Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 9, br. 22, str. 187-201
Poetika završetka u romanima Stevana Sremca
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Srbija

e-adresaja.zanita@yahoo.com
Projekat:
Poetika srpskog realizma (MPNTR - 178025)

Ključne reči: logički završetak; vremenski završetak; pripovedački završetak; 'otvorenost' strukture; logika žanra
Sažetak
U radu se ispituje koncepcija završetka u tri Sremčeva romana: Pop Ćiri i pop Spiri, Zoni Zamfirovoj i Vukadinu. Problemsko pitanje obuhvata izvesna poetička odstupanja i destabilizovan položaj završetka u tradicionalnim realističkim romanima krajem 19. i početkom 20. veka. Osnovna ideja odnosi se na približavanje Sremčevih romana modernističkim, naročito romana Pop Ćira i pop Spira u kome se težište završetka premešta sa događaja na književni lik. U tom smislu, razlikujemo logički, vremenski i pripovedački završetak, kao i delimičnu razgradnju Aristotelovih konvencija ustanovljenih na pretpostavci o celovitosti strukture. Učinjen je osvrt i na funkciju melanholičnog završetka u preoblikovanju humorističkog žanra. Epilog Pop Ćire i pop Spire upućuje na zaključak da je reč o romanu 'zatvorene' strukture sa znatnim brojem 'otvorenih' mesta. Roman Zona Zamfirova završava se prema obrascima starijih romana, dok je u Vukadinu, takođe, moguće izdvojiti mesta nestabilnosti. Shodno tome, Sremčevi romani mogu predstavljati anticipaciju literature 20. veka u kojoj završetak gubi pređašnju dominantnu poziciju.
Reference
Barac, A. (1962) Hrvatska književna kritika. Zagreb: Matica hrvatska, knj. 7
Daiches, D. (1979) Roman i moderni svijet. u: [ur.] Moderna teorija romana, Beograd: Nolit
Deretić, J. (2002) Istorija srpske književnosti. Beograd: Prosveta
Hejtejn, J. (1988) Neki vidovi završetaka u romanima Vitolda Gombroviča. Gradina, Niš, 2
Ivanić, D. (1996) Srpski realizam. Novi Sad: Matica srpska
Kašanin, M. (1968) Sudbine i ljudi - ogledi o srpskim piscima. Beograd: Prosveta
Leskovac, M. (1966) Poreklo i smisao završne scene Sremčeva 'Vukadina'. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 14(1): 81-86
Lompar, M. (2008) O završetku romana - smisao završetka u romanu Druga knjiga Seoba Miloša Crnjanskog. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Lotman, J.M. (1976) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit
Maksimović, G. (1998) Magija Sremčevog smijeha - (ka poetici komičnog u djelu Stevana Sremca). Niš: Prosveta
Radin, A. (1997) Što više dvoličnih komentara, to bolje!. Književna istorija, vol. 29, br. 103, str. 337-347
Skerlić, J. (2000) Pisci i knjige. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sremac, S. (1997) Pop Ćira i pop Spira. Novi Sad: ING komerc
Sremac, S. (1999) Vukadin i druge pripovetke. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sremac, S. (1977) Sabrana dela Stevana Sremca u 6 knjiga - Ivkova slava. Beograd: Prosveta
Šklovski, V. (1979) Razvijanje sižea. u: [ur.] Moderna teorija romana, Beograd: Nolit
Torgovnik, M. (1988) Romaneskni završeci i epilozi. Gradina, Niš, prevela Gordana Mitić, 1-20; 2
Živković, D. (1997) Evropski okviri srpske književnosti. Beograd: Prosveta, knj. 5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka