Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
1994, vol. 17, br. 1-2, str. 109-126
Ljudi od najviših znanja ili noološke paradigme
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Sažetak
U radu se raspravlja o osnovnim tipovima ljudskog duha, koje autor, po grčkoj reči noos, što znači duh, naziva noološkim paradigmama. Postoje četiri osnovne paradigme ili četiri nosioca ljudskog duha, a to su, po autorovom mišljenju, vođa, prorok, mudrac i genije. Navedeni socijalni i saznajni uzori to postaju zahvaljujući drušvenim ulogama koje vrše, a same društvene uloge zadobijaju se na osnovu duhovnih sposobnosti. Svaku od njih autor posebno određuje, nastojeći pri tom da uoči njihove posebne ali i zajedničke odrednice. U radu se opširnije raspravlja o mudracu i geniju.
Reference
Borhes, H.L. (1990) Usmeni Borhes. Beograd: Rad
Diltaj, V. (1980) Izgradnja istorijskog sveta u duhovnim naukama. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Đurić, M.N. (1961) Istorija helenske etike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milić, V. (1986) Sociologija saznanja. Sarajevo: Veselin Masleša
Rot, N. (1963) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Šopenhauer, A. (1989) O geniju. Beograd: Grafos
Veber, A. (1987) Tragično i istorija. Novi Sad: Dnevnik
Vernan, Ž. (1990) Poreklo grčke misli. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

FU: Philosophy&Sociology (1994)
Mudrac i genije
Milosavljević Ljubinko M.

Sociološki pregled (1994)
Manihejstvo i nauka
Vukićević Slobodan

Zb Filoz fak Priština (2020)
Prikaz instrumenata za procenu ličnosti - strukturalni test ličnosti i Mahover
Ranđelović Kristina Ž., i dr.

prikaži sve [111]