Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Sociologija
1995, vol. 37, br. 2, str. 175-196
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Izvori za istraživanje krvne osvete na Kosovu i Metohiji
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

Sažetak

(ne postoji na srpskom)
After brief remarks on the subject and aims of researching blood feud in Kosovo and Metohia, the author concludes that the demands of the sociological study of this phenomenon, with all its complexity, have not been adequately met with insufficient theoretical conceptualization so far and a lack of methodological sampling in empirical research. All this suggests complementarity as the basic principle of such research, established in two fields: - combination of several types of data - complementary usage of existing data sources and those created to meet the requirements of this research, - combination of several research methods (content analysis, survey, conversation, observation, case method). The author presents the most significant sources for blood feud research in Kosovo and Metohia, as well as ways and possibilities of their usage. From the existing sources we would point out the following: - expert and scientific works on blood feud from various scientific fields (history, law, ethnology, criminology, psychology, ethics, sociology), - institutional data (statistical reports, police, prosecution and court files). New sources of data have been created through observing the actual experiential content and conversation methods. For each of the aformentioned sources the author indicates possibilities of their usage, as well as an evaluation of the accuracy and completeness of data derived from them.

Ključne reči

blood feud; sociological research; complementarity; sources of data; methodology

Reference

*** (1913) Albanski problem i Srbija i Austro-Ugarska. Beograd: Balkanikus
*** (1990) Bibliografija radova iz oblasti srednjevekovne arheologije, istorije i istorije umetnosti za period 1945-1960. godine. u: Kosovsko-metohijski zbornik, SANU, Beograd, br. 1
*** (1987) u: Srbi i Albanci u 19. i početkom 20. veka - zbornik radova sa skupa, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje istorijskih nauka
*** (1990) u: Srbi i Albanci u 20. veku, naučni skup, zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje istorijskih nauka
*** (1963) u: Simpozijum o srednjevekovnom katunu, skup, Sarajevo, zbornik radova
Barjaktarević, M. (1969) Plemensko uređenje kod Albanaca. u: Iz istorije Albanaca, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Barjaktarević, M. (1956) Porodična zadruga Balij Čuke iz Rugova. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština
Barjaktarević, M. (1950) Dvovjerske šiptarske zadruge u Metohiji. Zbornik Etnografskog instituta SANU, Beograd, br. 1
Bogdanović, M.I. (1993) Metodološke studije. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Bogosavljević, A.Đ. (1897) O Arnautima. Niš: Štamparija Đorđa Đorđevića-Munca
Breznik, D. (1991) Stanovništvo Jugoslavije. Titograd: Chronos
Cetta, A. (1972) Nga proza popullore e Drenices. Priština: Rilindija, I, II
Cvijić, J. (1911) Osnovi za geografiju i geologiju Makedonije i stare Srbije. Beograd: Srpska kraljevska akademija / SKA, knj. III
Cvijić, J. (1966) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje - osnovi antropogeografije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Cvijić, J. (1902) Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva. Srpski etnografski zbornik SANU
