Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 5, br. 10, str. 71-83
Hermeneutika i perspektivizam - pojam horizonta kod Ničea i Gadamera
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Ključne reči: horizont; F. Niče; perspektivizam; H. G. Gadamer; filozofska hermeneutika
Sažetak
Ovaj članak analizira neke odnose između Ničeovog perspektivizma i Gadamerove filozofske hermeneutike. Središni pojam u ovoj analizi je pojam horizonta, koji se pojavljuje u Ničeovom drugom Nesavremenom razmatranju - O koristi i šteti istorije po život i Gadamerovom glavnom delu Istini i metodi. Oba pojma, ničeanski i gadamerovski, konstituisani su po analogiji sa svakodnevnom jezičkom upotrebom, ali vode različitim koncepcijama istorije, tradicije i interpretacije. U perspektivizmu, horizonti ostaju odeljeni, dok za razliku od toga, filozofska hermeneutika govori o 'stapanju' horizonata.
Reference
Bielskis, A. (2008) Towards a new account of hermeneutics: Genealogy versus hermeneutics. Problemos, 73, 49
Diltaj, V. (1980) Izgradnja istorijskog sveta u duhovnim naukama. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Dostal, R.J. (1987) The world never lost: The hermeneutics of trust. Philosophy and Phenomenological Research, 47, 413-434
Đurić, M.S. (1992) Putevi ka Ničeu. Beograd: Srpska književna zadruga
Figal, G. (1996) Die Komplexität philosophischer Hermeneutik. u: Figal G. [ur.] Der Sinn des Verstehens, Stuttgart, str. 23-30
Gadamer, H. (1993) Der 'eminente' Text und seine Wahrheit. u: Gesammelte Werke, Tübingen, Bd. 8: Ästhetik und Poetik I (Kunst als Aussage), 286
Gadamer, H. (1976) Istina i metoda - osnovi filozofske hermeneutike. Sarajevo: Veselin Masleša
Habermas, J. (1975) Saznanje i interes. Beograd: Nolit
Hübner, H. (2008) Hermeneutik des Verdachts' bei Friedrich Nietzsche. New Testament Studies, 51, 130-131
Lammi, W. (1991) Hans-Georg Gadamer's 'Correction' of Heidegger. Journal of the History of Ideas, 52, 493
Niče, F. (1983) Rođenje tragedije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Niče, F. (1997) O koristi i šteti istorije za život. u: Nesavremena razmatranja, Beograd
Niče, F. (1989) Vesela nauka. Beograd: Grafos
Niče, F. (1994) S one strane dobra i zla - genealogija morala. Beograd: SKZ
Niče, F. (2005) Ljudsko, suviše ljudsko. u: Knjiga za slobodne duhove, Beograd: Dereta
Niče, F. (1937) Volja za moć. Beograd
Nietzsche, F. (1999) Kritische studienausgabe. Munchen, Bd. 2, 315, nav. prema: H.Hübner, 'Hermeneutik des Verdachts' bei Friedrich Nietzsche', New Testament Studies 51, 2008, 117
Vatimo, Đ. (1991) Kraj moderne. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2009.

Povezani članci

Nasleđe Kragujevac (2008)
Bivstvo nihilizma u 'Volji za moć'
Čizmar Valentina

Nasleđe Kragujevac (2008)
Posljednja drama metafizike - Niče
Vukašinović Želimir

Baština (2010)
Kosovski nihilizam i afirmacija života na ravni religiozno-duhovnih vrednosti
Čizmar Valentina

prikaži sve [96]