Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
Identifikacija motorički darovitih učenika mlađeg školskog uzrasta - doktorska disertacija
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihailo Palov', Vršac
Sažetak
Ovim istraživanjem sagledana je problematika mogućnosti identifikacije motorički darovitih učenika u okviru fizičkog vaspitanja, tehnikom motoričkog testiranja i tehnikom prepoznavanja od strane učitelja i roditelja. Radom je obuhvaćen uzorak od 503 ispitanika uzrasta 10 godina, koji su pohađali IV razrede svih osnovnih škola u Vršcu. Za identifikaciju motorički darovitih učenika mlađeg školskog uzrasta tehnikom motoričkog testiranja, korišćena je posebno konstruisana i validirana baterija od 14 motoričkih zadataka namenjenih za procenu opštih motoričkih sposobnosti. Za potrebe tehnike prepoznavanja motoričke darovitosti učenika od strane učitelja i roditelja, korišćene su posebno konstruisane i validirane opservacione skale LIKERT-ovog tipa. Dobijeni podaci obrađeni su primenom osnovnih deskriptivnih i komparativnih statističkih pokazatelja. Delimično je prihvaćena osnovna hipoteza ovog istraživanja. Utvrđeno je da između tehnike motoričkog testiranja i prepoznavanja od strane učitelja postoji značajna saglasnost. Između tehnike motoričkog testiranja i tehnike prepoznavanja od strane roditelja nije uočena značajna saglasnost. U ovom istraživanju je motorička darovitost učenika sagledavana integralno. Utvrđena je značajna razlika u pojedinim morfološkim karakteristikama između potencijalno motorički darovitih učenika i učenika iz kontrolne grupe. Utvrđeno je da potencijalno motorički daroviti učenici značajnije ranije prohodaju u odnosu na učenike iz kontrolne grupe. Takođe, motorički daroviti učenici su značajnije angažovani i imaju značajnija postignuća u sportu u odnosu na učenike iz kontrolne grupe. Između potencijalno motorički darovitih učenika i učenika iz kontrolne grupe nema značajnih razlika u intelektualnim sposobnostima, kao ni u angažovanju i postignuću u vanškolskim aktivnostima i dodatnom radu u okviru fizičkog vaspitanja. Rezultati ovog istraživanja mogu biti osnova za pouzdanu identifikaciju motorički darovitih učenika i dalji rad sa njima u okviru nastavnih i van-nastavih aktivnosti fizičkog vaspitanja, specijalnih školskih programa za darovite i sporta.
Reference
Benito, Y. (2003) Copiii supradotati - Educatie, dezvoltare emotionala si adaptare sociala. Bucuresti: Editura Polirom
Bloom, B.S. (1985) The development talent in young people. New York: Ballantine Books
Đorđević, B., Radovanović, I., Božin, A., Radović, V., Paser, V. (2007) Odrasli o darovitoj deci i mladima. Beograd: Učiteljski fakultet
Đorđević, B. (1998) Daroviti učenici i (ne)uspeh. Beograd - Užice - Vranje - Jagodina - Sombor: Učiteljski fakulteti
Đorđević, B. (2000) Kreativnost i inteligencija - konsekvence za školu i nastavnike. Zbornik VŠV, Vršac, (6): 146-162
Đorđević, B. (1979) Individualizacija vaspitanja darovitih. Beograd: Prosveta
Ericsson, A.K., Krampe, R.Th., Tesch-Romer, C. (1993) The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3): 363
Ferbežer, I. (2002) Darovitost - izabrani radovi prezentovani u svetu. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Gagne, F. (2004) Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. High ability studies. Journal of the European Council for High Ability, ECHA, 15(2), 119-147. www.Coeunt.edu
Gardner, H. (1993) Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books
Gojkov, G., Sturza-Milić, N., Gojkov-Rajić, A., Stojanović, A. (2002) Rana identifikacija darovitosti. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Gojkov, G. (2008) Didaktika darovitih. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Koren, I. (1989) Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Zagreb: Školske novine
Kukolj, M. (2006) Antropomotorika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta
Madić, D. (2004) Sport i zdravlje stanovništva sa aspekta vladinih i nevladinih organizacija. Aktuelno u praksi - časopis za naučno stručna pitanja u segmentu sporta, 16, 60-69
Maksić, S.B. (1995) Kako učenici, roditelji i nastavnici opažaju i određuju darovitost. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 27, str. 158-177
Malina, R.M. (2004) Motor development during infancy and early childhood: Overview and suggested directions for research. www.soc.nii.ac.jp/jspe3/index.htm
Malušić, S. (2000) Daroviti učenici i rad sa njima. Beograd: Emka
Marland, S. (1972) Education of the gifted and talented. Washington, DC: U.S.Government Printing Office, Report to Congress
Matić, R. (2006) Uticaj antropometrijskih karakteristika na izvođenje motoričkih testova kod dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 149-154
Maude, P., Whitehead, M. (2003) Observing children moving: An introduction in PEAUK. u: Observing children moving, Worcester, England, CD-ROM, Preuzeto sa www.edc.org/FSC/NCIP
Perić, D.B. (1994) Operacionalizacija istraživanja u fizičkoj kulturi. Beograd: Preduzeće za grafičke usluge i trgovinu 'Politop-P'
Radojević, J. (1999) Fizičko vaspitanje u mlađem školskom uzrastu. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 83-94
Radovanović, Đ. (2006) Istraživanje efekata diferencirane nastave fizičkog vaspitanja na antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenika petih razreda osnovne škole u Republici Srbiji. u: Efekti diferencirane nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture Univerziteta, 145-233
Radovanović, I. (1994) Stil ponašanja nastavnika i stavovi učenika o vrednostima fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Renzulli, S.J. (2006) A practical system for identifying gifted and talented students. University of Connecticut, http://www.gifted.uconn.edu
Robinson, N. (2000) Assessing and advocating for gifted students: Perspectives for school and clinical psychologists. eric.ed.gov
Rodić, N.R. (2004) Uticaj morfoloških karakteristika na motoričke sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 53, br. 1, str. 82-92
Stamatović, M. (2001) Ispitivanje efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja u IV razredu osnovne škole u zavisnosti da li se organizuje kao razredna ili predmetna nastava. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje i sport, doktorska disertacija
Stojaković, P. (2000) Darovitost i kreativnost. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
Sturza-Milić, N. (2007) Rani motorni razvoj deteta i motorička darovitost. u: Zbornik br. 13 sa Okruglog stola o darovitosti, Vršac: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača
Sturza-Milić, N. (2008) Multivariant research on motor giftedness in pupils. u: Internacionalnog Simpozijuma Otrok v gibanju (V), Kranjska Gora Slovenija, str. 471-478
Terman, L.M., Oden, M. (1962) Genetic studies of genius. u: Philip Tropp V., Himelstein Ph. [ur.] Applton country grofts, Revised edition
Turek, M. (2006) Somatski razvoj i kretna sposobnost dece mlađeg-školskog uzrasta. u: Efekti diferencirane nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, 465-489
Winner, E. (2000) The origins and ends of giftedness. Boston college and project zero, Harvard graduate school of education. American Psychologist, 55 (1), 159-169, www.2.bc.edu/~winner/PDFs/originsandendGifftedness
Zha, Z. (1995) The influence of family education on gifted children. u: World Conference on Gifted and Talented Children. Hong Kong
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka