović, J. (2004) Zaneseni patrita. u: Jeftović Milenko [ur.] Grigorije Božović u međunarodnoj kritici, Leposavić - Priština: Filozofski fakultet Institut za srpsku kulturu, str. 56
Jerotić, V. (1997) Hrišćanstvo i psihološki problemi čoveka. Beograd: Bogoslovski fakultet srpske pravoslavne crkve
Jovičić, V. (1985) Pesnik moralne nostalgije. u: Lazarević Laza K. [ur.] Pripovetke, Beograd: Vuk Karadžić, str. 12
Kašanin, M. (1977) Izabrani eseji. Beograd: Rad
Konstantinović, R. (1976) Pesnik snova i dužnosti. u: Lazarević Laza [ur.] Pripovetke, Beograd: Prosveta
Kostić, S. (2000) Pravoslavno duhovno pesništvo. Srbinje - Beograd: Hrišćanska misao
Popović, B. (1959) Ogledi i članci o književnosti. Beograd: Prosveta
Vinaver, S. (1924) Sa krvavoga i žalosnoga juga, Pripovetke Grigorija Božovića. Vreme, Beograd, 3/935, 28.jul str. 4
Vučenov, D. (1986) Pripovetke Laze Lazarevića. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zainović, V.B., Božović, G. (1927) Pripovetke. Vijenac