Degrand, A. (1901) Souvenires de la Haute-Albanie. Paris
Dida, A. (1982) Neka razmatranja o uzrocima krvne osvete u maloletnika u SAP Kosovo. u: Krvna osveta na Kosovu, Priština: Pravni fakultet, projekat
Dobroši, S. (1967) Plećnija i krvna osveta kod šiptara po kanunu Leke Dukađinija. Preparimi, br. 1, izbor radova na srpskom jeziku
Đorđević, M. (1910) Memoari zakona 1858-1878. Sarajevo
Đorđević, V. (1913) Arnauti i velike sile. Beograd
Đurđev, B. (1954) Iz istorije Crne Gore, brdskih i malisorskih plemena. Radovi Naučnog društva NR BiH, Sarajevo, 2/165-220
Đurđev, B. (1956) Histiria e Shqiperise. Tirane, I, II
Đuričić, M.R. (1995) Običaji i verovanja Albanaca. Beograd
Elezi, I. E drejta zakonore penale e shqiptareve dhe lufta per zhdukjen e mbeturinave te saj ne Shqipteri. Tirane
Garašanin, M., ur. (1988) Iliri i Albanci - serija predavanja održanih od 21. maja do 4. juna 1986. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Giljferding, A.F. (1972) Putovanje po Hercegovini, Bosni i Staroj Srbiji. Sarajevo: Veselin Masleša
Halili, R. (1975) Plećnija u Zakoniku Leke Dukađinija. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 5
Halili, R. (1982) Disa aspekte krimilogjike te vrasjeve dhe te gjakmarrijes ne Kosove. Priština: Pravni fakultet, (projekat Krvna osveta na Kosovu)
Halimi, K., Dukagjinit, K., Dukagjinit, L. (1955) Perparimi. Priština, 1, 7-8
Hodža, H. (1982) Sociološki aspekt delinkvencije i krvne osvete i samouprvna uloga organa prvosuđa na Kosovu. u: Krvna osveta na Kosovu, Priština: Pravni fakultet, projekat
Hodža, H. (1971) Neke sociološke karakteristike, društveni uslovi i posledice krvne osvete kod albanske nacionalnosti u Jugoslaviji. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 9, br. 4
Ippen, T. (1916) Das Gewohnheitsrecht der Hochlandes in Albanien. u: Illyrischen-albanische Forschgen, Munchen-Leipzig, vol. 1
Ismaili, H. (1971) Besa u običajnom pravu. Albanološka istraživanja, Priština, br. 1
Ismaili, K. (1978) Plećnija u običajnom pravu Albanaca. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Ivanova, Ju.V. (1960) Kanuni i Lekë Dukagjinit - Sprove e karakteristikave historike. Buletin i Universitetit shteteror te Tiranes, br. 2
Jastrebov, S.I. (1904) Staraja Serbija i Albanija, putevye zapiski. Spomenik - Srpska Kraljevska akademija / SKA
Jelić, M. (1933) Albanija - zapisi o ljudima i događajima. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Jiriček, K.J. (1923) Istorija Srba. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Jovićević, A.P. (1923) Malesija. Srpski etnografski zbornik / SEZb, Naselja i poreklo stanovništva, vol. 15
Karan, M. (1985) Krvna osveta. Beograd
Karan, M. (1973) Socijalno-psihološke pretpostavke prisustva krvne osvete u našim danima. Revija za sociologiju, br. 3-4
Karan, M. (1974) Neke predrasude o krvnoj osveti. Pregled, Sarajevo, br. 10
Karan, M. (1974) Psihološke odlike bese. Psihologija, br. 1-2
Karan, M. (1971) Psihološka priroda krvne osvete. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 9, br. 4
Karan, M. (1974) Psihološke karakteristike umira. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, vol. 12
Karan, M. (1975) Psihoanalitički pristup problemu krvne osvete. Anali Zavoda za mentalno zdravlje, br. 1
Karan, M. (1972) Legitimnost pristupa psihologije u izučavanju krvne osvete. Obeležja, Priština, br. 5
Karan, M. (1973) Krvna osveta: Patološko ili normalno ponašanje. Sociologija, vol. 15, br. 1, str. 117-136
Krasnići, M. (1959-1960) Šiptarska porodična zadruga u Kosovsko-Metohijskoj oblasti. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, vol. 4-5
