Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
1999, vol. 31, br. 4, str. 363-376
Smisao fenomenološke redukcije u psihoterapiji
Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet
Ključne reči: fenomenološka redukcija; fenomenološka deskripcija; psihoterapija
Sažetak
Fenomenološka redukcija je ključni događaj u psihoterapijskom susretu. Njoj prethodi fenomenološka deskripcija, kojom se opisuje manifestni sadržaj doživljaja same pojave i oblik i način prepoznavanja toga doživljaja u okviru procesa svesnog saznavanja ličnosti o njoj. Fenomenološkim razlučivanjem svih uočavanih transcendencija tokom psihoterapije približavamo se ka svemu što je pojavi kao 'objektu saznavanja' imanentno. Time se tokom psihoterapije ne udaljavamo izvan pojave u sadržaje u kojima se ona gubi, nego se približavamo njenoj suštini. Suština svake pojave je data otvorenošću prema motivima homogenizovanim u trodimenzionalnom vremenu datom uvek sadašnjim trenutkom.
Reference
Binswanger, L. (1971) De la phenomenologie. u: Introduction a l'analyse existencielle, Paris: Minuit, str. 80-117
Binswanger, L. (1970) Analyse existentielle et psychiatrie. u: Discours, parcours et Freud, Paris: Gallimard, str. 115-120
Bojanin, S.S. (1999) Ogled o samosvesti. Beograd: Znamen
Diltaj, V. (1980) Izgradnja istorijskog sveta u duhovnim naukama. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Fink, E. (1989) Uvod u filozofiju. Beograd: Nolit
Huserl, E. (1967) Filosofija kao stroga nauka. Beograd: Kultura
Huserl, E. (1975) Ideja fenomenologije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Ingliš, H.B., Ingliš, A.C. (1972) Obuhvatni rečnik psiholoških i psihoanalitičkih pojmova. Beograd: Savremena administracija
Štegmiler, V. (1962) Kritički empirizam - Franc Brentano. u: Glavne struje savremene filozofije, Beograd: Nolit, str. 71-101
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci