Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2010, br. 12, str. 157-170
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 22/03/2011
Usvajanje frazeologizama kod dece predškolskog uzrasta - lingvistički i metodički aspekt
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

Frazeologizam predstavlja ekspresivnu ustaljenu višečlanu jedinicu s nominacionom funkcijom u jeziku, čije značenje nije jednako sumi značenja leksema koje su u njenom sastavu (bežati kao đavo od krsta, biti na belom hlebu, prevesti žednog preko vode). Usvajanje frazeologizama može predstavljati teškoću za dete na predškolskom uzrastu. U ovom radu ispituju se mogućnosti usvajanja frazeologizama korišćenjem poetskog teksta književnosti za decu. Pesma za decu u kojoj su frazeologizmi upotrebljeni u stilskoj funkciji - može poslužiti vaspitaču da upozna decu sa frazeološkim jedinicama.

Ključne reči

Reference

Boturović, M. (2001) Metodika razvoja govora. Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, 220
Čukovski, K. (1970) Od druge do pete. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dotlić, L., Kamenov, E. (1996) Književnost u dečjem vrtiću. Novi Sad: Zmajeve dečje igre
Kamenov, E. (2006) Vaspitno-obrazovni rad u dečjem vrtiću opšta metodika. Novi Sad: Dragon
Karadžić-Stefanović, Vuk (1972) Srpske narodne poslovice. u: Biblioteka Vukov kovčežić, Beograd: BIGZ, knj. 11
Kostić, L. (2008) Stilske i jezičke karakteristike pesama za decu predškolskog uzrasta - na primeru čitanke Plavi zec, čudni zec, jedini na svetu. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 9, str. 135-152
Kovačević, M.M. (2000) Stilistika i gramatika stilskih figura. Kragujevac: Kantakuzin
Matešić, J. (1982) Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga, I, 808 s
Matić, R. (1977) Metodika razvoja govora dece predškolskog uzrasta. Beograd: Nova prosveta
Mršević-Radović, D.D. (1987) Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku. Beograd: Filološki fakultet
Naumović, M. (2000) Metodika razvoja govora. Pirot: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Nikolić, M. (2009) Poredbene sintaksičke konstrukcije i stilska figura poređenja - metodički aspekt. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 11, str. 117-132
Pejanović, A. (2010) Frazeologija srpskog jezika i njena struktura. u: Naučni skup Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke, Radovi sa naučnog skupa, Pale, str. 183-188
Pejanović, A. (2008) Frazeološki žanrovi i kulturni koncepti kao prevodilački problem - ruski prevodi Gorskog vijenca. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, vol. 13, br. 1-2, str. 431-441
Prćić, T. (1997) Semantika i pragmatika reči. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Purić, D. (2010) Usavršavanje učitelja u funkciji tumačenja teksta u nastavi književnosti, Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - didaktičko-metodički pristup. Užice: Učiteljski fakultet, str. 297-308
Radić, J. (2009) Metafora i metonimija u detinjstvu reči. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, vol. 14, br. 1-2, str. 347-360
Radović, D. (1990) Antologija srpske poezije za decu. Beograd: SKZ
Stojičić, Đ. (1994) Sjaj razgovora - leksikon srpskih izreka. Gornji Milanovac: Dečje novine, peto dopunjeno izdanje