Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 59, br. 2, str. 138-144
Instrumenti transfera kreditnog rizika
Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd

e-adresam.milosevic.@bbs.edu.rs, profmmilosevic@gmail.com
Ključne reči: transfer kreditnog rizika; kreditni derivati; svop kreditnog neizvršenja; note vezane za kredit; svop ukupnog prinosa
Sažetak
Upravljanje kreditnim rizikom predstavlja značajnu aktivnost svake finansijske institucije. Kako je kreditni rizik najznačajniji uzrok stečaja mnogih banaka, njemu se poklanja posebna pažnja. Osim identifikovanja, lociranja, merenja, kao konačna aktivnost pri upravljanju kreditnim rizikom javlja se hedžing kreditnog rizika. Zaštita od nepoželjnog kreditnog rizika ostvaruje se transferisanjem rizika onome ko je voljan isti da prihvati. U radu se analiziraju savremeni instrumenti zaštite, transfera kreditnog rizika, s ciljem zaštite kapitala finansijske institucije.
Reference
Barjaktarović, M. (2012) Tržište kreditnih derivata - uspon i pad. Ekonomika, vol. 58, br. 2, str. 88-102
Cuthbertson, K., Nitzsche, D. (2001) Financial engineering - derivatives and risk management. Chichester: John Wiley & Sons
Hull, J. (2007) Risk management and financial institutions. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall
Hull, J. (2010) Risk management and financial institutions. Boston: Pearson Prentice Hall
Ivanović, P. (2009) Upravljanje rizicima u bankama. Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
Milošević, M. (2012) Upravljanje finansijkim rizicima. Beograd: VŠSSRBP
Rejda, G.E. (2011) Principles of risk management and insurance. Upper Saddle Rivwer (N.J.): Pearson/Prentice Hall, eleventh edition
Stultz, R. (2003) Risk management and derivates. South-Western/Thompson Learning
van Greuning, H., Brajović-Bratanović, S. (2006) Analiza i upravljanje bankarskim rizicima. Zagreb: Mate, drugo izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Ekonomika (2013)
Merenje kreditnog rizika
Milošević Miloš, i dr.

Bankarstvo (2014)
Upravljanje rizikom likvidnosti
Milošević Miloš

Ekonomika preduzeća (2009)
Kako iz ekonomije moralnog hazarda preći u ekonomiju inteligentnog upravljanja rizicima - slučaj Srbije
Đuričin Dragan

prikaži sve [33]