Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2005, vol. 59, br. 1-4, str. 1-8
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Taktika presinga u prostornim karakteristikama savremenog napada u fudbalu
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: jaaz@dif.bg.ac.yu

Sažetak

Cilj istraživanja je utvrđivanje ispoljene razlike u uspešnim napadima koji su završeni udarcem na gol, posmatrajući ih od trenutka početka napada i u zavisnosti od dela terena gde su započeti, na XVI i XVII Svetskom prvenstvu Uzorak je reprezentativan, tako da su istraživanjem obuhvaćene najuspešnije reprezentacije (po četiri prvoplasirane) na XVI i XVII SP u fudbalu. Svaka od tih reprezentacija odigrala je po 7 utakmica. Ovim istraživanjem je još jednom potvrđena činjenica da je mesto sa kog je započet napad jedan od najvažnijih preduslova za uspešnost napada. Presing igra koja je skoro podjednako primenjivana ma oba analizirana SP, tokom evolucije fudbalske lige, poprima obazriviju primenu.

Ključne reči

fudbal; taktika napada; sredstva odbrane; presing igra

Reference

Aladjev, N. (1974) Spielformationen und tehnisch-taktische Aktionen in denspielen der X. Weltmeisterschaft
Aleksić, V. (1995) Fudbal - istorija-teorija-metodika. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Boženko, A. (1979) Kratke globalne analize modelnih karakteristika TE-TA aktivnosti u igri vodećih fudbalskih ekipa sveta - Argentina 1978. god. Jugoslovenski fudbal, 2 str. 13-22
Boženko, A. (1979) Analiza tehničko - taktičke aktivnosti fudbalera u ekstremnim uslovima takmičenja. Sportska Praksa, 6, str. 7-11
Callery, S. (1991) Soccer: Technique - tactics - training. Great Britain: Crowod press
Ekblom, B., ur. (1994) Football - soccer. Oxford, UK, itd: Blackwell Scientific Publications
Elsner, B. (1982) Analiza TE-TA aktivnosti v igri. Trener, Ljubljana
FIFA (2002) WorldCup Korea/Japanc. Report and Statistics. Zurich, Switzerland
Ivić, T. (1989) Proučavanje savremenog fudbala, ocena i promene u metodologiji rada i usavršavanju igre. Trener, 2, str. 3-11
Janković, A. (2004) Uticaj savremene taktike napada na rezultate završnica svetskih prvenstava u fudbalu 1998. i 2002. god. Beograd: FSFV, Magistarski rad
Janković, A. (2003-2004) Uporedna analiza uspešnih napada na XVI i XVII SP u fudbalu. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 50-56
Kozlovski, V., Jenjutin, V. (1984) Ispitivanje takmičarske aktivnosti vrhunskih fudbalera. Sportska praksa, Beograd, 3, str. 22-23
Kuhn, W., Maier, W., Jaksch, A. (1975) Posmatranje i vrednovanje. Trener, Ljubljana, 4, str. 13-37
Marjanović, A. (1995) Sredstva taktike u funkciji uspešne organizacije i realizacije napada na finalnim utakmicama evropskog prvenstva u fudbalu 1992. god. Beograd: FFK, Magistarski rad
Novitović, B. (2000) Analiza TE-TA aktivnosti u napadu 4 najuspešnije reprezentacije na 16 SP u funkciji efikasnosti fudbalske igre. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Pilej, B. (1970) Elementi za analizu fudbalskih utakmica i igrača. Trener, Ljubljana, 3, str. 3-9
Simev, V. (1987) Uticaj tehničko-taktičkih dejstava na uspeh fudbalske igre učesnika XII svetskog fudbalskog prvenstva I ekipa I i II savezne fudbalske lige. Skopje: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Slakonja, B. (1980) Dodatak analizi fudbalske igre - neki primeri između rezultatski uspešnih i neuspešnih ekipa. Trener, Ljubljana, 2, str. 3-37
Sledziewski, D., Ksionda, J. (1983) Analiza ofanzivnih akcija na XII Svetskom Prvenstvu u fudbalu - Španija 1982. god. Sportska praksa, Beograd, 1, str. 17-21
Školek, G. (1979) Analiza efikasnosti šuteva na gol na Svetskom Prvenstvu u Argentini 1978. godine. Jugoslovenski fudbal, Beograd, 2 str. 9-12
van Gool, D., van Gervan, D., Boutmans, J. (1988) The physiological load imposed on soccer players during real match-play. u: Reilly T., Lees A., Davids K., Murphy W.J. [ur.] Science and football, London: E and FN Spon, 51-59
Wrzos, J. (1980-1981) Analiza udarca na gol u igri najboljih fudbalera ekipa sveta. u: Jugoslovenski fudbal, Beograd, prevod
Zelencov, A.M., Lobanovski, V., Tkačuk, V.G., Kondaratev, A.T. (1989) Taktika i strategija u fudbalu. Kiev