Actions

Zdravstvena zaštita
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:1
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 8 from 16  
Back back to result list
2004, vol. 33, iss. 6, pp. 15-20
Akutne zarazne bolesti na području Beograda u periodu od 1994. do 2003. godine
(The title is not available in English)
Gradski zavod za zaštitu zdravlja, Beograd
Abstract
(not available in English)
Akutne zarazne bolesti na području Beograda, u periodu od 1994. do 2003. godine, registrovane su kod 211.356 obolelih, sa prosečnom godišnjom stopom incidencije 1340,9 na 100.000 stanovnika. Otkrivene su na celom području Beograda, a najviše u opštinama Lazarevac - šire područje (Mb=183,9 na 10.000) i Savski venac - uže područje (Mb=179,5 na 10.000). Prosečna godišnja stopa incidencije za akutne respiratorne bolesti u posmatranom periodu iznosi 80,5 na 10.000 stanovnika, za akutne drevne zaraze 26,7 na 10.000, a za bolesti iz trupe zoonoza 2,6 na 10.000 stanovnika. Prijavljeno je 313 epidemija (12.796 obolelih), od kojih su 207 (66,1%) epidemije akutnih drevnih zaraza. Među njima dve trećine su alimentarne epidemije - 139 (67,1%). Visoko učešće alimentarnih epidemija ukazuje na higijenske propuste u postupku sa životnim namirnicama, nedovoljnu inspekcijsku kontrolu, neadekvatnu zdravstvenu kulturu i druge faktore. Područje grada Beograda predstavlja kombinaciju urbane, poluurbane i ruralne sredine, a zbog stalne imigracije i velikog priraštaja stanovništva neupućenog u načela urbanog života prisutni su brojni faktori rizika za pojavu i širenje zaraznih bolesti.
References
*** Godišnji izveštaji o kretanju zaraznih bolesti na teritoriji Beograda. Beograd: Gradski zavod za zaštitu zdravlja
*** (1994) Uredba o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Službeni glasnik R. Srbije, Beograd
Benenson, A.S. (1995) Control of communicable diseases in man. Washington, DC: American Public Health Association / APHA
Birtašević, B. (1989) Vojna epidemiologija. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Dmitrović, R., i dr. (1996) Savremeni programski pristup u prevenciji akutnih infektivnih bolesti. in: XIII Kongres lekara Srbije, Knjiga radova,Vrnjačka Banja
Đorđević, A. (1978) Zaštita životne sredine u generalnom urbanističkom planu Beograda. in: Savetovanje o zaštiti i unapređenju životne sredine. Zbornik referata i saopštenja, Beograd, 185-194
Marijanović, R., i dr. (1998) Programski rad na sprečavanju i suzbijanju i eliminaciji zaraznih i parazitarnih bolesti na teritoriji Beograda. in: Dani GZZZZ '98, Programska zdravstvena zaštita, Beograd, 103-114
Marijanović, R., Đerković, V., Žakula, N., Radivojević, S., Babić-Dunjić, V. (2002) Zarazne bolesti na teritoriji Beograda, postignuti rezultati i perspektive. in: Dani zavoda Infektivni agensi u ekosistemu stalna opasnost po zdravlje, Beograd, 1-21
Radivojević, S., i dr. (2003) Epidemije akutnih crevnih zaraza na području Beograda, 1994-2003. in: Dani preventivne medicine, Niš
Radivojević, S., i dr. (1998) Streptokoke infekcije i reumatska groznica - epidemiološka situacija na području Beograda. in: Dani GZZZZ '98, Programska zdravstvena zaštita, Beograd, 135-141
Radivojević, S., i dr. (1988) Tuberkuloza - ponovo aktuelan socijalno medicinski problem. in: Dani GZZZZ '98. Programska zdravstvena zaštita, Beograd, 142-148
Ristić, S. (1997) Bakterijske alimentarne intoksinacije. Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja
Ristić, S. (1998) Važnije zarazne bolesti. Beograd: Ars medica
Ristić, S. (1989) Osnovi opšte epidemiologije. Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja
Stanojević, V. (1953) Istorija medicine. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
 

About

article language: Serbian
document type: Professional Paper
published in SCIndeks: 02/06/2007