Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 58, br. 4, str. 5-16
Uticaj brzine depozicije praha na mehaničke karakteristike i strukturu APS-NiCr/Al prevlake
Institut za mikrotalasnu tehniku i elektroniku - IMTEL, Beograd

e-adresamiki@insimtel.com
Sažetak
U radu su prikazani rezultati ispitivanja atmosferskih plazma-sprej prevlaka APS-NiCr/Al. Kompozitni prah NiCr/Al koji se sastoji od NiCr čestica obloženih finim česticama Al u procesu depozicije omogućuje egzotermnu reakciju. Reakcija ovih metala dovodi do formiranja samovezujućih NiCrAl prevlaka koje poseduju jedinstvene kombinacije osobina. Radi dobijanja najboljih strukturnih i mehaničkih karakteristika izvršena je optimizacija parametara depozicije. U ovom istraživanju urađene su tri grupe uzoraka prevlake NiCrAl sa različitim brzinama depozicije praha da bi se dobili depoziti velike čvrstoće i žilavosti. Kod prve grupe uzoraka brzina depozicije praha bila je 50 g/min, kod druge 40 g/min, a kod treće 30 g/min. Procena osobina depozita rađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena strukture rađena je tehnikom svetlosne mikroskopije. Verifikovane prevlake primenjene su za zaštitu i revitalizaciju delova turbomlaznih motora izloženih oksidaciji na povišenim temperaturama.
Reference
Brossard, S., Munroe, P.R., Tran, A.T.T., Hyland, M.M. (2009) Study of the effects of surface chemistry on splat formation for plasma sprayed NiCr onto stainless steel substrates. u: Surface & Coatings Technology SCT-15342, No Pages 1-9
Brossard, S., Munroe, P.R., Tran, A.T.T., Hyland, M.M. (2009) Study of the microstructure of NiCr splats plasma sprayed on to stainless steel substrates by TEM. u: Surface & Coatings Technology SCT-15341, No, Pages 1-8
Bunshah, R.F. (2001) Handbook of hard coatings, deposition technologies, properties and applications. Park Ridge, New Jersey, USA: Noyes Publications
Dorfman, M. (2002) Adv. Mater., Process, 47
Kushner, B.A. (1988) Thermal spray powders: Manufacturing methods and quality control procedures. u: Plasmatechnik symposium (1st), Lucerne, May 18th-20th
Nicoll, A.R. The environment: High temperature oxidation and hot corrosion. u: Plasma Technik AG 5610, Wohlen Switzerland
Tran, A.T.T., Hyland, M.M., Qin, T., Withy, B., James, B.J. (2008) Thermal spray. u: Lugscheider E. [ur.] Crossing Borders, Proceedings of International Thermal Spray Conference, Düsseldorf: DVS - Verlag GmbH, str. 701
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1004005M
objavljen u SCIndeksu: 17.12.2010.