Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 58, br. 2, str. 179-192
Regulatorne reforme i konkurentnost Srbije
aGradska uprava, Novi Pazar
bEurobanka EFG
Sažetak
Rad objašnjava šta je do sada urađeno na reformi administracije i podizanju kapaciteta Srpske privrede. Prvi deo rada daje komparativnu analizu trenutnih pozicija Srbije, Hrvatske i Slovenije na svetskim listama konkurentnosti. Nivo konkurentnosti privrede ovih zemalja sagledana je sa stajališta različitih metodologija (Global Competitiveness Report, Global InformationTechnology Report i Doing Business Report). Dalje se daje ocena mera za unapređenja konkurentnosti Republike Srbije kroz delovanje Nacionalnog veća za konkurentnost, kao i pregled rada Ministarstava koji imaju direktni učinak na kvalitet poslovnog okruženja. U drugom delu dat je prikaz zakonodavnih reformi kao mera državnog intervencionizma u razdoblju pripreme za priključenje u EU (Siva knjiga i SRP).
Reference
*** (2010) Uredba o Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa. Službeni glasnik R. Srbije
*** Strategija proširenja i ključni izazovi za 2010-2011. Godinu: Radni dokument osoblja komisije izveštaja o napretku Srbije za 2010. godinu koji prati saopštenje komisije upućeno Evropskom parlamentu i veću. Brisel, http://www.seio.gov.rs/upload/documents/Izvestaji/izestaj_o_napretku_srbije_2010_sa_%20aneksom.pdf
*** Global competitiveness index 2010-2011 rankings and 2009-2010 comparisons. www.weforum.org
Gardiner, B. (2003) Regional competitiveness indicators for Europe: Audit, database construction and analysis. http://www.camecon.com/economic_intelligence_services/eu_regional/downloadable_files/Regional%20_Competitiveness%20Indicators%20for%20Europe.pdf
Huggins, R., Davies, W. (2006) European competitiveness index 2006-2007. http://www.cforic.org/pages/european-competitiveness.php
International monetary fund (2009) World economic outlook database. Washington, DC, October, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf
Jakopin, E., Bajec, J. (2009) Challenges of industrial development of Serbia. Panoeconomicus, 56(4): 507-525
Jurčić, Lj., Vojnić, D. (2010) Quo vadis Croatia?, Tridesetogodišnja stagnacija u svetlu naše novije ekonomske povijesti. Radikalna promjena ekonomske politike i modela razvitka Hrvatske na putu u Evropsku Uniju. Ekonomski pregled, 61 (12): 793-851
Kitson, M., Martin, R., Tyler, P. (2004) Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept?. Regional Studies, 38(9): 991-999
Krugman, P.R. (1996) Making sense of the competitiveness debate. Oxford Review of Economic Policy, 12 (3), pp. 17-25, 1996
Lovrinčević, Ž., Mikulić, D., Rajh, E. (2008) Uporedba metodologija mjerenja konkurentnosti nacionalnog gospodarstva i položaj Hrvatske. Ekonomski pregled, 59 (11):
Mudrinić, I. (2011) Nacionalno vijeće za konkurentnosti Hrvatske. http://www.konkurentnost.hr/
Nacionalna agencija za lokalni ekonomski razvoj (2010) Siva knjiga: Preporuke za uklanjanje administrativnih prepreka za poslovanje u Srbiji. http://naled-serbia.org/documents/lavirint/Siva%20knjiga%20III.pdf
Nacionalno vijeće za konkurentnost Hrvatske (2009) Godišnje izvješće o konkurentnosti Hrvatske 2008. Zagreb, http://www.konkurentnost.hr/
Savić, N. (2010) Kako unaprediti konkurentnost Srbije: Problematične institucije i infrastruktura. Časopis Ekonom: East, Novembar; 549
The World Bank Doing business report 2011. http://doingbusiness.org/rankingss
The World Bank-The International bank for reconstruction and development Doing business 2011. for Serbia. http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia
World Economic Forum (2010) The Global Information Technology Report 2009- 2010
World Economic Forum (2011) Global Competitiveness Report 2010-2011
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka