Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
Teme
2009, vol. 33, br. 3, str. 979-991
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 10/11/2009
Svetsko društvo i njegova filozofska paradigma
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: strbaclorna@yahoo.com

Sažetak

Pojam 'svetsko društvo' poslednjih decenija je prisutan ne samo u geopolitičkoj literaturi, nego i u konkretnim i svakodnevnim dnevno političkim izjavama raznih zvaničnika. Ovaj rad pokazuje da ovaj pojam nije nastao u bliskoj prošlosti, nego je skovan i upotrebljavan od strane evropskih intelektualaca još u 18. veku. U njegovoj osnovi se nalazi univerzalistička pozicija u filozofiji. Mnogi filozofi u 18. veku smatrali su da će budućnost voditi ka nekoj vrsti političke unifikacije sveta, to jest ka stvaranju svetskog društva. Sa druge strane, dok njihov univerzalizam, koji polazi od tvrdnje da postoje univerzalne vrednosti svojstvene čoveku kao takvom ma gde on živeo, može biti paradigma političkih projekata koji bi imali za cilj da nametnu iste političke, pravne, kulturne, religijske obrasce različitim društvima, dotle kao reakcija na univerzalizam nastao je kulturni relativizam koji ovu mogućnost unifikacije negira. Kulturni relativizam odriče mogućnost političkih projekata koji bi se pozivali na iste i zajedničke vrednosti. Za kulturne relativiste takve vrednosti ne postoje.

Ključne reči

Reference

Bžežinski, Z. (2001) Velika šahovska tabla. Banja Luka: Romanov
Đorđević, J. (1999) Kontroverze rasizma. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, br. 103, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Fukujama, F. (2002) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija - preoblikovanje svetskog poretka. Banja Luka: Romanov
Harison, L.E., Hantington, S.R. (2004) Kultura je važna - kako vrednosti uobličavaju ljudski život. Beograd: Plato
Held, D. (1997) Demokratija i globalni poredak - od moderne države ka kosmopolitskoj vladavini. Beograd: Filip Višnjić
Lenids, D. (2004) Bogatstvo i siromaštvo nacija. Beograd: Biblioteka 20 vek
Liotar, Ž. (1988) Postmoderno stanje. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lica sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Stojković, B.V. (1993) Evropski kulturni identitet. Beograd, itd: Prosveta
Todorov, C. (1994) Mi i drugi - francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Vidojević, Z.S. (2005) Kuda vodi globalizacija. Beograd: Filip Višnjić