Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 22, br. 3, str. 122-124
Kvalitet biomase različitih genotipova energetske vrste Panicum virgatum L. za ishranu životinja
aInstitut za krmno bilje, Kruševac, Srbija
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Srbija

e-adresajasmina.milenkovic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Sažetak
Vrsta Panicum virgatum L. (engleski - switchgrass) potiče iz Severne Amerike gde je široko rasprostranjena i jedna je od dominantnih vrsta u visokotravnoj preriji. Prirodna oblast prostiranja ove vrste je od 55o Severne geografske širine pa sve do centalnog Meksika, što znači da je prilagođena na širok raspon zemljišnih i kimatskih uslova. Kao energetski usev, ispoljila je veliki potencijal i uveliko se koristi kako u Americi, tako i u razvijenim zemljama Evrope. Može se koristiti u zaštiti od erozije zbog jakog korenovog sistema. Koristi se u pejzažnoj arhitekturi kao dekorativna vrsta, dok se seme koristi za ishranu ptica. Pošto dobro uspeva i na zemljištima slabijeg kvaliteta, može se koristiti i za ispašu naročito na nepristupačnim, kamenitim i peskovitim terenima gde ima dvojaku ulogu: kao zaštita od erozije i kao travni pokrivač za ispašu. U Americi se koristi za zasnivanje višekomponentnih sejanih pašnjaka zbog sposobnosti proizvodnje zelene mase tokom toplih letnjih meseci kada su ostale travne komponente u smeši malo ili nimalo produktivne. U srpskom jeziku ne postoji poseban naziv za ovu vrstu. Grupa autora je predložila naziv 'prerijsko proso' kao srpski prevod za englesku reč 'switchgrass' (Janković et al., 2017). U Institutu za krmno bilje postoji kolekcija energetskih vrsta trava poreklom iz SAD. U ovom radu je ispitivan kvalitet biomase četrnaest genotipova vrste Panicum virgatum. Košenje je izvršeno u jednom roku, kada su svi genotipovi bili u fazi pred klasanje ili na početku klasanja. Uzorci za ispitivanje kvaliteta uzeti su odmah posle košenja. Ispitivani su parametri kvaliteta biomase: sirovi proteini, sirova celuloza, sadržaj masti, sadržaj pepela, BEM, ADF i NDF. U našoj zemlji ova vrsta može biti jedna od komponenti u travnim smešama na zemljištima slabijeg kvaliteta i za sušne agroekološke uslove. Naravno, potrebna su dalja laboratorijska i poljska ispitivanja u našim uslovima.
Reference
*** (2006) Statistica: Data Analysis Software System. USA: Stat-Soft Inc, v.8.0; www. statsoft. com
AOAC (2002) Official methods of analysis of AOAC international. Washington, DC: Association of Official Analytical Chemists, 17th ed
Bates, G., Keyser, P., Harper, H., Waller, J. (2007) Using Switchgrass for Forage. University of Tennessee Biofuels Initiative Factsheet, SP701-B
Bremner, J.M. (1996) Nitrogen-total. u: D.L. Sparks [ur.] Chemical methods, Madison: SSSA, 1085-1121
de la Torre, U.D.G., Walsh, M.E., Shapouri, H., Slinsky, S.P. (1999) The Economic Impacts of Bioenergy Crop Production in U.S. Agriculture. Online at bioenergy. ornl. gov/papers/wagin/index. html
Hope, H. J., Mcelroy, A. (1990) Low-temperature tolerance of switchgrass ( panicum virgatum l.). Canadian Journal of Plant Science, 70(4): 1091-1096
Hsu, F. H., Nelson, C. J., Matches, A. G. (1985) Temperature Effects on Germination of Perennial Warm-Season Forage Grasses1. Crop Science, 25(2): 215
Janković, S., Glamočlija, Đ., Prodanović, S. (2017) Energetski usevi - tehnologija proizvodnje i prerade. Beograd: Institut za primenu nauke u poljoprivredi
Lewandowski, I., Scurlock, J.M.O., Lindvall, E., Christou, M. (2003) The development and current status of perennial rhizomatous grasses as energy crops in the US and Europe. Biomass and Bioenergy, 25 (4): 335
Mclaughlin, S.B., Bouton, J., Bransby, D., Conger, J.B., Ocumpaugh, W., Parrish, D., Taliaferro, C., Vogel, K., Wullschleger, S. (1999) Developing switchgrass as a new crop. u: Janick J. [ur.] Proceedings Fourth National News Crops Symposium, Phoenix, AZ, Alexandria, WA: ASHS Press, 282-299
Milenković, J., Stanisavljević, R., Vasić, T., Anđelković, S., Terzić, D., Đokić, D., Radović, J. (2017) Seed germination and seed quality of some energy grasses. u: Proceedings of the 'Fifth international conference sustainable postharvest and food technologies Inoptep 2017', 23-28 April, Vršac, Serbia, 198-202
Mitchel, R., Moser, L., Anderson, B., Waller, S. (1994) Switchgrass and big bluesten for grazing and hay. u: Nebraska Cooperative Extension Service, G. Lincoln, NE, USA, Ed. NebGuide G94-1198-A
Moser, L.E., Vogel, K.P. (1995) Switchgrass, Big Bluestem, and Indian grass. u: Barnes R.F., Miller D.A., Nelson C.J. [ur.] Forages, An introduction to grassland agriculture, Ames, IA: University Press, 409-420; 5th ed
Reynolds, J., Walker, C., Kirchner, M. (2000) Nitrogen removal in switchgrass biomass under two harvest systems. Biomass and Bioenergy, 19(5): 281-286
Sanderson, M.A., Reed, R.L., McLaughlin, S.B., Wullschleger, S.D., Conger, B.V., Parrish, D.J., Wolf, D.D., Taliaferro, C., Hopkins, A.A., Ocumpaugh, W.R., Hussey, M.A., Read, J.C., Tischler, C.R. (1996) Switchgrass as a sustainable bioenergy crop. Bioresource Technology, 56(1): 83-93
Sladden, S.E., Bransby, D.I., Kee, D.D., Nepal, P. (1995) The effects of row spacing and nitrogen fertilization on biomass production of switchgrass in Alabama. u: Proceedings of American Forest and Grassland Council, 45-48
Tomić, Z., Sokolović, D., Lugić, Z., Radović, J., Nešić, Z. (2008) New domestic cultivars of perennial grasses in Serbia. u: Proceedings of 43rd Croatian and 3rd International Symposium on Agriculture, 673-676
Tran, H., Salgado, P., Lecomte, P. (2009) Species, climate and fertilizer effects on grass fibre and protein in tropical environments. Journal of Agricultural Science, 147(05): 555
van Soest, P.J. (1963) Use of detergens in the analysis of fibrous feeds II: A rapid method for determination of fiber and lignin. J Assoc of Anal Chem, 46:829
Wolf, D.D., Fiske, D.A. (1995) Planting and managing switchgrass for forage, wildlife, and conservation: Extension agronomist Forages: Virginia Tech. Virginia Polytechnic institute
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/JPEA1803122M
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka