Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Psihologija
1994, vol. 27, br. 1-2, str. 67-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Vrednosti i društvene promene: replikacija jednog istraživanja o učeničkim očekivanjima od budućeg zanimanja
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

U jednom ranijem istraživanju o efektima osnovnog školovanja ispitivano je, između ostalog, šta učenici pri kraju VIII razreda osnovne škole očekuju od svog budućeg zanimanja. Usmeravanje učenika na 'očekivanje od budućeg zanimanja' imalo je ulogu konteksta u kojem je operacionalizovana jedna selekcija od dvanaest vrednosti ili vrednosnih orijentacija. Ispitivanje je ponovljeno pet godina kasnije sa ciljem da se vidi da li su se društvene promene koje su se u međuvremenu odigrale odrazile na vrednosti koje učenici žele da ostvare kroz svoje buduće zanimanje. Poređenje rezultata novog (izvedeno 1994) sa rezultatima ranijeg istraživanja (izvedeno 1989) pokazalo je da su distribucije procena značaja pojedinih očekivanja od budućeg zanimanja u oba ispitivanja veoma slične. U oba ispitivanja na prvom mestu su visoke ocene o značaju saradnje, ličnog usavršavanja i sigurnosti. Izvesne manje razlike, za koje je utvrđeno da su statistički značajne, pokazuju da je došlo do opadanja značaja koji se pridaje pomaganju drugim osobama i zalaganju za društvenu pravdu i do povećanja značaja koji učenici pripisuju visokoj zaradi i medijskoj popularnosti. Iako nalazi ne potvrđuju da je došlo do velikih promena, pretpostavljeno je da ukazuju na pravac u kojem se, pod uticajem društvenog okruženja, vrednosni sistem adolescenata menja.

Ključne reči

vrednosti; adolescencija; društvene promene; socijalna vidljivost; osnovno školovanje

Reference

Havelka, N.N., Kuzmanović, B.R., Popadić, D.B. (1998) Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja - priručnik za vežbe iz Socijalne psihologije I i Socijalne psihologije II. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Havelka, N.N. (1990) Efekti osnovnog školovanja. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Hrnjica, S., Logar-Đurić, S. (1990) Dinamičke osobine ličnosti učenika na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja. u: Havelka Nenad i dr. [ur.] Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 195-215
Kuzmanović, B.R. (1986) Preferencije načina života. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, br. 14, str. 45-67
Kuzmanović, B.R. (1990) Vrednosne orijentacije učenika završnog razreda osnovne škole. u: Havelka Nenad i dr. [ur.] Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 215-235
Miočinović, L.Đ. (1988) Kognitivni i afektivni činioci u moralnom razvoju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Pantić, D.J. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pantić, D.J., Joksimović, S.D., Džuverović, B., Tomanović, V.M. (1981) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Petrović, M. (1973) Vrednosne orijentacije delinkvenata. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Popadić, D.B. (1990) Učeničke preferencije načina života. u: Havelka Nenad i dr. [ur.] Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 235-259
Popović, B.V., Miočinović, L.Đ. (1977) Moralne vrednosti dece i mladih i njihov razvoj. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Rot, N., Havelka, N.N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju