Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2011, br. 17, str. 73-86
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 29/02/2012
Komparativna analiza taktičkog učinka najuspešnijih Evropskih, Afričkih i Južno Američkih fudbalskih reprezentacija na kontinentalnim takmičenjima
nema

Sažetak

Problem ovog istraživanja je taktika napada fudbalske igre. Istraživanje je obuhvatilo kompleksno taktičko ispoljavanje ekipa u fazi napada. Pod ovim ispoljavanjem podrazumevaju se tehničko-taktičke aktivnosti koje pojedinac, grupa igrača ili čitava ekipa preduzima kako bi postigla pogodak, krajnji cilj fudbalske igre. Cilj ovog istraživanja bio je da se na osnovu komparativne analize tehničko-taktičkih aktivnosti u uspešnim napadima utvrde specifičnosti i razlike u ispoljavanju ovih aktivnosti u igri najuspešnijih fudbalskih ekipa-reprezentacija učesnica kontinentalnih prvenstava: 13. Evropskog prvenstva održanog 2008. godine, 26. Afričkog kupa nacija održanog 2008. godine i 42. Kupa Amerike održanog 2007. godine. Analiza je obuhvatila uspešne napade na sva tri kontinentalna prvenstva. Primenjeno je ukupno 64 varijable, koje su radi lakše preglednost podeljene u četiri grupe: ukupan broj ostvarenih uspešnih napada, vremenske dimenzije karakteristične za fudbalsku utakmicu, zone započinjanja napada, način započinjanja i broj igrača koji su učestvovali u tim napadima i taktička sredstva i taktičke specifičnosti udarca na gol. Značajnost razlika aritmetičkih sredina svih analiziranih varijabli je određivana primenom T-testa. Dobijeni rezultati ukazuju na razlike između najuspešnijih reprezentacija: u broju ostvarenih efikasnih napada, zatim vremenskom trajanju efikasnih napada do 3sec. i od 9-14 sec., kao i u broju efikasnih napada u kojima je učestvovao 1 igrača, u varijabli koja se odnosila na broj dodavanja u nepreciznim i preciznim napadima razlika je ispoljena u broju napada sa 10 i više dodavanja, a kod efikasnih napada u broju napada bez dodavanja, dalje razlika je ustanovljena i u broju uspešnih napada u kojima je udarac na gol upućen nakon akcije 2 i više igrača dok lopta bila u igri kao i u broju napada u kojima je udarac na gol upućen nakon kombinacije 2 i više igrača posle prekida igre. Glavni zaključak ovog istraživanja je da se uporednom analizom kontinentalnih prvenstava mogu uvideti one specifičnosti u ispoljavanju tehničko-taktičkih aktivnosti koje najviše doprinose ostvarivanju takmičarske uspešnosti. Specifičnosti koje su se ispoljile na svakom od kontinentalnih prvenstava, a imale su dominantan uticaj na ostvarivanje rezultata mogu se iskoristiti u modeliranju fudbalske igre u cilju ostvarivanja vrhunskih rezultata.

Reference

Hegedron, G. (1981) Da li je sportskom treneru potrebna analiza igre - savremeni trening. Beograd
Howe, D., Scovell, B. (1988) The complete guide to football the world game. London: Pelham books
Hughes, C. (1990) The winning formula the football association England soccer skills and tactics. London: William Collins Sons & Co Ltd
Janković, A. (2004) Uticaj savremene taktike napada na rezultate završnica svetskih prvenstava u fudbalu 1998. i 2002. god. Beograd: FSFV, Magistarski rad
Janković, A. (2003-2004) Uporedna analiza uspešnih napada na XVI i XVII SP u fudbalu. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 50-56
Janković, A., Leontijević, B. (2008) Struktura tehničko takmičarske aktivnosti u savremenom fudbalu. Fizička kultura, vol. 62, br. 1-2, str. 159-179
Janković, D. (1998) Francuska 1998. TE-TA analiza, Fudbal, Beograd, 7, 32-40
Marjanović, A. (1995) Sredstva taktike u funkciji uspešne organizacije i realizacije napada na finalnim utakmicama Evropskog Prvenstva u fudbalu 1992. god. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Marjanović, A. (1993) Osnovne karakteristike savremene fudbalske igre. Zbornik Filozofskog fakulteta, Niš
Marjanović, A. (1993) Osnovne karakteristike fudbalske igre. Zbornik filozofskog fakulteta, Niš
Marjanović, A. (1994) Dodavanje kao osnovno tehničko-taktičko sredstvo komuniciranja u savremenom fudbalu. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Niš
Marjanović, A. (2004) Teorija fudbala. Beograd: Viša škola za sportske trenere
Novitović, B. (2000) Analiza TE-TA aktivnosti u napadu 4 najuspešnije reprezentacije na 16 SP u funkciji efikasnosti fudbalske igre. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Novitović, B. (2006) Fudbal - primenjena tehnika-taktika. Beograd: SIA
Novitović, B. (2008) Komparativna analiza tehničko-taktičkih aktivnosti u napadu četiri prvo plasirane reprezentacije na XVI I XVIII Svetskom prvenstvu u fudbalu. Beograd: Univerzitet Braća Karić, Doktorska disertacija
Opavski, P. (1971) Predlog sistematizacije elemenata nogometne igre. Sportska praksa, Beograd, 12,10-11
Opavski, P. (1982) Kvantitativna i kvalitativna struktura sportskog treninga. Aktuelno u praksi, 2
Opavski, P. (1984) Kibernetski model treninga fudbalera. Beograd: FFK
Opavski, P. (1996) Planiranje i programiranje treninga u fudbalskom klubu. Beograd: SIA
Perić, D. (1995) Operacionalizacija II. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Perić, D. (2001) Statističke aplikacije u istraživanjima sporta i fizičkog vaspitanja. Beograd: FFK
Perić, D.B. (2000) Projektovanje i elaboriranje istraživanja u fizičkoj kulturi. Beograd: Fine GRAF
Perić, D.B. (1994) Operacionalizacija istraživanja u fizičkoj kulturi. Beograd: Fakultet fizičke kulture