Krasnići, M. (1950) Dvovjerske šiptarske zadruge. Zbornik Etnografskog instituta SANU, Beograd, br. 1
Kulišić, Š. (1963) Tragovi arhaične rodovske organizacije i pitanje balkansko-slovenske simbioze u razvoju našeg dinarskog rodovskog društva. Beograd: Etnološko društvo Jugoslavije
Liebert (1909) Aus den nordalbanesischen Hoch Gerbrige. Sarajevo
Marković, M.Ž. (1982) Porodica u funkciji. u: Krvna osveta na Kosovu, Priština: Pravni fakultet, (projekat)
Mihačević, L. (1911) Po Albaniji - dojmovi s puta. Zagreb: Matica hrvatska
Mladenović, M. (1938) Zakonik Leke Dukađina. Beograd
Nopesa, F. (1910) Aus Sala und Klimenti albanaesische Wanderungen. Sarajevo
Nušić, B. (1902) S Kosova na sinje more - beleške s puta kroz Arbanase 1894. godine. Beograd: Čigoja štampa
Oraovac, T.P. (1913) Arbanaško pitanje i srpsko pravo. Beograd: Rajković i Ćuković
Pokrajinski sekretarijat za unutrašnje poslove (1985) Godišnji izveštaj za 1984 i 1985 godinu
Pupovci, S. (1971) Krvna osveta na Albanaca i njen razvoj. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 9, br. 4
Pupovci, S. (1972) Les sources a etudier le coutumier de Lek Dukagjine. Studia Albanica, Tirana, br. 2
Pupovci, S. (1968) Građansko-pravni odnosi u Zakoniku Leke Dukađinija. Priština: Pravni fakultet
Radovanović, M. (1976) Dosadašnja etnografija i folkloristika o etničkim grupama i narodnom stvaralaštvu naroda Kosova i Metohije. u: Kongres Saveza udruženja folklorista Jugoslavije (XIV), Prizren, Beograd
Salihu, I. (1972) Osveta prema Zakoniku. Zbornik Pravno-ekonomskog fakulteta u Prištini
Salihu, I. (1982) Aspekti penalo juridik ivrasje nga hakmerrja dhe gjakmarrja dhe shkaqet shoq eroro-ekonomike te vrasjeve ne Kosove. u: Krvna osveta na Kosovu, Priština: Pravni fakultet, projekat
Salihu, I. (1977) Specifična krivična dela. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 15, br. 4
Salihu, I. (1972) Ubistva iz krvne osvete. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 10, br. 4
Savezni zavod za statistiku (1990) Demografska statistika 1988. Beograd
Steinmetz, K. (1908) Von der Adria zum Schwarzen Drim. Sarajevo
Stojančević, V. (1962) Rad Vuka Karadžića na albanološkim proučavanjima. Albanološka istraživanja, Priština, vol. 1, str. 235-247
Šufflay, M. (1925) Povijest sjevernih Arbanasa - sociološka studija. Arhiv za arbanašku starinu i etnologiju, Beograd, knj. II
Šuflaj, M. (1925) Srbi i Arbanasi - njihova simbioza u srednjem vijeku. Sarajevo: Književna zajednica Kultura
Tomić, J.N. (1913) O Arnautima u Staroj Srbiji i Sandžaku. Beograd: Geca Kon
Trojanović, S., Gajić (1901) Krv i umir kod Srba i Arnauta. Beograd
Urošević, A. (1961) O plemenskim osobinama Arbanasa na Kosovu i prenošenju plemenskih imena na drugo stanovništvo. Godišnjak Balkanološkog instituta, br. 2
Urošević, A. (1976) Tragovi plemenskih organizacija kod Arbanasa na Kosovu. Balcanica, br. 7
Vlahović, P. (1988) Etnološka proučavanja Kosova i Metohije. u: Zbornik okruglog stola o naučnom istraživanju Kosova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 127-139
Vlahović, P. (1980) Etnološka proučavanja Kosova i Metohije. Južni predeli, br. 10, 11, 12
von Hahn, G.J. (1854) Albanische Studien. Jena
Vranići, R. (1971) Krivično-pravni aspekt krvne osvete na Kosovu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 9, br. 4
Vukanović, T.P. (1956) Bibliografija Kosovsko-metohijske oblasti. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, vol. 1, str. 411-437; II, 339-351; III, 287-301; IV-V, 185-210; VI, 185-210; VII-VIII, 457-484; IX, 635-638