Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 33, br. 4, str. 25-36
Merenje vlažnosti zemljišta
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20092: Efekti primene i optimizacije novih tehnologija, oruđa i mašina za uređenje i obradu zemljišta u biljnoj proizvodnji

Ključne reči: vlažnost zemljišta; merni uređaji; senzori i pretvarači u poljoprivredi
Sažetak
Sadržaj vlage u zemljištu je jedan od značajnih faktora koji utiče na optimalan rast biljaka i proizvodnju useva. U radu su prikazane različite tehnike i načini merenja vlažnosti zemljišta. Analizirani su uređaji, senzori i dodatna oprema za merenje vlažnosti zemljišta u zavisnosti od vrsta poljoprivrednih kultura i karakteristika pojedinih zemljišta. Dat je pregled i uporedna analiza senzora različitih proizvođača za merenje vlažnosti zemljišta (analogni i digitalni), analiziran je izbor najpogodnijeg mesta za postavljanje senzora, instalacija i potrebna dubina senzora u zemljištu. Takođe, razmatrane su karakteristike senzora (performanse, način rada, isplativost u poljoprivrednoj proizvodnji), njihovo održavanje i detekcija kvarova tokom rada.
Reference
Kavgić, P. (1984) Automatizacija tehnoloških procesa prehrambene industrije. Osijek: Prehrambeno tehnološki fakultet, udžbenik
Posuda, J.F., Liou, J.J., Miller, R.N. (1991) An automated data acquisition system for modeling the characteristics of a soil moisture sensor. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 40(5): 836
Shropsere, G.J., de Shazer, A. (1993) Optical sensors aid agriculture. Laser Focus World, vol. 29, br. 5, str. 79
Stanković, D. (1997) Fizičko tehnička merenja - senzori. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Vukić, Đ. (2004) Osnovi elektrotehnike i električnih merenja. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Webster, J. (1998) Instrumentation and sensors handbook. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin
Živanov, M., Živanov, Q., Petrović, D. (1995) Cilindrični rešetkasti senzor za merenje vlage zemljišta. u: Primena električne energije, elektronike i automatike u poljoprivredi, Novi Sad, str. 211-215
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2009.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2009)
Optički senzori i njihova primena na poljoprivrednim mašinama
Radičević Branko, i dr.

FU: Work&Liv Env Protect (2013)
Primena netipičnog električnog voda u sistemu za zaštitu od provale
Jevtić Radoje, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2011)
Mehatronički sistemi za laboratorijsko ispitivanje zagrejača dizel motora
Bracanović Zlata, i dr.

prikaži sve [9]