Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 6, br. 19, str. 87-118
Jezik, mediji i politika - tretman Srbije u nemačkoj štampi pre promene vlasti u Srbiji oktobra 2000. godine
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresaljiljana.glisovic@fpn.bg.ac.rs
Ključne reči: slika neprijatelja; stereotipi; balkanistički diskurs; hladnoratovska paradigma; paradigma o sukobu civilizacija; analogije; verbalna sredstva; paraverbalna sredstva
Sažetak
Predmetni rad predstavlja rezultate istraživanja tretmana Srbije u nemačkoj štampi u periodu od 1987-2006. sa aspekta odnosa jezika, medija i politike. Istraživanje je podeljeno u dva vremenska perioda kako bi se negativna, jednodimenzionalna slika o Srbiji i pretpostavljena konstrukcija slike Srbije kao neprijatelja u periodu do 2000. godine poredila sa slikom posle promene vlasti u oktobru 2000. godine, i utvrdilo kako je nemačka štampa percipirala procese demokratizacije, da li je došlo do dekonstruisanja negativne slike o Srbiji, i najposle da li se ona u kriznim situacijama ponovo konstruisala potvrđivanjem teze o dugotrajnosti stereotipa i njihovom ponovnom aktiviranju u kriznim vremenima. Centralno pitanje istraživanja jeste kojim novinarskim sredstvima je građena slika Srbije kao neprijatelja. Analizom sadržaja i analizom diskursa sa jedne strane njuzmagazina Špigl i sa druge najuticajnijih nemačkih nadregionalnih dnevnih novina, tzv. kvalitetne štampe Frankfurter algemajne cajtung (FAZ), Ziddojče cajtung (SZ), Frankfurter rundšau (FR) i Tagescajtung (TAZ), čime je omogućena provera rezultata dveju paradigmi izveštavanja o Srbiji, došlo se do zaključka da je slika Srbije kao neprijatelja konstruisana ukrštanjem tematskog i formalnog nivoa na ideološko-političkoj, antropološko-kulturološkoj i etnopsihološkoj ravni. Na tematskom nivou ona je stvarana stereotipima o Srbiji u okviru šireg balkanističkog diskursa; polarizovanim izveštavanjem, paradigmom o sukobu civilizacija, nediferenciranom upotrebom pojmova Jugoslavija i Srbija, analogijama sa nacističkom Nemačkom. Na formalnom nivou građena je verbalnim sredstvima na morfološkom, sintaksičkom i semantičkom nivou i paraverbalnim sredstvima, fotografijom, karikaturom, odnosom teksta i fotografije.
Reference
Bakić, J. (1998) Da li je zapadna javnost u Srbima prepoznala neprijatelja - Analiza sadržaja Tanjug press crvenih biltena, januar 1991 - decembar 1993. Sociološki pregled, vol. 32, br. 1, str. 3-29
Bakić, J. (1999) Stereotipi o Srbima u javnostima pojedinih zapadnih nacija. Nova srpska politička misao, vol. 6, br. 1-2, str. 27-55
Bakić-Hayden, M. (2006) Varijacije na temu 'Balkan'. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Bittermann, K., ur. (1994) Serbien mus sterbien, Wahrheit und Luge im jugoslawischen Burgerkrieg. Berlin: Klaus Bittermann
Bugarski, R.D. (1997) Jezik u društvenoj krizi. Beograd: Čigoja štampa
Bugarski, R.D. (2002) Nova lica jezika - sociolingvističke teme. Beograd: Biblioteka XX vek
Crnjanski, M. (1983) Embahade. Beograd: Nolit, I-III
Đerić, G.M. (2005) Pr(a)vo lice množine - kolektivno samopoimanje i predstavljanje - mitovi, karakteri, mentalne mape i stereotipi. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Fuhrmann, M. (2000) Hexen, Madonnen und patriotische Jungfrauen. Freitag, 03, 14. 1
Hobbes, T. (1961) Leviathan. Beograd: Kultura
Huntington, S.P. (1996) The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon and Schuster
Jertz, W. (2001) Krieg der Worte - Macht der Bilder Manipulation oder Wahrheit im Kosovo-Konflikt?. Bonn: Bernard & Graefe
Klaus, N. (2011) Das nervöse Jahrzehnt. Krieg, Medien und Erinnerung am Beginn der Berliner Republik. Mittelweg, 36, Heft 3, str. 25-44
Kosier, L.St. (1939) Grossdeutschland und Jugoslawien (aus der sudslawischen Perspektive). Berlin - Beograd: Mitteleuropäischer Verlag
Kraus, K. (1986) Die letzten Tage der Menschheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Kunczik, M., Zipfel, A. (1998) Uvod u znanost o medijima i komunikologiji. Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert
Mitrović, A. Srbi o Nemcima. Jedno 'viđenje drugog' stvoreno istorijom. Koraci, Jahrgang XXXI, Band XXXI, Heft 1-2
Neu, A.S. (2004) Die Jugoslawien-Kriegsberichterstattung der Times und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Vergleich. Baden-Baden: Nomos Verlag
Ristović, M. (2003) Crni Petar i balkanski razbojnici Balkan i Srbija u nemačkim satiričnim časopisima (1903-1918). Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Ristović, M.D. (1996) 'Slika neprijatelja' - srpske teme u berlinskom satiričnom časopisu 'Kladderatsch' 1914-1915. godine. Godišnjak za društvenu istoriju, vol. 3, br. 1-2, str. 23-39
Schlosser, H.D. (2000) Lexikon der Unworter. Bertelsmann: Lexikon Verlag
Selesković, M.T. (1996) Srbija u nemačkom javnom mnjenju - od 1914. do 1918. Beograd: Rad
Šijaković, B. (2000) Kritika balkanskog diskursa - prilog fenomenologiji 'drugosti' Balkana. Nikšić: Jasen
Todorova, M. (1999) Imaginarni Balkan. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Veler, H. (2002) Nacionalizam - istorija, forme, posledice. Novi Sad: Svetovi
Vollmer, G.Ch.H. (1994) Polarisierung in der Kriegsberichterstattung. Inhaltsanalytische Untersuchung bundesdeutscher Tageszeitungen am Beispiel des Jugoslawienkrieges. Philosophische Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster, Dies
Weber, M. (1982) Politik als Beruf. Berlin: Duncker & Humblot
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka