Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 152  
Back povratak na rezultate
Specijalna edukacija i rehabilitacija
2011, vol. 10, br. 4, str. 615-631
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 21/02/2012
Pojam i karakteristike internet-zavisnosti
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresa: marina.lepojevic@gmail.com

Sažetak

Sredinom devedesetih godina 20. veka dolazi do uvođenja pojma internet-zavisnosti koji je prvobitno dat od strane američke autorke Kimberli Jang (Kimberly Young). Međutim, do prepoznavanja ponašanja koje danas nazivamo internet-zavisnošću uz pojavu nekoliko različitih gledišta autora na mehanizme njenog nastanka i održavanja, dolazi već nekoliko decenija ranije. Pojava internet-zavisnosti je bila opisivana putem različitih pojmova poput opsesivno-kompulsivnog poremećaja, problematične, patološke upotrebe interneta i slično. Naučna i stručna javnost je i danas podeljena u vezi sa priznavanjem pojma internet-zavisnosti i njegovim razgraničenjem u odnosu na druge, usko srodne pojave poput zloupotrebe interneta, prekomerne upotrebe interneta i drugo. Cilj ovog rada je da se na osnovu pregleda i analize dostupne literature sagledaju aktuelne terminološke, pojmovne i dijagnostičke protivrečnosti koje prate proučavanje pojave internet-zavisnosti. Posebno, biće predstavljena jedna od najpopularnijih tipologija internetzavisnosti autorke Kimberli Jang koja je za ovu priliku prilagođena, imajući u vidu kasnija zapažanja i empirijske podatke drugih istraživača. Izdvajaju se pojedinačni tipovi internet-zavisnosti - zavisnost od sajber seksa; zavisnost od socijalnog umrežavanja; zavisnost od onlajn kockanja, kupovine i igranja igrica; prezasićenost informacijama i zavisnost od informaciono-komunikacionih tehnologija (komjutera i mobilnih telefona). Na kraju, a na osnovu rezultata relevantnih istraživanja internet-zavisnosti izneće se podaci o zastupljenosti i karakteristikama internet-zavisnosti i profilu internet-zavisnika u svetu i kod nas.

Ključne reči

Reference

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Washington, DC: APA
Bai, Y.M., Lin, C.C., Chen, J.Y. (2001) Internet addiction disorder among clients of a virtual clinic. Psychiatric services, 52 (10), 1397
Bodroža, B., Jovanović, S. (2008) Latentna struktura ponašanja u virtuelnim društvenim zajednicama i njegove relacije sa socijalnom anksioznošću. Primenjena psihologija, 1(1-2): 19-35
Cao, F., Su, L. (2006) Internet addiction among Chinese adolescents: Prevalence and psychological features. Child: care, health and development, 33 (3), 275-281
Chak, K., Leung, L. (2004) Shyness and locus of control as predictors of internet addiction and internet use. Cyberpsychol Behav, 7(5): 559-70
Chou, C., Condron, C., Belland, J.C. (2005) A review of the research on internet addiction. Educational Psychology Review, 17(4), str. 363-370
Christakis, D.A., Moreno, M.M., Jelenchick, L., Myaing, M.T., Zhou, C. (2011) Problematic internet usage in US college students: a pilot study. BMC Medicine, 9(1): 77
Davis, R.A. (2001) A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17(2): 187
Dong, G., Lu, Q., Zhou, H., Zhao, X. (2011) Precursor or sequela: Pathological disorders in people with internet addiction disorder. Plos one, 6 (2), Oct. 02. 2011., www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0014703
Greenfield, D.N. (1999) Psychological characteristics of compulsive internet use: a preliminary analysis. Cyberpsychology & behavior : the impact of the Internet, multimedia and virtual reality on behavior and society, 2 (5), 403-412
Griffiths, M., Parke, J. (2002) The social impact of internet gambling. Social Science Computer Review, 3 (20), 312-320
Griffiths, M. (2003) Internet gambling: Issues, concerns, and recommendations. Cyberpsychol Behav, Dec;6(6), str. 557-68
Hinić, D., Mihajlović, G., Špirić, Ž., Đukić-Dejanović, S., Jovanović, M. (2008) Preterana upotreba interneta - bolest zavisnosti ili ne?. Vojnosanitetski pregled, vol. 65, br. 10, str. 763-767
Hinić, D. (2008) Korisnički profili internet zavisnika u Srbiji. Psihologija, vol. 41, br. 4, str. 435-453
Holden, C. (2001) 'Behavioral' addictions: Do they exist?. Science, 294(5544): 980-2
Internet World Stats (2011) Internet usage statistics. http://www.internetworldstats.com/stats.htm
Katz, J.E., Rice, R.E. (2002) Social consequences of Internet use: access, involvement, and interaction. Cambridge, Mass: MIT Press
Kraut, R., Kiesler, S., Boneva, B., Cummings, J., Helgeson, V., Crawford, A. (2002) Internet paradox revisited. Journal of social science, 58 (1), 49-74
Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T., Scherlis, W. (1998) Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?. Am Psychol, 53(9): 1017-31
Liu, C., Kuo, F. (2007) A Study of Internet Addiction through the Lens of the Interpersonal Theory. CyberPsychology & Behavior, 10(6): 799-804
Nie, N., Erbring, L. (2002) Internet and society: A preliminary report. IT & Society, 1(1): 275-283
Niemz, K., Griffiths, M., Banyard, P. (2005) Prevalence of Pathological Internet Use among University Students and Correlations with Self-Esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and Disinhibition. CyberPsychology & Behavior, 8(6): 562-570
Weinstein, A., Lejoyeux, M. (2010) Internet addiction or excessive internet use. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 35, (5), 277-283
Whang, L.S., Lee, S., Chang, G. (2003) Internet over-users' psychological profiles: A behavior sampling analysis on internet addiction. Cyberpsychology & behavior, 6(2): 143-50
Yellowlees, P., Marks, S. (2007) Problematic internet use or internet addiction?. Computers in Human Behavior, 23, (3), 447- 1453
Young, K. (1998) Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior, 1, str. 237-42
Young, K., Rogers, R. (1998) Personality traits associated with its development. u: 69th annual meeting of the Eastern Psychological Association, April 1998
Young, K., Pistner, M., OMara, J., Buchanan, J. (2000) Cyber disorders: The mental health concern for the new millennium. Cyber Psychology and Behavior, 3,(5),475-479
Young, K. (2005) Profiling online sex offenders, cyber predators and pedophiles. Journal of Behavioral Profiling, 5, (1), 1-18, http://www.netaddiction.com/articles/Pedophile.pdf
Young, K.S. (2004) Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences. American Behavioral Scientist, 48(4): 402-415
Young, K.S. (2008) Internet Sex Addiction: Risk Factors, Stages of Development, and Treatment. American Behavioral Scientist, 52(1): 21-37
Young, K.S. (2007) Cognitive Behavior Therapy with Internet Addicts: Treatment Outcomes and Implications. CyberPsychology & Behavior, 10(5): 671-679
Young, K.S. (1998) Caught in the net how to recognize the signs of Internet addiction - and a winning strategy for recovery. New York: John Wiley & Sons