Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Norma
2007, vol. 12, br. 2-3, str. 37-49
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/07/2010
Školska lektira u nastavnim planovima i programima za I i II razred osnovne škole - inovativni izbori, polje nastavnikove kreativnosti i natprogramskog postupanja
Viša škola za obrazovanje vaspitača, Šabac

Sažetak

Ovaj rad predstavlja pokušaj da se otvore i kritički razmotre određena pitanja vezana za mesto i ulogu školske lektire u nastavi srpskog jezika u našoj osnovnoj školi. U izvesnoj meri, s obzirom na to da je reč o stavovima za koje postoji opšta saglasnost, rad se bavi načelnim pitanjima izbora tekstova za školsku lektiru, kriterijumima, kao što su estetske, saznajne i vaspitne vrednosti, usklađenost sa dečjim uzrastom i dečjim razvojnim potrebama, mogućnost učeničke participacije, a naročito pitanjima poštovanja tih kriterijuma u praktičnim postupanjima. Razmatranja polaze od postojeće školske lektire u prva dva razreda osnovne škole, jer su ti razredi, u poslednje vreme, bili obuhvaćeni dvema reformama, i tiču se povezanosti tekstova iz lektire sa ciljem i zadacima nastave srpskog jezika, utvrđenim nastavnim programima. U središtu pažnje nalaze se inovirani (inovativni?) izbori književnih tekstova, kao i polje nastavnikove kreativnosti i natprogramskog postupanja, koje je, po svemu sudeći, više deklarativno a manje izvodljivo u nastavnoj praksi. U težnji da se nađu prava rešenja, autor se zalaže za obuhvatnu analizu, zasnovanu na relevantnim istraživanjima i praćenjima ostvarivanja programskih zadataka, mišljenjima svih učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu, i nada se da je ova naučno-stručna konferencija značajan korak u tom pravcu.

Ključne reči

nastavni program; zadaci; školska lektira; obavezna; preporučena; književni tekst; kriterijumi izbora; estetski; saznajni; vaspitni; participacija učenika; tradicija; savremenost; originalna i prevedena književnost; tematska i žanrovska raznovrsnost; kreativnost nastavnika; natprogramsko postupanje

Reference

*** (2004) Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 10, 84-87
Crnković, M. (1976) Estetske vrednosti lektire i delikatnost prvog kontakta dijeteta sa knjigom. Detinjstvo, Novi Sad, br. 2, str. 17
Danojlić, M. (2004) Naivna pesma ogledi i zapisi o dečjoj književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radović, D. (1984) Antologija srpske poezije za decu. Beograd: Srpska književna zadruga, Predgovor
Soriano, M. (1980) Književnost za omladinu i njena vaspitna primena. Detinjstvo, 6(2): 28-38